کسب پروانه فعالیت تحقیق و توسعه از وزارت صمت توسط شرکت فناور مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

تعداد بازدید:۳۷۶
شرکت بین‌المللی افتخار مدیران خاورمیانه، مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان موفق به دریافت پروانه فعالیت تحقیق و توسعه از وزارت صنعت، معدن و تجارت شد.
کسب پروانه فعالیت تحقیق و توسعه از وزارت صمت توسط شرکت فناور مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، شناسایی نیازهای فناورانه با تحلیل نمودار، عارضه‌یابی و بهبود فرآیندهای سازمانی، هم‌افزایی در منابع انسانی با هدف مدیریت و رهبری بهتر در سازمان، ساختارسازی هدفمند و تدوین استاندارد مشاغل، افزایش مهارت مدیران و پرسنل کلیدی در طرح مدرسه مدیران، برنامه‌ریزی استراتژیک همراه با شاخص‌گذاری قابل اندازه‌گیری و تحلیل انحراف به روش حل مسئله، همراهی و آماده‌سازی شرکت‌ها جهت تبدیل ایده محوری خود به دانش بنیان و دریافت مجوزات، تحلیل FMEA ، تحلیل شخصیت منابع انسانی و شناسایی سرمایه‌های انسانی مد نظر و … از جمله خدمات این شرکت به صنایع کشور است.

کلید واژه ها: شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان


( ۱ )