پذیرش و عقد قرارداد اجرای دو طرح تحقیقاتی فناورانه دانشگاه گنبدکاووس ازسوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

۲۳ فروردین ۱۳۹۵ | ۱۱:۳۷ کد : ۶۸۹۴ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۷۴۰
قرارداد اجرای طرح های تحقیقاتی «تکثیر، توسعه و ترویج ارقام برنج هوازی به روش کم آبیاری در اقلیم خشک و نیمه خشک» و « توسعه و ترویج گونه بومی آستراگالوس به منظور مبارزه با بیابان زایی درمنطقه ترکمن صحرا...
قرارداد اجرای طرح های تحقیقاتی «تکثیر، توسعه و ترویج ارقام برنج هوازی به روش کم آبیاری در اقلیم خشک و نیمه خشک» و « توسعه و ترویج گونه بومی آستراگالوس به منظور مبارزه با بیابان زایی درمنطقه ترکمن صحرا درحداقل 5 هکتار» توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه گنبدکاووس با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری منعقد شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دوعنوان از طرح های تحقیقاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه گنبدکاووس با موضوعات « تکثیر، توسعه و ترویج ارقام برنج هوازی به روش کم آبیاری در اقلیم خشک و نیمه خشک» و « توسعه و ترویج گونه بومی آستراگالوس به منظور مبارزه با بیابان زایی در منطقه  ترکمن صحرا در حداقل 5 هکتار»  که به ترتیب توسط دکترحسین صبوری و دکترمجید محمد اسماعیلی مطرح شده بود پس از بررسی های لازم ازسوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان طرح های فناورانه تشخیص داده شده و موافقت نامه  تخصیص و اعطای وجوه حمایتی انجام طرح های فناورانه به امضای نماینده معاونت علمی و فناوری و رئیس دانشگاه گنبدکاووس رسید.
گفتنی است مناطق شمالی استان گلستان درمجاورت با استان خراسان شمالی و مرز مشترک با ترکمنستان، دارای اقلیم  گرم و نیمه خشک  بوده و بخش وسیعی از آن مراتع تخریب شده و اراضی کم بازده است که با به کارگیری این طرح ها و برنامه های پژوهشی نظیر آن می توان نسبت به اصلاح و بهبود وضعیت این مناطق کمک در خور توجهی کرد.