پانزدهمین جلسه کارگزاری درپارک علم و فناوری استان سمنان برگزارشد

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ | ۱۳:۱۹ کد : ۶۸۱۱ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۳۰۶
پانزدهمین جلسه کارگزاری «کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا» درپارک علم و فناوری استان سمنان برگزارشد. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم،‌ پانزدهمین جلسه کارگزاری ...
پانزدهمین جلسه کارگزاری «کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا» درپارک علم و فناوری استان سمنان برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم،‌ پانزدهمین جلسه کارگزاری «کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا» با حضور رئیس این پارک به عنوان رئیس کمیته و کارشناسان پارک به عنوان کارشناس ارشد ارزیاب، روسای پارک‌های علم و فناوری استان گلستان، استان مازندران و دانشگاه سمنان و مدیر مراکز رشد پارک علم و فناوری استان سمنان در این پارک برگزارشد.
 فرشته ساعدی کارشناس ارشد حوزه فناوری و کارشناس کارگزاری کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و نظارت براجرا گفت: دراین جلسه کارگزاری 14 شرکت متقاضی دانش‌بنیان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. پس از داوری 9 شرکت تایید و برای تایید نهایی به «کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا» در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارسال شد.
ساعدی خاطر نشان کرد پس از تایید نهایی شرکت‌ها توسط کارگروه، اسامی آن‌ها در تارنمای پارک علم و فناوری استان سمنان درج خواهد شد.