گزارش تحلیلی سامانه نماگر کووید -۱۹ ISC در دنیا و ایران - مردادماه

روند افزایشی بی‌سابقه بیماران و فوتی کشور در مرداد

۰۶ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۱:۲۵ کد : ۶۳۴۴۲ اخبار ستادی
تعداد بازدید:۳۲۵
روند افزایشی بی‌سابقه بیماران و فوتی کشور در مرداد

به گزارش اداره کل روابط‌عمومی وزارت علوم به نقل از مدیریت روابط‌عمومی و همکاری‌های علمی بین‌المللی مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری ( ISC )، دکتر محمدجواد دهقانی رئیس مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری ( ISC ) گفت: اطلاعات مستخرج از سامانه نماگر کووید -۱۹ ( ISC COVID-19 Visualizer ) نشان می‌دهد که روند افزایشی آمار بیماران جدید کشور از ۲۷۹ هزار نفر در خردادماه به ۵۲۸ هزار نفر در تیرماه و در مردادماه به میزان ۱ میلیون و ۵۳ هزار نفر رسیده است.

دهقانی اظهار داشت: این میزان بیمار جدید در طول یک ماه بیشترین میزان ممکن در طول یک سال و نیم گذشته بوده است. بدین ترتیب با این میزان افزایش، بیماران کشور از ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر به ۴ میلیون و ۶۷۷ هزار نفر در پایان مردادماه ۱۴۰۰ افزایش‌یافته است. براین‌اساس بیش از ۳۲ درصد از کل بیماران کشور مربوط به بیماران در دو ماه تیر و مرداد ۱۴۰۰ بوده است.

وی ادامه داد: این در حالی است که جمعیت بیماران جدید در مردادماه برای برخی کشورها از جمله آمریکا برابر با ۳ میلیون و ۳۳۰ هزار نفر، هندوستان ۱ میلیون و ۱۵۷ هزار نفر، ایران ۱ میلیون و ۵۳ هزار نفر و برزیل ۱ میلیون و ۴۷ هزار نفر بوده و آمار بیماران جدید سایر کشورهای جهان در این ماه کمتر از ۱ میلیون نفر بوده است. متأسفانه ایران از این نظر در جایگاه سوم دنیا قرار گرفته است. جهت اطلاع آمار بیماران جدید در مردادماه در کشور انگلیس ۸۹۰ هزار نفر، ایتالیا برابر با ۱۸۲ هزار نفر، روسیه برابر با ۶۹۲ هزار نفر، فرانسه ۶۸۶ هزار نفر، اسپانیا ۵۲۱ هزار نفر بوده است.

رئیس ISC در ادامه گفت: روند افزایشی جمعیت بیماران کشور نشان می‌دهد که میزان متوسط رشد روزانه بیماران در خرداد ۰.۳۱ درصد، تیرماه ۰.۵۲ درصد و در مردادماه به ۰.۸۳ درصد افزایش‌یافته است. به‌این‌ترتیب ایران از نظر میزان متوسط رشد روزانه بیماری در مردادماه در میان کشورهای هم‌زمان (۱۳ کشور هم‌زمان در انتشار کووید -۱۹: چین، روسیه، ترکیه، برزیل، اسپانیا، آمریکا، فرانسه، ایران، کانادا، انگلیس، آلمان، پاکستان و ایتالیا) در جایگاه اول قرار گرفته است. در واقع کشورهای ایران با رشد متوسط روزانه ۰.۸۳ درصد، انگلیس با ۰.۴۸ درصد و پاکستان با ۰.۳۹ درصد در صدر کشورهای هم‌زمان قرار دارند. ضمناً ایران در میان کل کشورهای دنیا با جمعیت بیمار بیش از یک میلیون نفر (۳۴ کشور) از نظر رشد متوسط روزانه بیماری در مردادماه ۱۴۰۰ در جایگاه پنجم قرار دارد. کشورهای تایلند با متوسط نرخ رشد روزانه ۲.۷۵ درصد، مالزی با ۱.۵۶ درصد و ژاپن با ۱.۳۲ درصد به ترتیب در جایگاه‌های اول تا سوم قرار دارند.

دهقانی گفت: آمار فوتی ماهانه ایران در خردادماه ۴۷۷۱ نفر، تیرماه ۵۰۹۸ نفر و در مردادماه با افزایش بیش از ۲.۵ برابری به ۱۳۹۷۵ نفر افزایش‌یافته و از این نظر در میان کشورهای هم‌زمان در جایگاه چهارم قرار گرفته است. لازم به ذکر است میزان فوتی در مردادماه در همه کشورهای هم‌زمان به جز برزیل (۲۷ هزار و ۴۴۰ نفر)، روسیه (۲۴ هزار و ۵۴۳ نفر)، آمریکا (۱۸ هزار و ۸۸۶ نفر) و ایران (۱۳ هزار و ۹۷۵ نفر) زیر ۳ هزار نفر بوده است. براین‌اساس تا پایان مردادماه کل جمعیت فوتی کشور به ۱۰۲ هزار نفر رسیده است.

