مقاله عضو هیات علمی و دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بین‌المللی امام ‌خمینی (ره) در نشریه علمی نیچر چاپ شد

۲۷ مهر ۱۴۰۰ | ۱۳:۱۳ کد : ۶۴۲۸۰ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۳۷۵
مقاله دکتر مجید قدیری عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) و همکاری آقای مبین مروی، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد همین دانشگاه در نشریه علمی نیچر به چاپ رسید.
مقاله عضو هیات علمی و دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بین‌المللی امام ‌خمینی (ره) در نشریه علمی نیچر چاپ شد

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، این مقاله با عنوان A Mathematical Model for Vibration Behavior Analysis of DNA and Using a Resonant Frequency of DNA for Genome Engineering ارائه شده است که اولین و کامل ترین مدل ریاضی برای بررسی رفتار دینامیکی DNA و تحلیل فرکانسی آن است.
در این مقاله فرکانس‌های طبیعی DNA از طریق معادلات ریاضی و همچنین شبیه‌سازی نرم افزاری برای اولین بار بدست آمده و تحلیل شده است.

از آنجایی که تاثیرپذیری DNA از امواج فرکانسی در تحقیقات بسیاری به اثبات رسیده و ادعاهای قابل تاملی نیز توسط محققین برجسته درباره آن مطرح شده، بنابراین، تحقیق حاضربراساس مدل ریاضی ارائه شده، به دنبال ارائه پاسخی برای دلیل تاثیرپذیری ریزاجزای بدن، از امواج فرکانسی بوده است.

لازم به ذکر است، نتایج این تحقیق می تواند چشم اندازی روشن در آینده ای نه چندان دور برای یافتن عیوب ژنتیکی و اصلاح آن و حتی درمان بافت‌های سرطانی ترسیم کند.

ر.ا ۵۲/ س.ر ۶۲

کلید واژه ها: دانشگاه بین‌المللی امام ‌خمینی (ره)


( ۵ )