به همت محققان پژوهشگاه رنگ صورت پذیرفت؛

بهینه‌سازی عوامل موثر بر فرایند فسفاته‌کاری سازه‌های فلزی به کار رفته در صنایع مبلمان و دکوراسیون

تعداد بازدید:۷۸۳
محققان پژوهشگاه رنگ برای نخستین بار موفق به بهینه‌سازی عوامل موثر بر فرایند فسفاته‌کاری سازه‌های فلزی به کار رفته در صنایع مبلمان و دکوراسیون شدند. این پروژه در قالب طرح صنعتی توسط اعضای هیات علمی پژوهشگاه رنگ به عنوان مجری به انجام رسید.
بهینه‌سازی عوامل موثر بر فرایند فسفاته‌کاری سازه‌های فلزی به کار رفته در صنایع مبلمان و دکوراسیون

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از پژوهشگاه رنگ، از جمله خواصی که از پوشش‌های فسفاته انتظار داریم افزایش مقاومت خوردگی فلز است. پوشش فسفات روی یک پوشش مرسوم برای فسفاته کردن سطح فلز است که در صنعت استفاده می شود و مقاومت خوردگی نسبتاً خوبی ایجاد می کنند. امروزه تحقیقات وسیعی بر روی اضافه کردن برخی کاتیون‌های فلزی نظیر نیکل، مس و منگنز به حمام فسفات روی و تشکیل پوشش فسفاته تری کاتیونیک صورت گرفته است و نتایج خوبی هم در پی داشته است.

در این پروژه با اضافه کردن یون منگنز به حمام فسفات روی، یک پوشش فسفات روی منگنز بر روی سطح آهن تشکیل می شود که از مقاومت خوردگی نسبتﴼ بالایی برخوردار است و دلیل این امر را می توان، تغییر در آرایش بلوری پوشش فسفاته به دلیل حضور کاتیون منگنز تعبیر کرد. در این تحقیق ابتدا تشکیل پوشش‌های فسفاته بر روی سطح فلز مورد بررسی قرار گرفته است و سپس خواصی که پو شش‌های فسفاته بر روی سطح ایجاد می‌کنند مورد بررسی قرار گرفته و عواملی که باعث بهبود برخی خواص پوشش‌های فسفاته می شوند مورد آزمایش قرار گرفته است.

ل.س ۴۲/ س.ر ۶۲

کلید واژه ها: پژوهشگاه رنگ