از نظر نرخ متوسط رشد فوتی روزانه، ایران در تیرماه ۰.۲ درصد بود که در مرداد به ۰.۴۸ درصد افزایش‌یافته است که بدین ترتیب در میان کشورهای هم‌زمان از این نظر در جایگاه دوم قرار دارد.

وی ادامه داد: جهت اطلاع میزان رشد متوسط فوتی روزانه کشورهای روسیه ۰.۴۹ درصد، ایران ۰.۴۸ درصد، پاکستان ۰.۲۷ درصد، ترکیه ۰.۲۴ درصد و برزیل ۰.۱۶ درصد بوده و برای سایر کشورهای هم‌زمان زیر ۰.۱ درصد می‌باشد. به طور خاص میزان نرخ متوسط رشد فوتی روزانه برای ایتالیا، کانادا، آلمان، فرانسه، اسپانیا، انگلیس همگی زیر ۰.۰۵ درصد بوده و عملاً میزان مرگ‌ومیر ناشی از بیماری کووید در این کشورها کنترل شده است. لازم به ذکر است در شرایط فعلی و در مقایسه با سایر کشورها وضعیت ایران در هر دو شاخص میزان رشد و نیز میزان فوتی کماکان نگران‌کننده است و امید است با رعایت شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها این وضعیت بحرانی به‌خصوص در ایام پیش رو سپری شود.

بررسی میزان بیماران

رئیس مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری ( ISC ) گفت: نتایج و آمار در سامانه کووید -۱۹ به همراه تحلیل‌های مقایسه‌ای وضعیت بیماری در کشور و دنیا در ادامه آمده است. روند آمار انتشار بیماری در کشورهای هم‌زمان با جمعیت بیماران کمتر از ۵ میلیون نفر در نمودار ۱ نشان‌داده‌شده است. در این نمودار محور افقی بیانگر روز و از ابتدای مهر ۹۹ تا انتهای مردادماه ۱۴۰۰ و محور عمودی جمعیت بیماران هر کشور می‌باشد. همان طور که در نمودار ۱ نشان‌داده‌شده است کشورهای هم‌زمان با جمعیت بیمار کمتر از ۵ میلیون نفر به ترتیب صعودی عبارت از اسپانیا، ایران، ایتالیا، آلمان، کانادا، پاکستان و چین بوده است. ضمناً ۶ کشور دیگر از جمله آمریکا، برزیل، روسیه، فرانسه، انگلیس و ترکیه دارای جمعیت بیمار بالای ۵ میلیون هستند که در این نمودار ظاهر نشده‌اند. بررسی نمودار ۱ نشان می‌دهد که در مقایسه با سایر کشورها، در ایران از ابتدای سال ۱۴۰۰ (روز ۱۸۰ ام به بعد) روند افزایشی بی‌وقفه شیوع بیماری آغاز و این روند با شیب بیشتری در حال ادامه بوده و در اواسط مردادماه از ایتالیا پیشی گرفته است.

وی ادامه داد: به‌منظور بررسی دقیق‌تر، آمار کل بیماران و آمار بیماران جدید در سه ماه خرداد، تیر و مرداد ۱۴۰۰ برای کشورهای هم‌زمان در جدول ۱ نشان‌داده‌شده است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود در مردادماه کشورهای آمریکا با افزایش ۳ میلیون و ۳۳۰ هزار نفر، ایران ۱ میلیون و ۵۳ هزار نفر و برزیل ۱ میلیون و ۴۶ هزار نفر بیشترین میزان بیمار را داشته‌اند. آمار بیماران جدید در کل دنیا در خردادماه از ۱۲.۷ میلیون نفر به ۱۴ میلیون نفر در تیرماه افزایش‌یافته و سپس به ۱۹.۲ میلیون در مردادماه افزایش‌یافته است.

 

 

