گزارش تحلیلی سامانه نماگر کووید-۱۹ ISC در دنیا و ایران؛

ادامه روند کاهشی بیماری و فوتی ناشی از کرونا در آذر ماه ۱۴۰۰

۰۸ دی ۱۴۰۰ | ۱۰:۰۲ کد : ۶۵۹۴۸ اخبار ستادی
تعداد بازدید:۴۱۷
رییس موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) گفت: اطلاعات مستخرج از سامانه نماگر کووید-۱۹ (ISC COVID-۱۹ Visualizer) نشان می دهد که آمار بیماران جدید کشور از ۳۶۷ هزار در مهر، به ۲۳۲ هزار نفر در آبان و به ۹۸ هزار نفر در آذر کاهش یافته و کل جمعیت مبتلا تا آخر آذر به بیش از ۶ میلیون و ۱۷۵ هزار نفر رسیده است.
ادامه روند کاهشی بیماری و فوتی  ناشی از کرونا در آذر ماه ۱۴۰۰

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری ( ISC )، دکتر دهقانی اظهار داشت: همچنین میزان کل بیماران جدید در دنیا از ۱۴ میلیون و ۱۲۸ هزار نفر در آبان به ۱۸ میلیون و ۷۲۹ هزار نفر در آذر افزایش یافته و در نتیجه میزان کل بیماران در دنیا تا آخر آذر به بیش از ۲۷۶ میلیون و ۵۶۸ هزار نفر رسیده است.

وی اظهار داشت: نتایج آمار مربوطه نشان می دهد که روند کاهشی میزان متوسط رشد روزانه بیماری کشور کماکان ادامه دارد، به طوری که در شهریور برابر ۰.۵۲ درصد، مهر برابر ۰.۲۲ درصد، آبان به ۰.۱۴ درصد و در آذر به ۰.۰۶ درصد رسیده است. ایران با این کاهش میزان متوسط رشد روزانه بیماری در میان کشورهای همزمان (۱۳ کشور همزمان در انتشار کووید -۱۹: چین، روسیه، ترکیه، برزیل، اسپانیا، آمریکا، فرانسه، ایران، کانادا، انگلیس، آلمان، پاکستان و ایتالیا) از جایگاه ششم در آبان به انتهای لیست این کشورها در آذر رسیده است.

دهقانی ادامه داد: کشورهای آلمان با متوسط رشد بیماری روزانه ۰.۸۲ درصد، انگلیس و فرانسه با ۰.۵۴ درصد بیشترین میزان را در کشورهای همزمان داشته اند. میزان متوسط رشد روزانه بیماری در کشورهای آلمان، انگلیس و فرانسه در چند ماه گذشته زیر ۰.۱ درصد بود که مجدداً افزایش یافته است. میزان متوسط رشد روزانه بیماری دنیا در آبان ۰.۱۹ بود که در آذر به ۰.۲۴ درصد افزایش یافته است.

همچنین ایران در میان کل کشورهای دنیا از نظر متوسط رشد روزانه بیماری در شهریور جایگاه ۶، در مهر جایگاه ۱۰، در آبان جایگاه ۱۷ و در آذر به جایگاه ۲۹ تنزل یافته است. کشورهای ویتنام با متوسط نرخ رشد روزانه بیماری ۱.۲۲ درصد، آلمان و بلژیک با ۰.۸۲ درصد، سوئیس و مجارستان با ۰.۷۷ درصد در صدر کشورهای دنیا قرار دارند. به طور کلی تقریباً همه کشورهای اروپایی شاهد رشد مجدد جمعیت بیماران در دو ماه اخیر بوده و در صدر کشورهای جهان قرار دارند.

رییس ISC در ادامه گفت: آمار فوتی ایران در مهر ۶۷۳۷ نفر، در آبان ۴۰۲۸ نفر و در آذر به ۲۲۱۱ نفر کاهش یافته است. بر این اساس تا پایان آذر، کل جمعیت فوتی کشور به ۱۳۱ هزار و ۱۶۷ نفر رسیده و در میان کشورهای همزمان در جایگاه ششم قرار گرفته است. نرخ متوسط رشد فوتی روزانه کشور در مهر ۰.۱۹ درصد، آبان ۰.۱۱ درصد و در آذر به ۰.۰۶ درصد کاهش یافته و از این نظر در میان کشورهای همزمان در جایگاه نهم قرار دارد.

