تصویب دروس بازنگری شده ۳ رشته ورزشی کارشناسی ارشد در وزارت علوم

تعداد بازدید:۵۱۰
عضو هیات علمی پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، از بازنگری برنامه‌های درسی در سه رشته فیزیولوژی ورزشی، بیومکانیک ورزشی، آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی در مقطع کارشناسی ارشد و تصویب آن در وزارت علوم خبر داد.
تصویب دروس بازنگری شده ۳ رشته ورزشی کارشناسی ارشد در وزارت علوم

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم،، دکتر هادی در گفتگو با ایرنا درباره بازنگری برنامه‌های درسی، اظهار داشت: برنامه‌های درسی دوره کارشناسی ارشد این رشته‌های علوم ورزشی بازنگری شده و در دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم به تصویب رسیده است. البته بازنگری این برنامه‌ها از چندین سال قبل شروع‌شده بود و امسال با حمایت پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی به نتیجه رسید.

وی افزود: سایر رشته‌ها ازجمله رفتار حرکتی، روانشناسی ورزشی، مدیریت ورزشی و جامعه‌شناسی ورزشی در مرحله نهایی بازنگری قرار دارند و آخرین تغییرات و مطالعات روی آنها در حال انجام است که امیدواریم تا پایان تابستان به تصویب برسد و از سال بعد قابلیت اجرایی داشته باشد.

دبیر کارگروه تخصصی علوم ورزشی با اشاره به تغییرات ایجادشده در این رشته‌ها، گفت: مهمترین تغییراتی که در این بازنگری‌ها رخ داد، این است که رشته فیزیولوژی ورزشی از پنج گرایش به سه گرایش کاهش یافت و بر اساس مطالعاتی که متخصصان و اعضای کمیته تخصصی فیزیولوژی ورزشی برای بازنگری این برنامه انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که برخی از گرایش‌های قبلی ازجمله فیزیولوژی ورزشی محض و فیزیولوژی ورزشی بالینی کارایی لازم را ندارد.

معاون دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم، خاطرنشان کرد: البته گرایش ورزش بالینی حذف نشد بلکه در گرایش دیگری ادغام شد و به‌صورت ترکیبی بانام فیزیولوژی ورزشی و تندرستی در برنامه جدید به‌عنوان یک گرایش قرار گرفت.

به گفته عضو هیات علمی پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، برخی گرایش‌های جدید تغییر عنوان داشت که می‌توان به فیزیولوژی و تغذیه ورزشی، فیزیولوژی ورزشی کاربردی و گرایش فیزیولوژی فعالیت ورزشی و تندرستی اشاره کرد.

وی افزود: مهمترین تغییراتی که علاوه بر تعداد گرایش‌ها در برنامه درسی رخ داد، رویکرد مهارت افزایی است تا دانش‌آموختگان بعد از اتمام تحصیل با کسب مهارت‌های لازم به‌راحتی جذب بازار کار شوند.

روحانی اظهار داشت: کارورزی جزو دروسی است که در برنامه‌های کارشناسی ارشد رشته‌های علوم ورزشی موردتوجه است و در برخی از رشته‌ها به‌عنوان درس اجباری و در برخی دیگر به‌عنوان درس اختیاری تعریف‌شده است. علاوه بر آن، تعداد دروس عملی در برنامه‌های جدید نسبت به برنامه‌های قبلی بیشتر شده است.

دبیر کارگروه تخصصی علوم ورزشی درباره رشته بیومکانیک ورزشی، گفت: بازنگری این رشته به اتمام رسید و از مهرماه ۱۴۰۰ در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود. همچنین نام رشته آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی به آسیب‌شناسی ورزشی و "تمرینات" اصلاحی تغییر یافت و با سه گرایش تصویب شد که با توجه به این تغییر نام به‌ناچار از مهرماه ۱۴۰۱ قابلیت اجرایی دارد.

به گفته وی، گرایش حرکات اصلاحی به گرایش تمرینات اصلاحی و گرایش تربیت‌بدنی ویژه به "تربیت‌بدنی سازگارانه و ورزش معلولان" تغییر کرد، همچنین نام گرایش آسیب‌شناسی ورزشی بدون تغییر باقی ماند و فقط فهرست دروس و سرفصل‌ها دارای تغییراتی شد. همه این برنامه‌ها پس از تصویب در کارگروه تخصصی علوم ورزشی به وزارت علوم ارسال و در جلسه ۱۵۶ کمیسیون آموزش عالی تصویب نهایی و ابلاغ شد.
س.ر ۶۲