جدول ۱: میزان افزایش بیماران در خرداد، تیر و مرداد ۱۴۰۰ در کشورهای هم‌زمان

کشور

آمار بیماران جدید

در خرداد ۱۴۰۰

آمار بیماران جدید

در تیر ۱۴۰۰

آمار بیماران جدید

در مرداد ۱۴۰۰

آمار کل بیماران تا آخر مرداد ۱۴۰۰

کل دنیا

۱۲,۷۹۸,۲۹۵

۱۴,۱۱۱,۹۳۲

۱۹,۱۷۹,۶۵۲

۲۱۲,۵۵۵,۰۶۲

آمریکا

۵۵۰,۸۲۹

۸۰۰,۳۶۷

۳,۳۳۱,۵۵۰

۳۸,۵۴۵,۱۴۴

ایران

۲۷۹,۲۵۳

۵۲۸,۷۰۵

۱,۰۵۳,۲۷۴

۴,۶۷۷,۱۱۴

برزیل

۱,۹۵۱,۷۷۲

۱,۵۹۶,۱۶۴

۱,۰۴۶,۷۹۹

۲۰,۵۷۰,۸۹۱

انگلیس

۱۷۱,۹۷۸

۹۷۱,۸۵۶

۸۹۱,۳۲۰

۶,۴۹۲,۹۰۶

روسیه

۳۳۲,۹۸۱

۷۳۷,۸۸۵

۶۹۲,۳۷۶

۶,۷۴۷,۰۸۷

فرانسه

۱۷۵,۹۶۰

۱۷۶,۱۹۹

۶۸۶,۱۰۱

۶,۶۱۹,۶۱۱

ترکیه

۲۰۰,۳۴۸

۱۹۳,۶۰۴

۶۵۱,۷۶۰

۶,۲۱۵,۶۶۳

ایتالیا

۶۹,۴۹۲

۴۹,۴۲۷

۵۲۱,۱۹۵

۴,۴۸۴,۶۱۳

اسپانیا

۸۳,۵۱۵

۴۸۶,۹۶۷

۵۲۱,۱۹۵

۴,۷۷۰,۴۵۳

پاکستان

۵۴,۸۰۷

۵۰,۳۴۱

۱۲۵,۲۰۳

۱,۱۲۳,۸۱۲

آلمان

۱۲۵,۸۳۸

۲۸,۲۹۱

۱۱۷,۶۱۸

۳,۸۷۶,۰۲۴

کانادا

۵۶,۷۱۵

۱۶,۲۶۱

۴۳,۷۱۶

۱,۴۶۸,۸۱۳

چین

۶۴۳

۸۲۷

۲,۲۱۷

۹۴,۶۳۱

نمودار ۲ میزان بیماران جدید کشور را در یک سال گذشته و در هر ماه نشان می‌دهد. همان طور که ملاحظه می‌شود بیشترین میزان افزایش در اردیبهشت و تیرماه ۱۴۰۰ با حدود ۵۲۹ هزار نفر بوده است و این میزان در مردادماه ۱۴۰۰ به دوبرابر یعنی ۱ میلیون و ۵۳ هزار نفر افزایش‌یافته است. این میزان افزایش رکورد جمعیت بیماران از ابتدای انتشار بیماری در کشور بوده است. درصورتی‌که این روند ادامه داشته باشد به دلیل افزایش آمار کل بیماران این روند به‌صورت تصاعدی افزایش خواهد یافت و کنترل بیماری دشوارتر خواهد بود.

 

جدول ۲: آمار تحلیلی سامانه نماگر کووید -۱۹ متوسط نرخ رشد روزانه شیوع بیماری (درصد) در ۱۱ ماه گذشته

در ۱۳ کشور هم‌زمان (کشورهای هم‌زمان در شیوع بیماری)

