رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور:

قابلیت های دانشگاهها در توسعه اقتصاد دانش بنیان استفاده شود

تعداد بازدید:۵۴۰
رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور درآیین افتتاحیه یازدهمین کنفرانس بین‌‌المللی و پانزدهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری گفت: قابلیت های دانشگاهها در توسعه اقتصاد دانش بنیان استفاده شود.
قابلیت های دانشگاهها در توسعه اقتصاد دانش بنیان استفاده شود

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، دکتر سید سروش قاضی نوری با اشاره به محوریت اصلی این کنفرانس، رسالت و جهت گیری انجمن مدیریت فناوری و نوآوری را کمک به قرار گرفتن کشور در مسیر رشد و توسعه اقتصاد دانش بنیان عنوان نمود و بر بکارگیری حداکثری از ابزارها و توانمندی های انجمن یعنی ایجاد زمینه گفتگو میان اعضا، تقویت پژوهش، مشاوره و ترویج تاکید نمود.
وی ایجاد چنین تحولی در اقتصاد را منوط به شناسایی، توسعه و حفظ قابلیتها و شایستگیهایی دانست که برای همه عناصر جامعه در همه سطوح اعم از افراد، دانشگاه ها و دولت لازم است اما برای شرکتهایی که در لبه فناوری فعالیت دارند، از اهمیت بیشتری برخوردار است.
دکتر قاضی نوری در ادامه افزود: با وجود تاکید سنتی بر قابلیتهای نوآورانه، نباید از نظر دور داشت که قابلیتهای عملیاتی شرکتها و دانشگاه ها، که به دلیل معضلاتی چون تحریم ها و شرایط ناشی از شیوع کرونا دچار فرسودگی شده است، نیز باید مورد توجه قرار بگیرد و مورد بحث و برنامه ریزی قرار بگیرد. وی در انتها ابراز امیدواری کرد مباحث کنفرانس به ایجاد تفکر عمیق تر در زمینه حفظ و توسعه قابلیتها و توانمندی های نهادها و شرکتهای ایرانی کمک کند.
یازدهمین کنفرانس بین‌‌المللی و پانزدهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری توسط انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران در روزهای ۱۷ و ۱۸ آذرماه در محل پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت برگزار می شود.
 

کلید واژه ها: اقتصاد دانش بنیان مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور