رییس مرکز ملی تحقیقات جنوبگان پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی هشدار داد؛

ذوب شدن یخ‌های قطبی به دلیل تغییر اقلیم

تعداد بازدید:۳۵۱
رئیس مرکز ملی تحقیقات جنوبگان پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی با تاکید بر اینکه ذوب شدن یخ‌های قطبی به دلیل تغییر اقلیم موجب به مخاطره افتادن زندگی میلیون‌ها انسان ساحل نشین خواهد شد، گفت: تحقیقات نشان می‌دهد آب شدن صفحات یخی قطب جنوب می‌تواند به شکل جهشی اتفاق بیفتد و کاملاً از کنترل بشر خارج است و این گفته بدان معناست که باید انتشار گازهای گلخانه‌ای به صورت جدی و متحدالشکل جهانی کاهش یابد.
ذوب شدن یخ‌های قطبی به دلیل تغییر اقلیم

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی، دکتر حسین فرجامی افزود: یکی از بحران‌هایی که جوامع بشری را در قرن اخیر به شکل جدی تهدید می‌کند و باعث ایجاد چالش‌های اساسی در مقیاس‌های مختلف بر روی کره زمین شده بحث گرمایش جهانی و تغییر اقلیم است.

رئیس مرکز ملی تحقیقات جنوبگان پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی ادامه داد: از اهمیت یخ‌های قطبی می‌توان به این جنبه اشاره کرد که صفحات یخی قطب جنوب بخش جدایی ناپذیر از سیستم آب و هوایی کل کره زمین است که بازخوردهای مهم را در سراسر جو، اقیانوس و زمین را کنترل می‌کنند، ولی افزایش دمای کره زمین باعث ذوب شدن یخ‌های قطبی شده که علاوه بر تاثیر مستقیم بر زندگی موجودات زنده منطقه، ایجاد حلقه‌های بازخوردی را موجب می‌شود که این امر تسریع در امر گرم شدن بیشتر کره زمین را در پی دارد.

به گفته این عضو هیات علمی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی، این تحقیقات نشان می‌دهد آب شدن صفحات یخی قطب جنوب می‌تواند به شکل جهشی اتفاق بیفتد و کاملاً از کنترل بشر خارج شود. این بدان معناست که باید انتشار گازهای گلخانه‌ای به صورت جدی و متحدالشکل جهانی کاهش یابد.

رئیس مرکز ملی تحقیقات جنوبگان پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی در این باره توضیح داد: یک کوه یخی عظیم، کمی بزرگتر از ایالت رودآیلند (State Of Rhode Island) از یخ‌های قطب جنوب جدا شده است. این تکه یخ شکسته، "انگشتی" شکل بوده و دارای طول تقریباً ۱۷۰ کیلومتر (۱۵۰ مایل) و عرض ۲۵ کیلومتر (۱ مایل) است.

فرجامی با بیان اینکه این کوه یخی با مساحت ۴۳۲۰ کیلومتر مربع (۱۶۶۷ مایل) توسط ماهواره‌های قطبی "سنتینل" برنامه "کوپرنیک" اتحادیه اروپا تصویربرداری شده است، گفت: این ماهواره‌ها نظریه جدا شدن تکه‌های یخی قطب جنوب توسط موسسه ملی جنوبگان انگلستان (United Kingdom's National Polar Research Institue)-اولین سازمانی که متوجه جدایی تکه‌های یخی منطقه بود را تایید کردند.
س.س ۵۱/ س.ر ۶۲