کشور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

کل دنیا

۰.۹۳

۱.۱۲

۰.۹۷

۰.۷۶

۰.۴۶

۰.۲۶

۰.۴۹

۰.۴۸

۰.۲۴

۰.۲۵

۰.۳۱

ایران

۰.۸۴

۱.۴۱

۱.۱۳

۰.۵

۰.۴۹

۰.۳۴

۰.۷۹

۰.۶۸

۰.۳۱

۰.۵۲

۰.۸۳

انگلیس

۲.۳۱

۲.۱۱

۱.۱

۱.۷۹

۰.۵۵

۰.۱

۰.۰۸

۰.۰۵

۰.۱۳

۰.۶۲

۰.۴۸

پاکستان

۰.۲

۰.۴۳

۰.۷۳

۰.۴۵

۰.۲۸

۰.۲۵

۰.۶۸

۰.۵

۰.۲

۰.۱۷

۰.۳۹

اسپانیا

۱.۵

۱.۴۱

۰.۴۵

۰.۸۹

۰.۹۳

۰.۰۲

۰.۲۲

۰.۱۹

۰.۱۹

۰.۱۱

۰.۳۸

فرانسه

۲.۴۹

۲.۶۷

۰.۵۴

۰.۵۸

۰.۶۲

۰.۴۴

۰.۷۴

۰.۱۵

۰.۱۱

۰.۱

۰.۳۶

ترکیه

۰.۵

۰.۷

۵.۲۶

۰.۵۷

۰.۲۹

۰.۳۶

۱.۲۴

۰.۵۴

۰.۱۳

۰.۱۲

۰.۳۶

روسیه

۰.۸۹

۱.۱۶

۱.۱۲

۰.۸

۰.۴۵

۰.۱۷

۰.۲

۰.۱۸

۰.۲۱

۰.۴۳

۰.۳۵

آمریکا

۰.۶۷

۱.۲

۱.۳۴

۱.۰۳

۰.۴۷

۰.۱۵

۰.۲۲

۰.۱۳

۰.۰۶

۰.۰۸

۰.۳

برزیل

۰.۵۱

۰.۴۳

۰.۶۲

۰.۵۷

۰.۵۳

۰.۴۳

۰.۵۳

۰.۴۲

۰.۴۲

۰.۳۸

۰.۱۷

ایتالیا

۱.۳۷

۳.۷۳

۱.۲۵

۰.۶۹

۰.۴۸

۰.۴۸

۰.۴۸

۰.۲۴

۰.۲۴

۰.۰۶

۰.۱۴

کانادا

۱.۱۹

۱.۴۹

۱.۵۵

۱.۱۷

۰.۵۱

۰.۲۵

۰.۶۶

۰.۵۶

۰.۱۴

۰.۰۴

۰.۱

آلمان

۱.۱۹

۲.۸۳

۱.۷۵

۱.۰۵

۰.۴۶

۰.۲۹

۰.۵۸

۰.۴۵

۰.۰۸

۰.۰۳

۰.۱

چین

۰.۰۲

۰.۰۳

۰.۰۲

۰.۰۷

۰.۰۶

۰.۰۱

۰.۰۲

۰.۰۲

۰.۰۳

۰.۰۳

۰.۰۸

دهقانی ادامه داد: به‌منظور تجزیه‌وتحلیل آماری و دستیابی به نتایج بهتر با استفاده از اطلاعات مستخرج از سامانه کووید -۱۹ مربوط به ۱۳ کشور هم‌زمان در طول ۱۱ ماه گذشته (مهر ۹۹ الی مرداد ۱۴۰۰) در جدول ۲ میزان متوسط رشد روزانه بیماری در هر ماه محاسبه و نشان‌داده‌شده است. تمام مقادیر محاسبه شده در ستون آخر (مردادماه) به ترتیب صعودی مرتب شده است.

میزان نرخ رشد متوسط در واقع متوسط‌گیری متحرک بر روی بازه‌های زمانی ماهانه بوده و در نتیجه اعداد به‌دست‌آمده قابل‌اعتماد بوده و با مقایسه این شاخص می‌توان به عملکرد کشورها در کنترل روند انتشار بیماری و نیز مقابله با بیماری پی برد. همان طور که ملاحظه می‌شود، در مردادماه میزان متوسط رشد روزانه ایران ۰.۸۳ درصد، انگلیس ۰.۴۸ درصد و پاکستان ۰.۳۹ درصد بوده و به ترتیب در ردیف‌های اول الی سوم قرار دارند. نتایج جدول ۲ نشان می‌دهد که متوسط نرخ رشد روزانه بیماری در همه کشورهای هم‌زمان در مردادماه افزایش‌یافته است.

بررسی میزان فوتی

دهقانی در ادامه گفت: نمودار ۳ مقایسه میزان فوتی کشورهای هم‌زمان با میزان جمعیت فوتی کمتر از ۱۰۰ هزار نفر را نشان می‌دهد. به دلیل جمعیت فوتی بالا، برخی کشورها از جمله امریکا، برزیل، ایتالیا، روسیه، فرانسه و انگلیس در نمودار ظاهر نشده‌اند. همان طور که از نمودار مشاهده می‌شود سه کشور ایران، آلمان و اسپانیا در صدر کشورها از نظر تعداد فوتی قرار دارند. روند افزایشی میزان فوتی ایران از ابتدای سال ۱۴۰۰ (روز ۱۸۰ ام) آغاز و در ماه‌های خرداد، تیر و مرداد با شیب نسبتاً زیادی ادامه یافته است به طوری که آمار فوتی ایران از خردادماه (روز ۲۴۰ ام) از اسپانیا بیشتر شده و در مرداد از آلمان نیز بیشتر شده و با شیب بسیار زیادی در حال افزایش است. این در حالی است که برای سایر کشورها روند آمار رشد فوتی یا ثابت و یا با شیب اندکی بوده است.

 

 

 

 

 

نمودار ۴ میزان فوتی‌های جدید کشور را در هر ماه و در طول یک سال گذشته نشان می‌دهد. همان طور که ملاحظه می‌شود کشور در ماه‌های آبان ۹۹ با بیش از ۱۲ هزار و ۵۵۰ فوتی و در اردیبهشت ۱۴۰۰ با ۱۰ هزار و ۶۶۹ نفر و در مردادماه ۱۴۰۰ به رکورد ۱۳ هزار و ۹۷۵ فوتی و بالاترین میزان ممکن فوتی در طول ۱۸ ماه گذشته رسیده است.

جدول ۳ میزان نرخ رشد متوسط روزانه فوتی ۱۳ کشور هم‌زمان را در ۱۱ ماه گذشته نشان می‌دهد. لازم به ذکر است تمام مقادیر محاسبه شده در مردادماه (ستون آخر) به ترتیب صعودی مرتب شده است. همان طور که از جدول ۳ پیداست میزان متوسط رشد روزانه فوتی دنیا در خرداد ۰.۳۸ درصد، در تیر ۰.۲۲ درصد و در مرداد ۰.۲۳ درصد بوده است.

در مرداد کشورهای روسیه با میزان متوسط رشد فوتی روزانه ۰.۴۹ درصد، ایران ۰.۴۸ درصد و پاکستان ۰.۲۷ درصد در جایگاه اول تا سوم قرار دارند. میزان نرخ متوسط رشد فوتی روزانه برای سایر کشورهای هم‌زمان از جمله کانادا، آلمان، فرانسه، اسپانیا، انگلیس، ایتالیا و چین همگی دارای متوسط رشد فوتی روزانه زیر ۰.۰۵ درصد هستند و عملاً میزان مرگ‌ومیر ناشی از بیماری کووید در این کشورها نسبت به جمعیت مبتلا ناچیز است.

جدول مربوطه نشان می‌دهد که روند افزایشی میزان متوسط رشد فوتی روزانه در اکثر کشورهای هم‌زمان در مردادماه نسبت به تیر وجود داشته است. کمترین میزان رشد متوسط فوتی روزانه ایران برابر با ۰.۱۴ درصد و در بهمن و اسفند ۹۹ بوده است.

