تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد ورزشکاران کشور دربازی‌های آسیایی و المپیک به پایان رسید

۰۱ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۳:۰۰ کد : ۶۳۳۷۸ دستاوردهای پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری
تعداد بازدید:۶۰۸
پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی طرح پژوهشی تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد ورزشکاران جمهوری اسلامی ایران دربازی‌های آسیایی و المپیک را در قالب یک طرح پژوهشی به اتمام رساند.
تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد ورزشکاران کشور دربازی‌های آسیایی و المپیک به پایان رسید

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، طرح پژوهشی، " تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد ورزشکاران جمهوری اسلامی ایران دربازی‌های آسیایی و المپیک" باهدف تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد ورزشکاران جمهوری اسلامی ایران دربازی‌های آسیایی و المپیک، توسط دکتر نجف آقایی عضو هیات علمی و دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه خوارزمی در پژوهشگاه تربیت‌بدنی خاتمه یافت.

با توجه به اینکه این پژوهش از سه مرحله تشکیل‌شده است، روش تحقیق در هر مرحله به‌صورت جدا توضیح داده می‌شود. در مرحله اول (مطالعه تطبیقی)، پژوهش حاضر تطبیقی بود که به‌صورت کتابخانه‌ای به اجرا درآمد و با توصیف و تحلیلِ وضعیت شاخص‌های ارزیابی عملکرد ورزشکاران در ایران و کشورهای منتخب، به مقایسه آن‌ها پرداخت.

در مرحله دوم (مصاحبه‌های کیفی)، برای تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد پیشنهاد پژوهش از روش نظریه منبعث از داده‌ها استفاده خواهد شد. در مرحله سوم نیز برای تبیین شاخص‌های ارزیابی عملکرد ورزشکاران، از روش TOPSIS استفاده شد. جامعه آماری در بخش مطالعه تطبیقی، با توجه به پیشینه تحقیق و مبانی نظری، به‌صورت هدفمند، کشورهای انگلستان، اسپانیا، چین، آلمان، آمریکای شمالی و استرالیا بر مبنای معیارهایی همچون سابقه موفقیت کشورهای منتخب در حوزه ارزیابی عملکرد ورزشکاران و مربیان حرفه‌ای و دسترسی به داده‌ها از قاره‌های مختلف انتخاب شدند.

در بخش مطالعه کیفی پژوهش و در راستای انجام مصاحبه‌های پژوهش، در ابتدا کلیه افرادی که به نحوی با ورزشکاران در ارتباط بودند، به‌عنوان جامعه هدف این پژوهش در نظر گرفته شد. نتایج تحقیق به تفکیک هر رشته ورزشی جهت تدوین عملکرد ورزشکاران نشان از توجه چندبعدی به ابعاد فنی، اخلاقی و رفتاری، ارتباطی، عامل روانی و…داشته و در این راستا توجه به وزن هرکدام از این شاخص می‌تواند راهگشای انتخاب شایسته آنان جهت حضور دربازی‌های آسیایی و المپیک باشد.

همچنین نتایج نشان داد که توجه به شاخص‌های ارزیابی عملکرد مربیان این رشته‌ها در سطح بین‌المللی می‌تواند در انتخاب نفرات شایسته برای تیم و حضور پرقدرت این رشته‌ها در عرصه بین‌المللی کمک شایانی کند و بر این اساس پیشنهاد می‌شود مدیران فدراسیون ضمن توجه به نتایج تحقیق و استفاده از شیوه‌نامه موردنظر در انتخاب مربیان و ورزشکاران شرایط علمی و فنی بهتری برای گروه‌های ورزشی دربازی‌های آسیائی و المپیک مهیا کرده تا به نتایج بهتری دستیابی پیدا کنند.

ر.ا ۵۲/ س.ر ۶۲

کلید واژه ها: پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی