آغاز به کار سامانة پیکره‌های ایرانداک (ساپا)

تعداد بازدید:۳۶۹
سامانة پیکره‌های ایرانداک (ساپا) در پاسخ به نیاز پژوهشگران کشور در آسان‌سازیِ فرایند پژوهش، در نشانی SAPA.IRANDOC.AC.IR راه‌اندازی شده و در دسترس پژوهشگران کشور قرار گرفت.
آغاز به کار سامانة پیکره‌های ایرانداک (ساپا)

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل ازپژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، سامانة پیکره‌های ایرانداک (ساپا) که می‌تواند از چندین پیکره پشتیبانی کند، اکنون دارای یک پیکره با نام «پیکرة پژوهش‌نامه» با نزدیک به چهار میلیون و ۷۸۰ هزار واژة تخصصی و میان‌رشته در زمینه‌هایی مانند علم اطلاعات و دانش‌َشناسی، فناوری اطلاعات، مدیریت دانش، زبان‌شناسی رایانشی، اصطلاح‌شناسی، و مانند انها است.
این پیکره از مقاله‌های «پژوهش‌نامة پردازش و مدیریت اطلاعات» ساخته شده است و برای پژوهش‌هایی که نیازمند بهره‌گیری از پیکره‌های تخصصی هستند، ارزش و کاربرد بسیاری دارد.
هنگام بازیابی اطلاعات در پیکرة پژوهش‌نامه، افزون بر نمایش واژه یا عبارتِ جست‌وجو در بافت زبان، نام مقاله‌ای که آن واژه یا عبارت در آن به کار رفته است، موضوع مقاله، پدیدآور (ان) مقاله، و فراوانی واژه یا عبارتِ جست‌وجو نیز نمایش داده می‌شوند.
گفتنی است داده‌های این پیکره دارای برچسب اجزای واژگانی کلام (POS tag) هستند که در بسیاری از پردازش‌های زبان به کار می‌روند و مقولة واژه‌ها مانند اسم، صفت، قید، را پیدا می‌کنند.
س. س ۵۱/‏ س. ر ۶۲


( ۱ )