میزان رشد متوسط فوتی روزانه کشورهای روسیه ۰.۴۲ درصد، آلمان ۰.۳۳ درصد، ترکیه ۰.۲۵ درصد و آمریکا ۰.۱۶ درصد بوده و به ترتیب در ردیف های اول الی چهارم کشورهای همزمان قرار دارند. میزان متوسط نرخ رشد فوتی دنیا در آبان ۰.۱۵ درصد بود که در آذر به ۰.۱۴ درصد کاهش یافته است.

دهقانی گفت: ایران در میان کل کشورهای دنیا از نظر متوسط نرخ رشد فوتی در مهر در جایگاه ۱۱ بود که در آبان به جایگاه ۱۶ و در آذر به جایگاه ۲۷ تنزل یافته است.

در آذرماه، کشورهای ویتنام با متوسط نرخ رشد روزانه فوتی ۰.۷۹ درصد، مجارستان با ۰.۵ درصد و اکراین با ۰.۴۸ درصد به ترتیب در راس کشورهای دنیا قرار دارند. بررسی میزان کشندگی بیماری در کشورهای دنیا نشان می دهد که درصد نسبت آمار فوتی به آمار بیماری در آذر در دنیا برابر با ۱.۱۶ درصد بوده است. این میزان برای کشورهای فیلیپین ۳۱.۴ درصد، رومانی ۹.۱ درصد و مکزیک ۷.۷ درصد بوده و این سه کشور بیشترین میزان کشندگی بیماری را در آذر ماه تجربه کرده اند. ایران با نسبت فوتی به بیمار ۲.۲۵ درصد در جایگاه ۱۵ دنیا از نظر کشندگی قرار دارد. این به معنای آن است که در ایران به ازای هر ۱۰ هزار بیمار ۲۲۵ فوتی وجود داشته است.

نتایج بررسی نشان می دهد که در آذرماه، علیرغم ثبت ۹۸ هزار نفر بیمار جدید کشور، تعداد ۲۲۹ هزار بیمار بهبود یافته و در نتیجه میزان بهبودی بیش از ۲.۳ برابر شیوع بیماری است. از نظر شاخص نسبت آمار درصد بهبودی به بیماری، ایران با ۲۳۳ درصد در جایگاه دوم کشورهای دنیا قرار دارد. به عبارت دیگر در این ماه به ازای هر ۱۰۰ بیمار جدید ۲۳۳ بیمار بهبود یافته است.

دهقانی گفت: باید توجه داشت که علیرغم بهبود شرایط روند بیماری، بهبودی و نیز فوتی در کشور، ضرورت تداوم و استمرار این روند که با تلاش و زحمات عزیزان عرصه بهداشت و سلامت حاصل شده است بیش از همیشه احساس می شود. بر اساس شواهد کلیه کشورهای آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و حتی امریکا در تیرماه (۶ ماه پیش) شرایط مشابه فعلی ایران را داشتند ولی متاسفانه در حال حاضر شرایط چندان مناسبی در این کشورها وجود ندارد. انشاا… با تداوم واکسیناسیون و نیز رعایت شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها روند کاهشی و کنترل این بیماری به صورت پایدار در سراسر کشور پهناور ایران حاکم شود.

الف- بررسی آمار شیوع بیماری

دهقانی اظهار داشت: نتایج و آمار سامانه کووید -۱۹ به همراه تحلیل های مقایسه ای وضعیت بیماری در کشور و دنیا در ادامه آمده است. روند آمار انتشار بیماری در کشورهای همزمان با جمعیت بیماران کمتر از ۷ میلیون نفر برای یکسال کامل در نمودار ۱ نشان داده شده است.

در این نمودار محور افقی بیانگر روز و از اول دی ۹۹ تا اول دی ۱۴۰۰ و محور عمودی جمعیت بیماران هر کشور می باشد. همان طور که در نمودار ۱ نشان داده شده است کشورهای همزمان با جمعیت بیمار کمتر از ۷ میلیون نفر به ترتیب صعودی عبارت از آلمان، ایران، اسپانیا، ایتالیا، کانادا، پاکستان و چین بوده است. ضمناً ۶ کشور دیگر از جمله آمریکا، برزیل، روسیه، فرانسه، انگلیس و ترکیه دارای جمعیت بیمار بالای ۷ میلیون هستند که در این نمودار ظاهر نشده‌اند. جهش شیب افزایشی آمار بیماری در آلمان در آبان و پیشی گرفتن تعداد بیماران از دو کشور ایتالیا و اسپانیا و در اواسط آذر از ایران کاملاً مشهود است.

