برای اولین‌ بار در کشور؛

اجرای طرح مدیریت استعداد در دانشگاه بیرجند

۱۵ شهریور ۱۴۰۰ | ۰۸:۰۲ کد : ۶۳۵۷۹ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۲۹۱
طرح مدیریت استعداد برای اولین‌ بار در کشور با هدف افزایش خودآگاهی دانشجویان در ارتباط با استعدادها، ویژگی‌های شخصیتی و رغبت‌های تحصـیلی ـ شـغلی و نیز میزان هماهنگی این ویژگی‌ها با وضـعیت موجود دانشـجویان در دانشگاه بیرجند اجرا شد.
اجرای طرح مدیریت استعداد در دانشگاه بیرجند

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه بیرجند، با همت مرکز مشاوره و توانمندسازی و گروه امور هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه و با هدف افزایش خودآگاهی دانشجویان در ارتباط با استعدادها، ویژگی‌های شخصیتی و رغبت‌های تحصیلی- شغلی و نیز میزان هماهنگی این ویژگی‌ها با وضعیت موجود دانشجویان، طرح مدیریت استعداد بعد از برگزاری جلسات مشترک با حوزه‌های معاونت آموزشی و دانشجویی دانشگاه و مشورت با متخصصان از فروردین ۱۴۰۰ اجرا شد و در نیمه اول شهریورماه به اتمام رسید.

در مقدمه این طرح آمده است؛ کشف استعدادها و مدیریت آنها در راستای اهداف نوین دانشگاه مبنی بر کارآفرینی و نوآوری است. در چند سال اخیر، دانشگاه بیرجند تحت عنوان دانشگاه کارآفرین با جایگاه و نقشی متفاوت از دانشگاه سنتی، گام‌های مفید و مؤثری برداشته است. به همین منظور، طرح مدیریت استعداد با هدف شناسایی استعدادها، نقاط قوت و ضعف دانشجویان و افزایش آگاهی آنها در ارتباط با توانمندی‌ها و استعدادهای خود و همچنین افزایش استخدام پذیری انجام گرفت. همچنین، در مرحله بعدی این طرح آموزش مهارت فردی، شغلی و کارآفرینی به دانشجویان و آماده‌سازی این قشر برای کار در دنیای متفاوت آینده در برنامه قرار گرفت.

برای شناسایی ویژگی‌های شخصیتی، علایق شغلی، نوع هوش و ترجیحات به ترتیب از ابزارهای آزمون شخصیت شناسی، رغبت سنجی، هوش‌های چندگانه و پرسشنامه استفاده شد و در مرحله نخست، این ابزارها در سایت طراحی و اپرسشنامه آنلاین ایجاد شد. پس از اعلام فراخوان در فضای مجای و سایت دانشگاه و دیگر فضاهای اطلاع‌رسانی و با توجه به اینکه مقرر شده بود دانشجویان در طی سه روز متوالی نسبت به تکمیل پرسشنامه‌ها اقدام کنند بررسی و نمره‌گذاری پرسشنامه‌ها بصورت روزانه انجام شد. در ادامه تفکیک شرکت کنندگان بر حسب جنسیت، سن، وضعیت تحصیلی، محل تحصیل و مقطع صورت گرفت. نتایج برای هر شرکت کننده بصورت مجزا تهیه شد و همچنین با ۱۳۲ شرکت کننده در این طرح تماس گرفته شد. نظر دانشجو در ارتباط با طرح و سؤالات، گفتگو در ارتباط با نقاط ضعف و قوت دانشجو از نظر خودش، دغدغه مندی‌های دانشجو در ارتباط با استعدادها و توانمندی‌هایش، توضیح تیپ شخصیتی دانشجو طبق آزمون مایرز بریگز با نگاهی بر آزمون هالند، توضیح نوع هوش دانشجو طبق نتایج آزمون هوش گاردنر، بررسی نتایج آزمون اهمیت مینه سوتا، محیط‌های کاری مناسب، گفتگو در ارتباط با نقاط ضعف مورد پذیرش دانشجو، پیشنهاداتی برای داشتن تعاملات بهتر، معرفی مرکز نوآوری، کارآفرینی و فناوری و دیگر مراکز دانشگاه و تشویق دانشجو به پیگیری توانمندی‌ها و استعدادهای خویش و بازخورد دانشجو در تماس با هر دانشجو مورد بررسی قرار گرفت.

گفتنی است دکترهادی صمدیهء، دکتر سیده عاطفه حسینی و فاطمه نادری کارشناسان این طرح بودند.

ل.س ۴۲/ س.ر ۶۲

کلید واژه ها: بیرجند