سخنرانی‌های تخصصی مطالعات علم در موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

تعداد بازدید:۲۸۶
برنامه سخنرانی‌های گروه مطالعات علم مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران (نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۴۰۱) اعلام شد.
سخنرانی‌های تخصصی مطالعات علم در موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، برنامه سخنرانی‌های گروه مطالعات علم مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران (نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۴۰۱) اعلام شد.

- واگرایی عقلانیت و دلایل

هادی صفائی (پژوهشگاه دانش‌های بنیادین)

یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱، ساعت ۱۷ الی ۱۹

 

- نظریۀ دیوید لوییس دربارۀ تبیین علیت برپایۀ شرطی‌های خلاف واقع

امیرعلی موسویان (دانشگاه شهید بهشتی)

یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱، ساعت ۱۷ الی ۱۹

 

- رویکرد معرفت‌شناسانه به علم در سنت علمی کلام

بنفشه افتخاری (پژوهشگر در پروژۀ فاسیف، وابسته به اکل نرمال و مرکز تحقیقات فرانسه)

یکشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۱، ساعت ۱۷ الی ۱۹

 

- معضل کنترل اجتماعی فناوری و دوراهی‌های اخلاقی

کیوان الستی (مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور)

یکشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۱، ساعت ۱۷ الی ۱۹

 

- عنوان سخنرانی بعداً اعلام می‌شود.

Alexei Kojevnikov

The University of British Columbia

یکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱، ساعت سخنرانی بعداً اعلام می‌شود.

گفتنی است علاقه‌مندان به مشارکت در این سخنرانی‌ها، می‌توانند با مراجعه به آدرس https://www.skyroom.online/ch/irip/mt2 در این نشست شرکت کنند.

کلید واژه ها: موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران سخنرانی