پژوهشکده علوم و صنایع غذایی از ریزپوشانی پروبیوتیک‌ها در شبکه‌های صمغی خبرداد

۲۵ شهریور ۱۳۹۳ | ۱۵:۱۸ کد : ۶۹۶۰ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۶۲۶
دکترمرضیه حسینی نژاد مدیرگروه زیست فناوری مواد غذایی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی از انجام طرح‌های تحقیقاتی در زمینه ریزپوشانی پروبیوتیک‌ها و پری بیوتیک‌ها در شبکه‌های صمغی در راستای افزایش اثربخشی آنه...
دکترمرضیه حسینی نژاد مدیرگروه زیست فناوری مواد غذایی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی از انجام طرح‌های تحقیقاتی در زمینه ریزپوشانی پروبیوتیک‌ها و پری بیوتیک‌ها در شبکه‌های صمغی در راستای افزایش اثربخشی آنها خبر داد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکترحسینی نژاد با بیان اینکه چنانچه پروبیوتیک‌ها به صورت زنده به بخش‌های انتهایی دستگاه گوارش برسند منجر به افزایش سطح ایمنی بدن می‌شوند، گفت: زنده‌مانی پروبیوتیک‌ها در طول مراحل فرآوری مواد غذایی و شرایط اسیدی و صفراوی دستگاه گوارش در زمان هضم شرط لازم برای اثر بخشی آنهاست.
وی افزود: برای بالاتر بردن قابلیت زیستی پروبیوتیک‌ها در طول فرآوری مواد غذایی و شرایط اسیدی و صفراوی دستگاه گوارش از روش ریزپوشانی برای حفظ بقا و زنده‌مانی آنها استفاده می شود.
سرپرست کارگروه پژوهش های کاربردی انجمن پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند کشور درادامه گفت: دراین روش لایه‌ای از هیدروکلوئید پیرامون سلول‌های میکروارگانیسم پروبیوتیک به منظور محصورکردن آنها برای تفکیک از محیط بیرونی و به نحوی که آزادسازی هدفمند سلول‌ها در مکان و زمان مناسب را به دنبال داشته باشد، فرا می‌گیرد و به این ترتیب عمر مفید میکروارگانیسم افزایش پیدا می‌کند.
دکترحسینی نژاد گفت: در واقع دراین طرح‌ها سعی شده است که با روش ریزپوشانی از مرگ یا تضعیف میکروارگانیسم‌های سودمند پروبیوتیک در برابر شرایط فرآیند تولید و یا در طول مراحل گوارش پیشگیری کرد.
وی درادامه افزود: در بسیاری از طرح‌های پژوهشی که در این زمینه در پژوهشکده علوم و صنایع غذایی انجام شده از صمغ‌ها به عنوان یکی از ترکیباتی که می توانند در ریزپوشانی مورد استفاده قرار گیرند بهره برداری شده است، که می‌تواند اثرات رئولوژیکی مطلوبی در مواد غذایی ایجاد کند.