برنامه های درسی چهار رشته تحصیلی جدید در شورای عالی برنامه ریزی تصویب شد

۱۹ تیر ۱۳۹۵ | ۱۴:۰۲ کد : ۶۳۶۲ اخبار ستادی
تعداد بازدید:۹۶۰
در آخرین جلسه شورای  عالی برنامه ریزی که به ریاست معاون آموزشی وزیر علوم  و حضور سایر اعضای این شورا برگزار شد  برنامه درسی چهار رشته تحصیلی به تصویب رسید .به گزارش روابط عمومی وز...
برنامه های درسی چهار رشته تحصیلی جدید در شورای عالی برنامه ریزی تصویب شد
 در آخرین جلسه شورای  عالی برنامه ریزی که به ریاست معاون آموزشی وزیر علوم  و حضور سایر اعضای این شورا برگزار شد  برنامه درسی چهار رشته تحصیلی به تصویب رسید .
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، برنامه های  درسی دوره کارشناسی پهپاد، کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش جنگ الکترونیک و کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت گرایش آموزش فلسفه به کودکان در هشتصد و هفتاد و پنچ  جلسه  شورای  عالی برنامه ریزی تصویب شد.
همچنین این شورا برنامه درسی دوره کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی  پیوسته اطلاعات و امنیت عمومی را نیز  تصویب کرد.