مـوفـقیت دانـشگاه دریـانوردی چـابهار در کـسب مجوز "فـعالیت آمـوزش دریـانوردی"

۲۸ تیر ۱۴۰۰ | ۱۳:۵۶ کد : ۶۳۰۰۳ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۶۱۱
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار گفت: مرکز آموزش های دریایی این دانشگاه بر اساس پیگیری های صورت گرفته، موفق به اخذ پروانه و کسب مجوز "فـعالیت آمـوزش دریـانوردی" طبق الزامات و مقررات مندرج در دستورالعمل های مصوب سازمان بنادر و دریانوردی و بر اساس مفاد مقرره کنوانسیون اصلاح شده STCW-۷۸ گردید.
مـوفـقیت دانـشگاه دریـانوردی چـابهار در کـسب مجوز "فـعالیت آمـوزش دریـانوردی"

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار؛ دکترمهدی رضاپور افزود: بر اساس این مجوز این دانشگاه می تواند در محدوده سفرهای نزدیک به ساحل و همچنین سفرهای نامحدود در استان سیستان و بلوچستان و شهرستان چابهار در راستای آموزش علوم و فنون دریانوردی فعالیت کند.

وی تصریح کرد: بر اساس الزامات مندرج در این مجوز "فعالیت آموزش دریانوردی" می بایستی بر اساس ضوابط و مقررات مندرج در دستورالعمل های کنوانسیون فوق و مقررات و مصوبات سازمان بنادر و دریانوردی ایران صورت پذیرد.

گفتنی است دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار از سال ۱۳۵۵ تا کنون در تربیت و آموزش نیروهای متخصص دریانورد مورد نیاز ناوگان تجاری کشور نقش برجسته ای داشته است.

س.ر ۶۲/ ر.ب ۴۵ ‌‌‌‌‌‌‌


( ۱ )