جدول ۳: آمار تحلیلی سامانه نماگر کووید -۱۹ متوسط نرخ رشد روزانه فوتی (درصد) از مهر ۹۹ الی مرداد ۱۴۰۰

در ۱۳ کشور هم‌زمان (کشورهای هم‌زمان در شیوع بیماری)

کشور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

فروردین

۱۴۰۰

اردیبهشت

۱۴۰۰

خرداد

۱۴۰۰

تیر

۱۴۰۰

مرداد

۱۴۰۰

کل دنیا

۰.۵۴

۰.۶۵

۰.۷۱

۰.۶۶

۰.۵۸

۰.۳۵

۰.۳۸

۰.۴۲

۰.۳۸

۰.۲۲

۰.۲۳

روسیه

۰.۸۳

۱.۱۷

۱.۲۳

۰.۹۱

۰.۷

۰.۴۹

۰.۳۸

۰.۳۵

۰.۳۱

۰.۵۲

۰.۴۹

ایران

۰.۸۳

۱.۱۳

۰.۶۷

۰.۲۱

۰.۱۴

۰.۱۴

۰.۳

۰.۵

۰.۲

۰.۲

۰.۴۸

پاکستان

۰.۱۴

۰.۴۱

۰.۷۱

۰.۵۷

۰.۴۱

۰.۳۴

۰.۵۷

۰.۶۷

۰.۳

۰.۱۴

۰.۲۷

ترکیه

۰.۷۷

۰.۸۱

۱.۳۶

۱

۰.۴۵

۰.۲۵

۰.۶۵

۰.۷۶

۰.۲۳

۰.۱۱

۰.۲۴

برزیل

۰.۴۲

۰.۲۸

۰.۳۵

۰.۴۲

۰.۴۸

۰.۶۲

۰.۸۴

۰.۵۶

۰.۳۸

۰.۲۸

۰.۱۶

آمریکا

۰.۳۶

۰.۴۶

۰.۷۵

۰.۸

۰.۶۹

۰.۳۲

۰.۱۶

۰.۱۲

۰.۰۸

۰.۰۵

۰.۱

کانادا

۰.۲۲

۰.۴۸

۰.۷۷

۰.۸۴

۰.۵۵

۰.۱۸

۰.۱۵

۰.۲

۰.۰۸

۰.۰۵

۰.۰۴

آلمان

۰.۱۸

۱.۱۵

۲.۱۷

۲.۰۶

۱.۰۶

۰.۳۶

۰.۲۵

۰.۲۷

۰.۱۲

۰.۰۴

۰.۰۲

فرانسه

۰.۲۸

۱.۱۷

۰.۷۶

۰.۵۵

۰.۵۳

۰.۳۴

۰.۳۲

۰.۲۲

۰.۰۷

۰.۰۳

۰.۰۶

اسپانیا

۰.۳۹

۰.۷۳

۰.۴۷

۰.۳۵

۰.۷

۰.۳

۰.۱۹

۰.۱۱

۰.۰۵

۰.۰۳

۰.۰۸

انگلیس

۰.۱۹

۰.۷

۰.۷۳

۱.۰۳

۰.۹

۰.۱۹

۰.۰۴

۰.۰۲

۰.۰۱

۰.۰۳

۰.۰۷

ایتالیا

۰.۱۱

۰.۹۳

۱.۱۷

۰.۶۴

۰.۴۵

۰.۳۳

۰.۳۸

۰.۲۱

۰.۰۶

۰.۰۲

۰.۰۳

چین

۰

۰

۰

۰.۰۱

۰.۰۱

۰

۰

۰

۰

۰

۰

نمودار ۵ میزان متوسط نرخ رشد روزانه شیوع بیماری و نیز متوسط نرخ رشد روزانه فوتی ایران را در ۱۰ ماه گذشته نشان می‌دهد. افزایش متوسط نرخ رشد بیماری از ۰.۵۲ درصد در تیرماه به ۰.۸۳ درصد در مرداد و نیز افزایش متوسط نرخ رشد فوتی روزانه بیماری از ۰.۲ درصد در تیرماه به ۰.۴۸ درصد در مرداد واقعاً نگران‌کننده است. این در حالی است که برای اغلب کشورهای بزرگ میزان نرخ متوسط رشد فوتی در مردادماه زیر ۰.۰۵ درصد بوده است.

رئیس ISC گفت: برخی مشخصات آماری کشورهای دنیا با بیش از یک میلیون بیمار مبتلا به ویروس کووید - ۱۹ تا پایان مردادماه ۱۴۰۰ در جدول ۴ نشان‌داده‌شده است. همان طور که از جدول ملاحظه می‌شود در دنیا ۳۴ کشور دارای جم ع یت بیمار بیش از یک میلیون نفر می‌باشد. میزان کل جمعیت بیماران در تیرماه ۱۴ میلیون نفر بود که در مردادماه به ۱۹ میلیون نفر افزایش‌یافته و در نتیجه کل جمعیت بیماران در دنیا به بیش از ۲۱۲ میلیون نفر رسیده است. همچنین میزان متوسط نرخ رشد بیماری روزانه دنیا در فروردین ۰.۴۹ درصد، اردیبهشت ۰.۴۸ درصد، خرداد ۰.۲۴ درصد، تیرماه ۰.۲۵ درصد و در مرداد به ۰.۳۱ درصد افزایش‌یافته است.

