سفر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاه حکیم سبزواری/ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۲۱:۴۵ کد : ۶۹۰۲۵ چند رسانه ای
تعداد بازدید:۴۶۰
بازدید از پروژه های عمرانی/ نشست با مدیران، اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان/ نشست صمیمی با دانشجویان و بازدید از خوابگاه های دانشجویی
سفر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاه حکیم سبزواری/ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

( ۲ )