رئیس موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی:

مطالعات دقیق، جامع و مسأله‌محور باید مبنای سیاست‌گذاری و تدوین برنامه‌های اجرایی وزارت عتف قرار گیرد

۰۸ دی ۱۴۰۰ | ۱۴:۲۱ کد : ۶۵۹۶۳ اخبار ستادی
تعداد بازدید:۵۸۵
رئیس موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی در جلسه‌ای با رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، گفت: مطالعات دقیق، جامع و مسأله‌محور باید مبنا و پشتیبان سیاست‌گذاری و تدوین برنامه‌های اجرایی حوزه‌های مختلف وزارت عتف قرار گیرد و برای همین منظور موسسات پژوهشی ماموریت محور تأسیس شده است.
مطالعات دقیق، جامع و مسأله‌محور باید مبنای سیاست‌گذاری و تدوین برنامه‌های اجرایی وزارت عتف قرار گیرد

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، در این نشست دکتر علی باقر طاهری‌نیا رئیس، دکتر رضا منیعی معاون پژوهشی و دکتر یزدان ابراهیمی مدیر امور پژوهشی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی با دکتر سروش قاضی نوری رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، دکتر کوثری معاون پژوهشی مرکز و دکتر سپهر قاضی نوری دیدار کردند.

دکتر طاهری نیا با اشاره برسابقه طولانی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در مطالعات حوزه سیاست گذاری آموزش عالی، بر تعامل و هم‌افزایی موسسه با سایر موسسات دارای ماموریت های مشابه از جمله مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور تأکید کرد.

در ادامه دکتر قاضی نوری رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ضمن شرح ساختار سازمانی و وظایف و مآموریت های مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با ارائه گزارشی از مهم‌ترین برنامه‌ها و اقدامات مرکز به انتشار آثار علمی، مطالعات علمی و تولید گزارش‌های سیاستی توسط آن مرکز اشاره کرد.

کلید واژه ها: موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی