۹ عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در فهرست دانشمندان پراستناد جهان قرار گرفتند

۲۷ مهر ۱۴۰۰ | ۱۲:۱۱ کد : ۶۴۲۷۹ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۷۰۱
براساس آخرین فهرست پژوهشگران یک‌ درصد برتر از پایگاه شاخص‌های اساسی علم Essential Science Indicators (ESI)، یعنی کسانی که بیشترین استنادها را در هر حوزۀ موضوعی، در طول ده‌سال گذشته در سطح بین المللی دریافت کرده‌اند، ۹ عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد، موفق شدند که در فهرست ۱٪ دانشمندان پر استناد جهان قرار گیرند.
۹ عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در فهرست دانشمندان پراستناد جهان قرار گرفتند

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر جواد ابوالفضلی اصفهانی از گروه آموزشی مهندسی مکانیک، دکتر محمدحسن انتظاری از گروه آموزشی شیمی، دکتر محمد پسندیده فرد از گروه آموزشی مهندسی مکانیک، دکتر محمد صال‌مصلحیان از گروه آموزشی ریاضی محض، دکتر محمد فرزام از گروه آموزشی مرتع و آبخیزداری، دکتر محمود فرزانه گرد از گروه آموزشی مهندسی مکانیک، دکتر آرش کوچکی از گروه آموزشی علوم و صنایع غذایی، دکتر محبت محبی از گروه آموزشی علوم و صنایع غذایی، و دکتر کمال ناصری از گروه آموزشی مرتع و آبخیزداری از دانشگاه فردوسی مشهد در این فهرست قرار دارند.

پایگاه ESI که متعلق به شرکت Clarivate Analisys (ISI سابق) است، ابزاری تحلیلی برای تعیین و تشخیص پژوهش‌های سطح بالا در پایگاه Web of Science است. این پایگاه بیش از ۱۱۰۰۰ مجله علمی را در سراسر جهان پوشش می دهد و رتبه‌بندی نویسندگان، مؤسسه‌ها، کشورها و مجله‌ها را در ۲۲ حوزۀ مختلف بر اساس علم اطلاعات و اصول علم‌سنجی انجام می‌دهد. اطلاعات ESI براساس اطلاعات یک‌دهۀ گذشته است و هر دوماه یک‌بار رتبه‌بندی و استنادات، شمارش شده و به‌روز می‌شوند.

ل.س ۴۲/ س.ر ۶۲

کلید واژه ها: دانشگاه فردوسی مشهد


( ۷ )