پیش بینی میدان باد بر روی دریاها با استفاده از سنجش از دور و مدل سازی عددی درپژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی وعلوم جوی

۰۸ خرداد ۱۳۹۵ | ۱۶:۲۶ کد : ۷۵۹۵ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۷۴۶
کارگاه آموزشی «پیش بینی میدان باد بر روی دریاها با استفاده از سنجش از دور و مدل سازی عددی» پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی برگزارمی شود‏. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، این کارگاه آموزشی با همک...
کارگاه آموزشی «پیش بینی میدان باد بر روی دریاها با استفاده از سنجش از دور و مدل سازی عددی» پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی برگزارمی شود‏.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، این کارگاه آموزشی با همکاری‎ ‎موسسه علوم جوی و ‏اقلیمی انجمن ملی کشور ایتالیا و توسط دکتراستفانو زچیتو ‏‎ Stefano Zecchetto(مدرس کارگاه) و با حضور محققان و پژوهشگران سازمان ها و ارگان های دریایی و همچنین مراکزپژوهشی درتاریخ 11 خرداد 1395 در محل پژوهشگاه ‏برگزارمی شود.‏
دکترپروین غفاریان رئیس پژوهشکده علوم جوی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی و دبیر علمی کارگاه، هدف از برگزاری این کارگاه را  آشنایی با آخرین روش‎ ‎های به‎ ‎کار گرفته شده در تخمین میدان باد بر روی دریای ‏مدیترانه و کاربست ‏آن بر روی دریاهای ایران، عنوان کرد.
وی آشنایی با تکنیک های سنجش از دور در تخمین میدان باد سطحی دریاها، استفاده از مدل سازی عددی در پیش بینی میدان باد سطحی دریاها و تحلیل داده های ماهواره ای برای تخمین میدان باد سطحی دریاها را از محورهای این کارگاه آموزشی بر شمرد.
این عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی  با بیان این که شبیه سازی و تعیین دقیق میدان باد سطحی بویژه ‏بر روی دریاها برای بخش های صنعتی، مدیریتی، ارتباطات و ترابری از اهمیت ویژه ای برخورداراســت، تصریح کرد: باد سطحی بر روی دریاها و ‏اقیانوس ها، نقش کلیدی بر بسیاری از پدیده های جوی دارد که بر اقلیم جهانی اثرگذارند.
دکترغفاریان، نقش باد در تغییرات جوی را مهم عنوان کرد و گفت: تغییر در توده های هوا، شارهای رطوبتی ‏ناشی از تبخیر بر روی سطح دریا، خیزاب توفان یا امواج، مثال هایی از پدیده هایی هستند که باد عامل اصلی به وجود آورنده آنها ‏اســت.
وی افزود: توفان حاره ای و توفان های زمستانی عرض های میانی همگی شامل سرعت های باد بالا هستند که کشتیرانی بین المللی و ‏همچنین زندگی کسانی که نزدیک آب ها هستند را درمعرض خطر قرارمی دهند.
دبیرعلمی کارگاه در ادامه افزود: بادهای سطح دریا به سرعت با زمان و ‏مکان تغییر می کنند و نمونه گیری و صحت مشاهدات ماهواره ای این داده ها را از سودمندترین داده های دردســترس برای پیش بینی و ‏تحقیق بر روی آب ها قرارداده اســت.