دهقانی گفت: بررسی نمودار ۱ نشان می‌دهد که در مقایسه با سایر کشورها، در ایران از مرداد ۱۴۰۰ روند افزایشی بی وقفه شیوع بیماری آغاز و در شهریورماه از همه کشورهای هم ردیف خود یعنی اسپانیا و ایتالیا پیشی گرفته است. همانطور که ملاحظه می شود روند شیب از آبان و آذر به صورت کاهشی درآمده و عملاً در آذرماه به صورت ثابت ادامه یافته و امید است این روند در آینده ادامه داشته باشد.

وی ادامه داد: به منظور بررسی دقیق تر، آمار کل بیماران و آمار بیماران جدید در سه ماه مهر، آبان و آذر سال ۱۴۰۰ برای کشورهای همزمان در جدول ۱ نشان داده شده است. همانطورکه ملاحظه می شود در آذر کشورهای آمریکا با ۳ میلیون و ۶۶۱ هزار نفر، انگلیس با ۱ میلیون و ۶۹۶ هزار نفر و آلمان با ۱ میلیون و ۴۹۱ هزار نفر بیشترین تعداد بیمار را داشته اند.

در میان این کشورها اسپانیا، ایتالیا، فرانسه و کانادا با افزایش دو الی شش برابری بیمار در آذر نسبت به آبان بدترین وضعیت را داشته اند. به طور خاص تعداد بیماران جدید فرانسه از ۳۰۰ هزار در آبان به ۱ میلیون و ۲۹۸ هزار نفر (۴ برابر) و اسپانیا از ۸۲ هزار نفر به ۵۰۴ هزار نفر (۶ برابر) افزایش یافته است. همچنین آمار بیماران جدید دنیا در آبان ۱۴ میلیون و ۱۲۸ هزار نفر بود که در آذر به ۱۸ میلیون و ۷۲۹ هزار نفر افزایش یافته است. جمعیت جدید بیمار ایران از ۲۳۲ هزار نفر در آبان به ۹۸ هزار نفر در آذر کاهش یافته و این کمترین کاهش در میان این کشورها بوده است.

نمودار ۲ میزان بیماران کشور را در طول ۱۲ ماه گذشته و در هر ماه نشان می دهد. همان طور که ملاحظه می شود بیشترین میزان افزایش آمار بیماران در مرداد برابر با ۱ میلیون و ۵۳ هزار نفر بوده که در شهریور به ۸۰۰ هزار نفر، در مهر به ۳۶۷ هزار و در آبان به ۲۳۲ هزار و در آذر به ۹۸ هزار نفر یعنی کمترین میزان در طول سال کاهش یافته است.

دهقانی اظهار داشت: به منظور تجزیه و تحلیل آماری بیشتر، اطلاعات مربوط به ۱۳ کشور همزمان در طول ۱۲ ماه گذشته (دی ۹۹ الی آذر ۱۴۰۰) در جدول ۲ آمده است. این اطلاعات شامل میزان متوسط رشد روزانه بیماری در هر ماه بوده و تمام مقادیر محاسبه شده در ستون آخر (آذر ماه) به ترتیب صعودی مرتب شده است.

وی افزود: میزان نرخ رشد متوسط در واقع متوسط‌گیری متحرک بر روی بازه زمانی هر ماه می باشد. بدین ترتیب، با مقایسه این شاخص می‌توان به عملکرد کشورها در کنترل روند انتشار بیماری و نیز مقابله با بیماری پی برد. همان طور که ملاحظه می‌شود، میزان متوسط رشد بیماری در آذرماه در کشورهای آلمان ۰.۸۲ درصد، انگلیس و فرانسه ۰.۵۴ درصد و ایتالیا برابر با ۰.۳۳ درصد بوده که بدین ترتیب در صدر جدول قرار دارند. نتایج جدول ۲ نشان می دهد که متوسط نرخ رشد روزانه بیماری در آذر در کشورهای آلمان، انگلیس، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، کانادا و آمریکا افزایش یافته است. به طور خاص نرخ متوسط رشد روزانه کشور فرانسه از ۰.۱۴ به ۰.۵۴ درصد (۴ برابر) و اسپانیا از ۰.۰۶ به ۰.۳۲ درصد (۵ برابر) رسیده است.

