تاسیس انستیتوی تصفیه و شیرین سازی گاز طبیعی در دانشگاه صنعتی سهند

۲۳ فروردین ۱۳۹۵ | ۱۱:۳۹ کد : ۷۶۳۵ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۸۵۷
اولین نشست تخصصی انستیتوی تصفیه و شیرین سازی گاز طبیعی با همکاری پژوهشگاه صنعت نفت در دانشگاه صنعتی سهند تشکیل شد. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، در این نشست مهندس بنیاد رئیس پژوهش، توسعه و فناوری ...
اولین نشست تخصصی انستیتوی تصفیه و شیرین سازی گاز طبیعی با همکاری پژوهشگاه صنعت نفت در دانشگاه صنعتی سهند تشکیل شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، در این نشست مهندس بنیاد رئیس پژوهش، توسعه و فناوری شرکت ملی گاز کشور، تاسیس انستیتو شیرین سازی و تصفیه گاز طبیعی را اقدامی در جهت انتقال دانش فنی این صنعت در کشور دانست و گفت : این انستیتو با موافقت و پشتیبانی وزیر نفت و همکاری وزارت علوم تحقیقات و فناوری کشور شکل گرفت .
وی گفت : دانشگاه صنعتی سهند با توجه به پیشرفتی که در زمینه غشاها برای تصفیه گاز داشته می تواند نقش مهمی در این زمینه ایفا کند .
مهندس بنیاد، هدف از ایجاد این انستیتو را فراهم کردن بستر مناسب برای تحقیقات بنیادین و فناورانه و همچنین تولید، توسعه و انتقال دانش فنی صنعت گاز در کشور عنوان کرد.
در ادامه علیزاده رئیس دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی سهند با اشاره به وجود توانمندی ها، قابلیت ها و پتانسیل هایی که در دانشگاه صنعتی سهند و بالاخص دانشکده شیمی در حوزه تصفیه و شیرین سازی نفت و گاز وجود دارد اظهار داشت: این دانشگاه در کنار دانشگاه های شیراز و تربیت مدرس با محوریت  پژوهشگاه صنعت نفت به عنوان دانشگاه همکار جهت ایجاد انستیتو تصفیه و شیرین سازی گاز طبیعی انتخاب شد.
گفتنی است دانشکده شیمی  دانشگاه صنعتی سهند جزو اولین دانشکده هایی است که جهت تربیت متخصص در حوزه های کاربردی مربوط به نفت، پتروشیمی و مراحل فراوری آن اقدامات مهمی انجام داده است .