پارک علم و فناوری دانشگاه خوارزمی راه اندازی می شود

۳۰ تیر ۱۳۹۳ | ۱۴:۴۹ کد : ۶۷۸۷ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۸۹۱
معاون پژوهشی دانشگاه خوارزمی از راه اندازی پارک علم و فناوری و آزمایشگاه مرکزی در این دانشگاه خبر داد.به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، سید حسین سراج زاده با اشاره به فعالیت های این معاونت طی چهار ...
معاون پژوهشی دانشگاه خوارزمی از راه اندازی پارک علم و فناوری و آزمایشگاه مرکزی در این دانشگاه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، سید حسین سراج زاده با اشاره به فعالیت های این معاونت طی چهار ماه گذشته گفت: طی این چهار ماه سه محور ساماندهی روانسازی و ضابطه مند کردن توسعه فعالیت ها در حوزه پژوهشی و تقویت ارتباط با نهادهای خارج از دانشگاه پیگیری شد.
وی ادامه داد: چند کارگروه برای موضوع طرح های آموزشی و گرنت های هیئت علمی تشکیل شد که این کارگروه ها طرح های پژوهشی و این گرنت ها را بررسی می کنند تا زمینه ای ایجاد کنند تا اساتید طرح های بیشتری را دریافت کرده و از گرنت بیشتری نیز برخوردار شوند.
معاون پژوهشی دانشگاه خوارزمی به موسسات تحقیقات پژوهشی و پژوهشکده دانشگاه خوارزمی اشاره کرد و گفت: تمام این هفت موسسه پژوهشی و تحقیقاتی با رکود مواجه بودند که کارگروهی برای فعال کردن آنها تشکیل شده است.
وی ادامه داد: دانشگاه فاقد مرکز رشد و پارک علم و فناوری بود که در این دوره مرکز رشد و پارک علم و فناوری برای آن تعریف شده است و تشکیل خواهد شد همچنین دفتر ارتباط با صنعت در دانشگاه راه اندازی شد.
دکتر سراج زاده تصریح کرد: آزمایشگاه مرکزی دانشگاه خوارزمی امسال با 150 میلیون تومان راه اندازی شد.
وی ادامه داد: از برنامه های دیگر دانشگاه تقویت ارتباط با نهادهای خارج از دانشگاه است که تاکنون 6 تفاهم نامه با دستگاه های پژوهشی و سازمان های اجرایی امضا شده است.
وی ادامه داد: مقاله های پژوهشی دانشگاه در سال 92، 423 مقاله و 215 مقاله آی اس آی بود که در سه ماه اول امسال 210 مقاله و 56 مقاله آی اس آی ایجاد شده است.
معاون پژوهشی دانشگاه خوارزمی تصریح کرد: سال گذشته اساتید دانشگاه خوارزمی در 9 کنفرانس بین المللی و دو فرصت مطالعاتی شرکت کردند که امسال یعنی طی چهار ماه گذشته دانشگاهیان خوارزمی در هفت کنفرانس بین المللی و سه فرصت مطالعاتی شرکت کرده اند.