روند کاهشی نرخ متوسط رشد روزانه ایران از مرداد با ۰.۸۳ درصد شروع شده و در شهریور به ۰.۵۲ درصد، مهر ۰.۲۲ درصد، آبان ۰.۱۴ درصد و آذر ۰.۰۶ درصد یعنی کمترین میزان ممکن در طول سال گذشته رسیده و ایران از این نظر در انتهای کشورهای همزمان قرار گرفته است.

ب- بررسی آمار فوتی و بهبودی

دهقانی ادامه داد: نمودار ۳ مقایسه میزان فوتی کشورهای همزمان با میزان جمعیت فوتی بیش از ۷۰ هزار نفر و کمتر از ۱۵۰ هزار نفر (۶ کشور) از اول دی ۹۹ الی اول دی ۱۴۰۰ نشان می‌دهد. همان طور که از نمودار مشاهده می شود، تا پایان آذر سه کشور ایتالیا، ایران و فرانسه در صدر کشورها از نظر تعداد فوتی قرار دارند. همچنانکه از نمودار پیداست، روند افزایشی میزان فوتی ایران از اردیبهشت سال ۱۴۰۰ آغاز شده و آمار فوتی کشور در خردادماه از اسپانیا و سپس در مرداد از آلمان و در مهر از فرانسه بیشتر شده است. شیب روند فوتی از آبان کاهش یافته و این روند در آذر نیز ادامه یافته است. روند افزایشی میزان فوتی در کشورهای آلمان و ترکیه در آبان و آذر از نمودار مشاهده می شود.

وی ادامه داد: به منظور بررسی دقیق تر، آمار فوتی و بهبودی در آبان و آذر ۱۴۰۰ و نیز آمار کل فوتی و بهبودی تا پایان آذر برای کشورهای همزمان در جدول ۳ نشان داده شده است. همانطور که ملاحظه می شود بیشترین تعداد فوتی در آذر مربوط به کشورهای آمریکا با ۳۷ هزار نفر، روسیه ۳۵ هزار نفر و آلمان ۱۰ هزار نفر بوده است. آمار فوتی کشورهای ایتالیا، فرانسه، آلمان، اسپانیا در آذر نسبت به آبان بین ۳-۲ برابر افزایش یافته است. به طور خاص میزان فوتی کشور آلمان در آبان از ۳۸۱۹ نفر به ۱۰۱۴۶ نفر (۲.۶ برابر) و یا فرانسه از ۱۰۲۱ نفر به ۳۴۸۵ نفر (۳.۴ برابر) افزایش یافته است. آمار فوتی ایران از شهریورماه روند کاهشی داشته است به طوری که در شهریور با ۱۶۱۵۳ نفر به ۶۷۳۷ نفر در مهر و به ۴۰۲۸ نفر در آبان و به نصف این میزان یعنی ۲۲۱۱ نفر در آذر کاهش یافته است. آمار فوتی های دنیا در آبان ۲۱۵۰۱۹ نفر بوده که در آذر به ۲۱۶۶۶۵ نفر رسیده است.

نمودار ۴ میزان فوتی های جدید کشور را در هر ماه (آذر ۹۹ الی آذر ۱۴۰۰) نشان می‌دهد. همان طور که ملاحظه می شود ایران در آبان ۹۹ با بیش از ۱۲ هزار و ۵۵۰ فوتی، در اردیبهشت ۱۴۰۰ با ۱۰ هزار و ۶۶۹ فوتی، در مردادماه ۱۴۰۰ با ۱۳ هزار و ۹۷۵ فوتی و در شهریور ۱۴۰۰ با تعداد فوتی ۱۶۱۵۳ نفر بالاترین فوتی را داشته که خوشبختانه روند کاهشی در آبان نیز ادامه یافته و به ۴۰۲۸ فوتی و در آذر به ۲۲۱۱ نفر فوتی و کمترین میزان در طول سال گذشته رسیده است.

جدول ۴ میزان نرخ رشد متوسط روزانه فوتی ۱۳ کشور همزمان را از دی ۹۹ الی آذر ۱۴۰۰ نشان می‌دهد. لازم به ذکر است تمام مقادیر محاسبه شده در آذرماه ۱۴۰۰ (ستون آخر) به ترتیب صعودی مرتب شده است. همان طور که از جدول پیداست میزان متوسط رشد روزانه فوتی دنیا در شهریور ۰.۲۱ درصد، در مهر ۰.۱۶، در آبان ۰.۱۵ و در آذر به ۰.۱۴ درصد کاهش یافته است.

