پرتولید ترین محققان علوم انسانی دردانشگاه اصفهان

۲۳ خرداد ۱۳۹۵ | ۰۹:۳۱ کد : ۶۸۹۵ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۸۳۹
شش نفر از محققان دانشگاه اصفهان به عنوان پر تولیدترین محققان علوم انسانی کشور انتخاب شدند. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، ،سی نفر از پرتولیدترین محققان علوم انسانی کشور براساس نتایج به دست آمده از پ...
پرتولید ترین محققان علوم انسانی دردانشگاه اصفهان
شش نفر از محققان دانشگاه اصفهان به عنوان پر تولیدترین محققان علوم انسانی کشور انتخاب شدند.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، ،سی نفر از پرتولیدترین محققان علوم انسانی کشور براساس نتایج به دست آمده از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام اعلام شد، که شش نفراز این جمع عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان هستند..
بنا به گزارش مذکورتولیدات علمی  اعضای هیئت علمی دانشگاه اصفهان شامل : دکتر حمیدرضا عریضی۱۳درصد ، دکتر احمد عابدی ۱۱درصد ،دکتر حسین مولوی۱۰درصد ،دکتر مسعود تقوایی۹درصد ،دکتر مریم فاتحی زاده ۸درصد ،دکتر محمد رضا عابدی۸درصد  ازسهم تولیدات علوم انسانی کشور را به خود اختصاص دادند.
گفتنی است فهرست ۳۰ نفره محققان علوم انسانی شامل محققانی است که در مجلات معتبر علمی پژوهشی و علمی ترویجی کشور مقاله های خود را منتشر کرده اند.

( ۱ )