در یک پژوهش بین محققان دانشگاه حکیم سبزواری و دانشگاه‌های آمریکا، استرالیا، چین و روسیه؛

حرکت و توزیع قطرات حاوی ویروس کرونا از طریق سرفه فرد آلوده، با استفاده از CFD بررسی شد

۰۶ مرداد ۱۴۰۰ | ۱۱:۵۳ کد : ۶۳۱۰۳ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۴۳۸
نوشتار حاصل از پژوهش مشترک دکتر اسماعیل لکزیان عضو هیئت علمی گروه مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری و مهشید میرزایی دانشجوی دکتری گروه مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری با محققین برجسته بین المللی از دانشگاه‌های آمریکا، استرالیا، چین و روسیه در مجله معتبر ژورنال of Hazardous Materials منتشر شد.
حرکت و توزیع قطرات حاوی ویروس کرونا از طریق سرفه فرد آلوده، با استفاده از CFD بررسی شد

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه حکیم سبزواری، در این مطالعه، حرکت و توزیع قطرات حاوی ویروس کرونا که از طریق سرفه فرد آلوده، با استفاده از CFD بررسی شد. از مدل سه بعدی برای شبیه سازی جریان هوا در کلاس و از روش لاگرانژی برای ردیابی قطرات حاوی ویروس کرونا استفاده شده است.

اثرات سرعت جریان هوا تهویه (۳، ۵ و ۷ متر بر ثانیه) بر پراکندگی قطرات ویروس با اندازه‌های مختلف مدلسازی شد و به طور خاص، تأثیر نصب پارتیشن در مقابل صندلی‌ها در کاهش میانگین غلظت قطرات حاوی ویروس کرونا مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج این پژوهش نشان داد که استفاده از پارتیشن‌های صندلی برای دانشجویان می‌تواند تا حدودی از گسترش قطرات حاوی ویروس کرونا جلوگیری کند. افزایش سرعت هوای تهویه باعث افزایش سرعت قطرات در جهت جریان هوا می‌شود و به طور همزمان زمان دام انداختن قطرات توسط سطوح را کاهش می‌دهد.

گفتنی است ماحصل این پژوهش‌، پذیرش و چاپ مقاله‌ای با عنوان
COVID-19 سپرد این a classroom equipped با partition – هی CFD approach
در ژورنال معتبر ژورنال of Hazardous Materials با ضریب تاثیر ۱۰٫۵۸۸( جزء ۱۰ درصد) است.
س. س ۵۱/ س. ر ۶۲


( ۱ )