در آذر کشورهای روسیه با نرخ متوسط رشد فوتی روزانه ۰.۴۲ درصد، آلمان ۰.۳۳ درصد، ترکیه با ۰.۲۵ درصد و آمریکا با ۰.۱۷ درصد در ابتدای جدول کشورهای همزمان قرار دارند. میزان نرخ متوسط رشد فوتی روزانه ایران در شهریور ۰.۴۸ درصد بود که در مهر به ۰.۱۹ درصد و در آبان به ۰.۱۱ درصد و در آذر به ۰.۰۶ درصد و کمترین میزان در طول سال گذشته رسیده است. میزان متوسط نرخ رشد فوتی برای اغلب کشورهای همزمان (بجز کشورهای آلمان، فرانسه و اسپانیا) در آبان نسبت به مهر کاهش یافته است.

نمودار ۵ میزان متوسط نرخ رشد روزانه شیوع بیماری و نیز متوسط نرخ رشد روزانه فوتی ایران را از آذر ۹۹ الی آذر ۱۴۰۰ نشان می‌دهد. روند کاهشی متوسط نرخ رشد بیماری از شهریور با ۰.۵۲ درصد، به ۰.۲۲ درصد در مهر، به ۰.۱۴ درصد در آبان و ۰.۰۶ درصد در آذر در شکل نشان داده شده است. همچنین روند کاهش متوسط نرخ رشد فوتی روزانه بیماری از ۰.۴۸ درصد در شهریور به ۰.۱۹ درصد در مهر و به ۰.۱۱ درصد در آبان و ۰.۰۶ درصد در آذر ملاحظه می شود.

رییس ISC گفت: برخی مشخصات آماری کشورها با بیش از یک میلیون بیمار (۴۰ کشور) تا پایان آذر ۱۴۰۰ در جدول ۵ نشان داده شده است. میزان کل جمعیت بیماران جدید در دنیا در آذر ۱۸ میلیون و ۷۲۹ هزار نفر بود و به این ترتیب جمعیت کل بیماران در دنیا تا آخر آذر ۱۴۰۰ به بیش از ۲۷۶ میلیون و ۵۶۸ هزار نفر رسیده است.

وی افزود: میزان کل جمعیت بیمار در ایران با افزایش ۹۸ هزار نفر در آذر به بیش از ۶ میلیون و ۱۷۵ هزار نفر رسیده و در میان این کشورها در جایگاه ۹ قرار دارد. بر اساس این گزارش، ایران در آبان ۱۴۰۰ با میزان متوسط رشد روزانه بیماری ۰.۱۴ درصد در جایگاه ۱۷ دنیا قرار داشت که در آذر با کاهش متوسط نرخ رشد روزانه بیماری به ۰.۰۶ درصد به جایگاه ۲۹ تنزل یافت.

دهقانی ادامه داد: ایران با میزان متوسط نرخ رشد بیماری ۰.۲۲ درصد در مهر در جایگاه ۱۰ دنیا قرار داشت. در آذر کشورهای ویتنام با متوسط نرخ رشد روزانه ۱.۲۲ درصد، آلمان و بلژیک با ۰.۸۲ درصد و سوئیس و مجارستان با ۰.۷ درصد به ترتیب در جایگاه های نخست قرار داشته و تقریباً اکثر کشورهای اروپایی در نیمه اول جدول قرار دارند.

وی ادامه داد: آمار فوتی ایران که در شهریورماه ۱۶۱۵۳ نفر، مهر ۶۷۳۷ نفر، آبان ۴۰۲۸ نفر بود در آذر با کاهش مجدد به ۲۲۱۱ نفر رسیده و بر این اساس تا پایان آذر آمار کل فوتی کشور به ۱۳۱ هزار و ۱۶۷ نفر رسیده است. نرخ متوسط رشد روزانه فوتی ایران که در آبان به ۰.۱۱ درصد بود در آذر به ۰.۰۶ درصد کاهش یافته و همانطور که از جدول مشاهده می شود در میان کشورهای مربوطه از جایگاه ۱۶ در آبان به ۲۷ در آذر رسیده است. جهت اطلاع میزان رشد متوسط فوتی روزانه کشورهای ویتنام ۰.۷۹ درصد، مجارستان ۰.۵ درصد و اکراین ۰.۴۸ درصد بوده که به ترتیب در جایگاه اول تا سوم کشورهای دنیا قرار دارند. میزان متوسط نرخ رشد فوتی دنیا در آبان ۰.۱۵ درصد بود که در آذر به ۰.۱۴ رسیده است. لازم به ذکر است که بر اساس جدول ۵ در آذرماه نرخ رشد متوسط روزانه فوتی ۲۰ کشور (از ۴۰ کشور) کمتر از ۰.۱ بوده است.

