اقدامات دانشگاه تبریز در نظارت و پایش سریع آتش سوزی‌های جنگل‌های ارسباران

۲۰ مرداد ۱۴۰۰ | ۱۲:۲۶ کد : ۶۳۲۹۹ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۴۴۴
دکتر بهروز ساری صراف، رییس دانشکده برنامه‌ریزی و علوم محیطی دانشگاه تبریز گفت: امکان نظارت و پایش سریع آتش‌سوزی جنگل‌های ارسباران و جنگل های حوزه قفقاز و منطقه مدیترانه در دانشکده برنامه‌ریزی و علوم محیطی دانشگاه تبریز میسر و در این راستا یک پیشنهاد ارائه شد.
اقدامات دانشگاه تبریز در نظارت و پایش سریع آتش سوزی‌های جنگل‌های ارسباران

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه تبریز، با توجه به آتش‌سوزی‌های اخیر جنگل‌های ارسباران در شهرستان کلیبر، ضرورت تولید نقشه‌های آتش سوزی از مناطق آسیب دیده به منظور کمک و پاسخ سریع امدادرسانان احساس شد.
دکتر صراف با بیان اینکه گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی دانشگاه تبریز با امکانات پایش و آنالیز مناطق متاثر از آتش‌سوزی توانست نقشه آتش‌سوزی مناطق را تا روز پانزدهم مرداد ماه ۱۴۰۰ آماده نماید، افزود: با عنایت به امکانات و فناوری‌های موجود در گروه سنجش از دور و گروه آب و هواشناسی (با توجه به دارا بودن آنتن های گیرنده داده های ماهواره هواشناسی) توانمندی پایش و رصد آتش‌سوزی جنگل‌ها و پایش طوفان‌های گرد و غبار و طوفان‌های رعد و برقی و سایر مخاطرات محیطی در سطح ملی و حتی در سطح کشورهای حوزه قفقاز و حوزه مدیترانه را دارد (با توجه به وقوع آتش‌سوزی جنگل‌های ترکیه و یونان که این رویداد و حوادث در تصاویر ماهواره‌ای گروه‌های سنجش از دور و آب و هواشناسی دانشکده برنامه‌ریزی و علوم محیطی دانشگاه تبریز، نیز قابل رصد است)، چرا که سطح مقیاس نقشه‌های تولید شده با امکان بزرگ نمایی‌های در حد مشاهده روستاهای منطقه، می‌تواند کمک شایان توجهی به مدیریت و کنترل مخاطرات محیطی به سازمان‌های محیط زیست و مدیریت بحران استان‌های کشور و کشورهای همجوار ارایه نماید.
بر همین اساس رییس دانشکده برنامه‌ریزی و علوم محیطی دانشگاه تبریز پیشنهاد نمود که "مرکز پایش سنجش از دور در مطالعات محیطی حوزه قفقاز و مدیترانه" در دانشکاه تبریز ایجاد شود. پایش مداوم مناطق شهری و روستایی و جنگل ها و مراتع در زمان آتش‌سوزی و یا وقوع هر مخاطره دیگری، مدلسازی رفتاری در زمان بحران‌ها و تهدیدات زیست محیطی از کاربردهای سنجش از دور می‌باشد که نیاز به توجه بیشتر به این فناوری را در مدیریت بحران از سوی مقامات مسئوول می‌طلبد.
گفتنی است نقشه مناطق در حال آتش سوزی، توسط دکتر صدرا کریم زاده تهیه شده است.
ل.م ۵۴./‏ س. ر ۶۳