با مجوز شورای گسترش آموزش عالی؛

مرکز رشد دانشگاه خلیج فارس به عنوان مرکز رشد مشترک دانشگاه و پارک علم و فناوری فعالیت می‌کند

تعداد بازدید:۳۴۹
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری طی نامه‌ای با فعالیت مرکز رشد دانشگاه خلیج فارس به عنوان مرکز رشد مشترک دانشگاه و پارک علم و فناوری خلیج فارس موافقت کرد.
مرکز رشد دانشگاه خلیج فارس به عنوان مرکز رشد مشترک دانشگاه و پارک علم و فناوری فعالیت می‌کند


به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از پارک علم و فناوری دانشگاه خلیج فارس، در متن نامه دکتر رحیمی آمده است؛

با عنایت به بررسی درخواست پارک علم و فناوری و به استناد قرارداد منعقد فی مابین پارک علم و فناوری خلیج فارس و دانشگاه خلیج فارس مبنی بر ایجاد مرکز رشد مشترک و طرح آن در جلسه کارگروه تخصصی شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی، با صدور مجوز راه اندازی مرکز رشد واحدهای فناور مشترک بین پارک علم و فناوری خلیج فارس و دانشگاه خلیج فارس با مسئولیت پارک باعنوان سازمان موسس موافقت شد.

در این مرکز رشد، با هماهنگی دانشگاه خلیج فارس امکان استفاده از فضاهای استقرار اداری، کارگاهی و آزمایشگاهی فراهم شده است و دریافت خدمات آزمایشگاهی نیز با تعرفه ترجیحی امکان پذیر می‌باشد.

واحدهای فناور دانش بنیان و رشد یافته همچنین می‌توانند در مجتمع فناوری مروارید به عنوان بخشی از فضای استقرار واحدهای فناور این مرکز رشد استقرار یابند.

درخواست‌های استقرار واحد های فناور از طریق سامانه مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه خلیج فارس به آدرس https://karafarini.pgu.ac.ir/team/create امکان پذیر است و پس از ارزیابی اولیه در دانشگاه، در شورای فناوری مراکز رشد استان بوشهر طرح خواهد شد.

س.س ۵۱/ س.ر ۶۲