 

ج) بررسی میزان بهبودی و کشندگی بیماری

رییس ISC گفت: در ادامه با تحلیل و آنالیز آمار بیماران، بهبود یافتگان و نیز فوتی ها به بررسی نحوه اثرگذاری بیماری در دنیا و سایر کشورها پرداخته خواهد شد. تا پایان آذر ۱۴۰۰ مجموعاً تعداد ۲۷۶ میلیون و ۵۶۸ هزار بیمار در دنیا به طور رسمی شناسایی و در سامانه کووید -۱۹ درج شده است. از این میزان تعداد ۲۴۸ میلیون و ۱۸ هزار نفر بهبود یافته و ۵ میلیون و ۳۸۴ هزار نفر فوت شده اند. بنابراین متوسط میزان نسبت بهبود یافته به بیماران در دنیا برابر با ۸۹.۷ درصد و نیز متوسط نسبت فوتی به بیماران در دنیا برابر ۱.۹ درصد بوده است. بنابراین به طور متوسط در دنیا از هر ۱۰۰ نفر بیمار تقریباً ۹۰ نفر بهبود و تقریباً ۲ نفر فوت شده اند.

وی ادامه داد: با این حال میزان بهبودی و فوتی یا کشندگی بیماری در کشورها و در ماه های مختلف سال متفاوت بوده است. در نمودار ۶ درصد نسبت فوتی به بیمار برای کشورهای با آمار بیماری بالای ۱ میلیون نفر (۴۰ کشور) به ترتیب صعودی و در آذر ۱۴۰۰ نشان داده شده است.

همانطور که از نمودار مشاهده می شود، کشورهای فلیپین با ۳۱.۴ درصد، رومانی ۹.۰۷ درصد و مکزیک با ۷.۷ درصد بیشترین میزان کشندگی در آذر تجربه کرده اند. در واقع این کشورها در آذر بازای هر ۱۰۰ بیمار به ترتیب ۳۱، ۹ و ۷ نفر فوتی داشته اند. کشورهای اسپانیا، انگلیس و سوئد به ترتیب با ۰.۲۱، ۰.۲۱ و ۰.۱۷ درصد کمترین میزان کشندگی بیماری را داشته‌اند. میزان کشندگی بیماری در ایران ۲.۲۵ درصد بوده و از این نظر جایگاه ۱۵ را دارد. میانگین میزان کشندگی بیماری در دنیا در آبان برابر با ۱.۱۶ درصد بوده است.

 

در نمودار ۷ میزان درصد نسبت بهبودی به کل بیماری در آذر برای کشورهای با آمار بیماری بالای ۱ میلیون نفر به ترتیب صعودی نشان داده شده است. در آذر تعداد ۱۸ میلیون و ۷۲۹ هزار بیمار در دنیا ثبت شده که از این میزان تعداد ۱۴ میلیون و ۶۳۸ هزار نفر بهبود یافته اند. بنابراین متوسط نسبت درصد بهبودی به بیمار در این ماه در دنیا برابر با ۷۸.۱۵ درصد بوده است.

دهقانی گفت: به عبارت دیگر، در آذرماه به طور متوسط در دنیا بازای هر ۱۰۰ نفر بیمار تقریباً ۷۸ نفر بهبود یافته اند. با این حال با توجه به شرایط و استانداردها و نیز بر اساس آمار ثبت شده میزان بهبودی بیماری در کشورها متفاوت است. به طور خاص برای ایران تعداد بیماران در آذر برابر با ۹۸ هزار و ۳۴۴ نفر بوده در حالی که تعداد بهبودیافتگان در همین ماه برابر با ۲۲۹ هزار و ۲۷۰ نفر بوده است.

