تاسیس دبیرخانه استانی انجمن انرژی ایران دردانشگاه اراک

۰۲ تیر ۱۳۹۴ | ۱۲:۵۶ کد : ۷۶۳۲ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۴۷۴
محمد سالکین رئیس انجمن انرژی ایران طی حکمی دکترعلیرضا فضلعلی معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه اراک را به عنوان رئیس شاخه استان مرکزی انجمن انرژی ایران به مدت یک سال منصوب کرد. به گزارش روابط عمومی وزارت ع...
محمد سالکین رئیس انجمن انرژی ایران طی حکمی دکترعلیرضا فضلعلی معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه اراک را به عنوان رئیس شاخه استان مرکزی انجمن انرژی ایران به مدت یک سال منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، انجمن انرژی ایران با درخواست دانشگاه اراک مبنی برتاسیس دبیرخانه شاخه استانی انجمن انرژی ایران دراستان مرکزی موافقت کرد.
دکترمرتضی براری دبیرکمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ضمن تقدیرازدانشگاه اراک در راه اندازی دبیرخانه  استانی انجمن های انرژی دراستان مرکزی، انجمن های علمی را به عنوان یکی از نهادهای خود جوش برآمده ازجامعه علمی نخبگان کشوربرشمردند که نقش و جایگاه ویژه ای درترسیم و تحلیل راهبردهای علمی، مدیریتی و اجرایی کشور دارد.