وی افزود: میزان کل جمعیت بیماران در ایران با افزایش ۵۲۸ هزار نفر بیمار جدید در تیرماه به بیش از ۳ میلیون ۶۰۰ هزار نفر رسیده بود، در مردادماه با افزایش ۱ میلیون و ۵۳ هزار نفر به ۴ میلیون و ۶۷۷ هزار نفر رسیده و در میان این کشورها از جایگاه ۱۳ دنیا در تیرماه به جایگاه ۱۱ در مرداد رسیده است. براین‌اساس ایران که در اسفند ۹۹ دارای نرخ رشد متوسط روزانه بیماری ۰.۳۴ درصد و در جایگاه ۱۸ دنیا قرار داشت، در تیرماه ۱۴۰۰ با میزان متوسط رشد روزانه بیماران ۰.۵۲ درصد در جایگاه ۷ و در مرداد با ۰.۸۳ درصد در جایگاه ۵ قرار گرفته است.

کشورهای تایلند با متوسط نرخ رشد روزانه بیماری ۲.۷۵ درصد، مالزی با ۱.۵۶ درصد و ژاپن با ۱.۳۲ درصد به ترتیب در جایگاه‌های اول تا سوم قرار دارند.

جهت اطلاع از ۳۴ کشور با جمعیت بالای ۱ میلیون نفر بیمار، ۱۹ کشور دارای متوسط نرخ رشد فوتی روزانه بالای ۰.۱ درصد می‌باشند.

دهقانی ادامه داد: میزان کل آمار فوتی دنیا در تیرماه با افزایش ۲۶۸ هزار نفر فوتی جدید برابر با ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر بود، در مردادماه با افزایش ۲۹۳ هزار فوتی به بیش از ۴ میلیون و ۴۴۳ هزار نفر رسید. کشورهای اندونزی با ۴۷۳۴۰ نفر، برزیل با ۲۷۴۴۰ نفر و روسیه با ۲۴۵۴۳ نفر در مردادماه در صدر این کشورها قرار دارند. ملاحظه می‌شود که ایران با تعداد ۵۰۹۸ نفر فوتی در تیرماه در جایگاه ۱۲ دنیا قرار داشت، در مرداد با افزایش ۱۳۹۷۵ نفر فوتی در جایگاه ۷ دنیا قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: میزان متوسط نرخ رشد روزانه فوتی دنیا در اردیبهشت ۰.۴۲ درصد، خرداد ۰.۳۸ درصد، تیر ۰.۲۲ درصد و در مرداد ۰.۲۳ درصد بوده است. کشورهای تایلند با متوسط نرخ رشد فوتی روزانه ۳.۰۳ درصد، مالزی ۲.۰۲ درصد و اندونزی با ۱.۵۳ درصد در جایگاه اول تا سوم دنیا قرار دارند. جهت اطلاع از ۳۴ کشور با جمعیت بالای ۱ میلیون نفر بیمار تنها همین ۳ کشور دارای متوسط نرخ رشد فوتی روزانه بالای یک درصد می‌باشند، حتی کشورهای اسپانیا، پرتغال، انگلیس، فرانسه، ایتالیا، آلمان و … دارای متوسط نرخ رشد فوتی روزانه کمتر از ۰.۰۸ هستند. ایران در تیرماه دارای متوسط نرخ رشد روزانه فوتی ۰.۲ درصد و در جایگاه ۱۲ قرار داشت و در مردادماه به ۰.۴۸ درصد افزایش‌یافته و در جایگاه ۷ دنیا قرار گرفته است.

جدول ۴: آمار تحلیلی سامانه نماگر کووید -۱۹: متوسط نرخ رشد روزانه بیماری، متوسط نرخ رشد روزانه فوتی و آمار تجمعی بیماران تا آخر مرداد ۱۴۰۰ برای کشورهای با جمعیت بیمار بیش از ۱ میلیون نفر