وی ادامه داد: بنابراین نسبت درصد بهبودی به بیماری در این ماه برابر با ۲۳۳.۱ درصد بوده است. این امر به معنای آن است که در این ماه بازای هر ۱۰۰ نفر بیمار جدید ۲۳۳ نفر بهبودیافته وجود داشته و در واقع نرخ بهبودی ۲.۳۳ برابر بیماری است.

همان طور که از نمودار ۷ مشاهده می شود، از نظر درصد نسبت بهبودی به بیماری کشورهای رومانی با ۲۳۹.۷ درصد، ایران با ۲۳۳.۱ درصد و پاکستان با ۲۲۸.۷ درصد به ترتیب در جایگاه های اول الی سوم قرار دارند. کشورهای سوئیس، سوئد و اسپانیا به ترتیب با ۳۵.۵ درصد، ۳۲.۹ درصد و ۱۸ درصد نسبت بهبودی به بیماری کمترین میزان را داشته اند.

همان طور که پیشتر اشاره شده میزان بهبودی در هر کشور تابعی از استانداردهای خود بوده و شرایط متفاوت خواهد بود.

موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری ( ISC )، جهت تسریع فرایند اطلاع رسانی در زمینه یافته های جدید علمی در مورد ویروس کووید -۱۹ و کمک به پژوهشگران، سیاست‌گذاران حوزه سلامت و عموم مردم و نیز پاسخ دهی مطلوب به همه گیری جهانی، سامانه نماگرکووید -۱۹ ( ISC COVID-19 Visualizer ) را از ابتدای بروز بیماری راه اندازی کرده است. اطلاعات این پایگاه شامل جدیدترین مقالات علمی تمام متن منتشر شده و پیش چاپ و نیز آمار مربوط به وضعیت انتشار بیماری بر اساس نقشه جهانی از وضعیت همه‌گیری بیماری کووید -۱۹ بوده و با جستجو در آن تازه ترین آمار مبتلایان، مرگ و میر، درمان‌شدگان و همچنین نسبت های ابتلا به جمعیت به تفکیک هر کشور و مقایسه بر اساس نمودار زمانی-مکانی قابل مشاهده است.

آدرس وبگاه این سامانه https://maps.isc.ac/covid19 /) ) بوده که از طریق وبگاه اصلی موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری ( ISC ) https://www.isc.ac )) در دسترس می‌باشد. این سامانه همچنین به درخواست سازمان همکاری های اقتصادی کشورهای عضو دی هشت (D8) برای بهره برداری کشورهای عضو، در فروردین ماه ۱۳۹۹ با حضور نمایندگان کشورهای عضو این سازمان به دعوت مرکز بهداشت و حمایت اجتماعی سازمان D8 (D8-HSP) و نیز مرکز بهداشت جهانی ( Chatham House ) لندن به صورت ویدیوکنفرانس رونمایی و در وبگاه آن سازمان به آدرس (http://developing8.org /) قرار گرفت.

در حال حاضر حدود ۱۸۰۰۹ مدرک از آخرین یافته های علمی در خصوص ویروس کووید -۱۹ در قالب مقاله تمام متن چاپ شده و پیش چاپ در این سامانه در دسترس محققان و پژوهشگران قرار دارد و البته این اطلاعات به طور روزانه به روز رسانی می‌شود. از این تعداد پژوهش، کشورهای آمریکا، چین و انگلیس به ترتیب با ۲۸۱۲، ۲۴۰۶ و ۱۲۲۴ مقاله بیشترین مشارکت علمی را در مقایسه با سایر کشورهای دنیا در این حوزه داشته‌اند. سایر کشورها از جمله ایتالیا (۱۱۷۹ مدرک)، فرانسه (۴۴۷ مدرک)، کانادا (۴۳۹ مدرک)، هند (۴۱۷ مدرک)، آلمان (۴۱۲ مدرک) و استرالیا (۳۳۵ مدرک) به ترتیب در جایگاه های چهارم الی نهم قرار دارند. ضمناً کشور ایران با ۲۸۳ مقاله جایگاه دهم دنیا را در پژوهش و تحقیق و یافته‌های جدید در خصوص ویروس کووید -۱۹ دارد. در این سامانه همچنین مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های صادر شده توسط سازمان‌های معتبر دنیا از جمله سازمان بهداشت جهانی ( WHO ) در حوزه بهداشت، سلامت و مقابله با شیوع بیماری کووید –۱۹ قرار دارد که می‌تواند مورد استفاده عموم قرار گیرد.

 

 

 

 


کلید واژه ها: موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری