سفر وزیر علوم, تحقیقات و فناوری به استان قزوین و حضور در شهرستان تاکستان به عنوان نماینده دولت _ ۷ و ۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۱۹:۵۸ کد : ۶۸۶۵۱ چند رسانه ای
تعداد بازدید:۶۴۶
سفر وزیر علوم, تحقیقات و فناوری به استان قزوین و حضور در شهرستان تاکستان به عنوان نماینده دولت _  ۷ و ۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

( ۲ )