آمار نرخ رشد فوتی

آمار فوتی

آمار رشد روزانه

آمار کل تجمعی بیماران

متوسط نرخ رشد فوتی روزانه (درصد) - مرداد

میزان فوتی در مرداد ۱۴۰۰

متوسط نرخ رشد روزانه بیماری (درصد) در مرداد

میزان کل بیماران تا آخر مرداد

میزان بیماران جدید

در مرداد ۱۴۰۰

ردیف

۰.۲۳

کل دنیا

۲۹۲,۹۱۴

کل دنیا

۰.۳۱

کل دنیا

۲۱۲,۵۵۵,۰۶۲

۱۹,۱۷۹,۶۵۲

کل دنیا

۳.۰۳

تایلند

۴۷,۳۴۰

اندونزی

۲.۷۵

تایلند

۳۸,۵۴۵,۱۴۴

۳,۳۳۱,۵۵۰

آمریکا

۱

۲.۰۵

مالزی

۲۷,۴۴۰

برزیل

۱.۵۶

مالزی

۳۲,۴۴۸,۹۶۹

۱,۱۵۷,۲۶۵

هند

۲

۱.۵۳

اندونزی

۲۴,۵۴۳

روسیه

۱.۳۲

ژاپن

۲۰,۵۷۰,۸۹۱

۱,۰۴۶,۷۹۹

برزیل

۳

۰.۹۹

بنگلادش

۱۸,۸۸۶

آمریکا

۰.۸۸

اندونزی

۶,۷۴۷,۰۸۷

۶۹۲,۳۷۶

روسیه

۴

۰.۵۵

فیلیپین

۱۵,۷۲۰

مکزیک

۰.۸۳

ایران

۶,۶۱۹,۶۱۱

۶۸۶,۱۰۱

فرانسه

۵

۰.۴۹

روسیه

۱۵,۲۸۲

هندوستان

۰.۸۱

بنگلادش

۶,۴۹۲,۹۰۶

۸۹۱,۳۲۰

انگلیس

۶

۰.۴۸

ایران

۱۳,۹۷۵

ایران

۰.۶

فیلیپین

۶,۲۱۵,۶۶۳

۶۵۱,۷۶۰

ترکیه

۷

۰.۴۸

آفریقای ج

۱۰,۷۹۶

آفریقای ج

۰.۵۸

مکزیک

۵,۱۳۳,۸۳۱

۳۲۱,۴۸۰

آرژانتین

۸

۰.۳۶

عراق

۷,۲۷۸

آرژانتین

۰.۵۸

عراق

۴,۸۸۹,۵۳۷

۱۹۶,۹۶۷

کلمبیا

۹

۰.۲۷

پاکستان

۶,۵۹۷

بنگلادش

۰.۴۸

انگلیس

۴,۷۷۰,۴۵۳

۵۲۱,۱۹۵

اسپانیا

۱۰

۰.۲۴

ترکیه

۶,۵۹۴

مالزی

۰.۴۵

آفریقای ج

۴,۶۷۷,۱۱۴

۱,۰۵۳,۲۷۴

ایران

۱۱

۰.۲۳

آرژانتین

۶,۳۸۰

کلمبیا

۰.۳۹

پاکستان

۴,۴۸۴,۶۱۳

۱۸۲,۲۲۱

ایتالیا

۱۲

۰.۲۱

مکزیک

۵,۶۲۳

تایلند

۰.۳۸

اسپانیا

۳,۹۷۹,۴۵۶

۹۴۶,۱۱۷

اندونزی

۱۳

۰.۱۸

کلمبیا

۴,۹۱۹

فیلیپین

۰.۳۶

فرانسه

۳,۸۷۶,۰۲۴

۱۱۷,۶۱۸

آلمان

۱۴

۰.۱۷

شیلی

۳,۷۷۲

ترکیه

۰.۳۶

ترکیه

۳,۲۱۷,۴۱۵

۵۲۳,۹۲۰

مکزیک

۱ ۵

۰.۱۶

برزیل

۲,۶۶۰

انگلیس

۰.۳۵

روسیه

۲,۸۸۶,۶۹۸

۴,۸۵۸

لهستان

۱۶

۰.۱۲

هندوستان

۲,۲۷۱

پرو

۰.۳

آمریکا

۲,۶۹۰,۹۷۳

۳۴۸,۶۴۳

آفریقای ج

۱۷

۰.۱۱

ژاپن

۲,۰۸۳

عراق

۰.۲۶

پرتغال

۲,۲۷۴,۵۶۱

۲۷,۹۰۵

اکراین

۱۸

۰.۱

آمریکا

۱,۹۹۵

پاکستان

۰.۲۱

آرژانتین

۲,۱۴۱,۲۳۵

۴۱,۷۱۳

پرو

۱۹

۰.۰۸

اسپانیا

۱,۹۴۲

اسپانیا

۰.۱۷

برزیل

۱,۹۱۸,۷۶۹

۹۱,۴۹۶

هلند

۲۰

۰.۰۸

پرتغال

۱,۸۵۸

شیلی

۰.۱۶

هلند

۱,۸۳۹,۶۳۵

۳۰۹,۳۸۳

فیلیپین

۲۱

۰.۰۷

انگلیس

۱,۷۴۶

فرانسه

۰.۱۶

بلژیک

۱,۸۲۵,۰۸۹

۲۹۸,۱۴۶

عراق

۲۲

۰.۰۶

فرانسه

۸۳۱

ایتالیا

۰.۱۴

کلمبیا

۱,۶۷۷,۵۱۲

۵,۵۶۹

ج چک

۲۳

۰.۰۵

اکراین

۶۶۷

اکراین

۰.۱۴

ایتالیا

۱,۶۳۳,۸۱۶

۲۹,۱۰۳

شیلی

۲۴

۰.۰۴

پرو

۴۹۹

ژاپن

۰.۱۲

هندوستان

۱,۵۵۵,۰۹۳

۵۹۰,۱۷۵

مالزی

۲۵

۰.۰۴

کانادا

۴۸۸

آلمان

۰.۱

آلمان

۱,۴۶۸,۸۱۳

۴۳,۷۱۶

کانادا

۲۶

۰.۰۳

ایتالیا

۳۹۱

پرتغال

۰.۱

کانادا

۱,۴۶۱,۹۹۸

۳۲۱,۷۹۸

بنگلادش

۲۷

۰.۰۳

هلند

۲۶۶

کانادا

۰.۰۷

پرو

۱,۲۷۷,۴۳۹

۴۲۵,۰۳۷

ژاپن

۲۸

۰.۰۲

آلمان

۱۶۴

هلند

۰.۰۶

شیلی

۱,۱۶۳,۷۲۶

۵۳,۳۱۶

بلژیک

۲۹

۰.۰۲

رومانی

۱۴۸

رومانی

