در طرح پژوهشی عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری با همکاری دانشگاه ورشو لهستان بررسی شد؛

اثر آلودگی خاک ها بر پراکنش و تنوع گونه های قارچی موکورال ها

۲۱ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۲:۴۵ کد : ۶۳۶۵۷ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۲۴۴
در طرح پژوهشی دکترسمیه دولت آبادی، عضو هیات علمی گروه زیست شناسی دانشگاه حکیم سبزواری که با همکاری دانشگاه ورشو- لهستان انجام گرفت، اثر آلودگی خاک ها بر پراکنش و تنوع گونه های قارچی موکورال ها بررسی شد.
اثر آلودگی خاک ها بر پراکنش و تنوع گونه های قارچی موکورال ها

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه حکیم سبزواری، دکتر دولت آبادی در این خصوص اظهار داشت: این طرح با عنوان “Influence of soil contamination on the occurence and diversity of Mucoromycota and their endosymbiotic bacteria از سوی سازمان National Science Centre, Poland مورد حمایت ۱۷۵,۰۰۰ یورو قرار گرفته است.

عضو هیات علمی دانشکده علوم پایه دانشگاه حکیم سبزواری با اشاره به اینکه این قارچ ها جزو قدیمی ترین قارچ هایی هستند که زندگی در خشکی را آغاز نموده اند و در محیط پیرامون ما به وفور یافت می شوند، افزود: برای انجام این مطالعه از خاک های مناطق نفت خیز ایران در کنار دیگر نمونه ها استفاده شده و میزان فلزات سنگین و آلاینده های نفتی مانند BTEX, PAHs ، در این نمونه های خاک مورد بررسی قرار می گیرد.

دکتر دولت آبادی در ادامه گفت: با استفاده از روش استخراج کل ژنوم میکروارگانیسم های موجود در یک نمونه خاک، تنوع زیستی موجود در خاک رصد شده و الگوی تنوع آلفا و بتا نمونه ها ترسیم می گردد تا بیانگرمسیرتکاملی این گونه ها باشد، گونه هایی که بیشترین حضور را در محیط های با درصد آلودگی بالا نشان دهند، می توانند نقش موثری در زیست پالایی مناطق آلوده به مواد نفتی داشته باشند.

س.ر ۶۲/ ر.ب ۴۵

‌‌‌‌‌‌‌