۰.۰۶

سوئد

۱,۱۲۳,۸۱۲

۱۲۵,۲۰۳

پاکستان

۳۰

۰.۰۲

بلژیک

۱۰۵

بلژیک

۰.۰۴

اکراین

۱,۱۱۶,۵۸۴

۱۹,۷۸۵

سوئد

۳۱

۰.۰۱

لهستان

۸۵

لهستان

۰.۰۳

رومانی

۱,۰۹۰,۹۲۵

۸,۹۷۲

رومانی

۳۲

۰.۰۱

ج چک

۳۸

ج چک

۰.۰۲

ج چک

۱,۰۴۹,۲۹۵

۵۹۶,۱۶۳

تایلند

۳۳

۰.۰۱

سوئد

۱۴

سوئد

۰.۰۱

لهستان

۱,۰۱۹,۴۲۰

۷۶,۱۷۶

پرتغال

۳۴

موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری ( ISC ) ، جهت تسریع فرایند اطلاع رسانی در زمینه یافته های جدید علمی در مورد ویروس کووید -۱۹ و کمک به پژوهشگران، سیاست‌گذاران حوزه سلامت و عموم مردم و نیز پاسخ دهی مطلوب به همه گیری جهانی، سامانه نماگرکووید -۱۹ ( ISC COVID-19 Visualizer ) را از ابتدای بروز بیماری راه اندازی کرده است. اطلاعات این پایگاه شامل جدیدترین مقالات علمی تمام متن منتشر شده و پیش چاپ و نیز آمار مربوط به وضعیت انتشار بیماری بر اساس نقشه جهانی از وضعیت همه‌گیری بیماری کووید -۱۹ بوده و با جستجو در آن تازه ترین آمار مبتلایان، مرگ و میر، درمان‌شدگان و همچنین نسبت های ابتلا به جمعیت به تفکیک هر کشور و مقایسه بر اساس نمودار زمانی-مکانی قابل مشاهده است. آدرس وبگاه این سامانه https://maps.isc.ac/covid19/) ) بوده که از طریق وبگاه اصلی موسسه استنادی علوم ( ISC ) و پایش علم و فناوری https://www.isc.ac) ) در دسترس می‌باشد. این سامانه همچنین به درخواست سازمان همکاری های اقتصادی کشورهای عضو دی هشت (D8) برای بهره برداری کشورهای عضو، در فروردین ماه ۱۳۹۹ با حضور نمایندگان کشورهای عضو این سازمان به دعوت مرکز بهداشت و حمایت اجتماعی سازمان D8 (D8-HSP) و نیز مرکز بهداشت جهانی ( Chatham House ) لندن به صورت ویدیوکنفرانس رونمایی و در وبگاه آن سازمان به آدرس (http://developing8.org/) قرار گرفت.

در حال حاضر حدود ۱۸۰۰۹ مدرک از آخرین یافته‌های علمی در خصوص ویروس کووید -۱۹ در قالب مقاله تمام متن چاپ شده و پیش چاپ در این سامانه در دسترس محققان و پژوهشگران قرار دارد و البته این اطلاعات به طور روزانه به‌روزرسانی می‌شود. از این تعداد پژوهش، کشورهای آمریکا، چین و انگلیس به ترتیب با ۲۸۱۲، ۲۴۰۶ و ۱۲۲۴ مقاله بیشترین مشارکت علمی را در مقایسه با سایر کشورهای دنیا در این حوزه داشته‌اند. سایر کشورها از جمله ایتالیا (۱۱۷۹ مدرک)، فرانسه (۴۴۷ مدرک)، کانادا (۴۳۹ مدرک)، هند (۴۱۷ مدرک)، آلمان (۴۱۲ مدرک) و استرالیا (۳۳۵ مدرک) به ترتیب در جایگاه‌های چهارم الی نهم قرار دارند. ضمناً کشور ایران با ۲۸۳ مقاله جایگاه دهم دنیا را در پژوهش و تحقیق و یافته‌های جدید در خصوص ویروس کووید -۱۹ دارد. در این سامانه همچنین مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های صادر شده توسط سازمان‌های معتبر دنیا از جمله سازمان بهداشت جهانی ( WHO ) در حوزه بهداشت، سلامت و مقابله با شیوع بیماری کووید – ۱۹ قرار دارد که می‌تواند مورداستفاده عموم قرار گیرد.

م. ح. ۶۳ / ‏‬ س. ر ۶۲