در پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی انجام شد؛

طرح تحلیل وضعیت سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در اوقات فراغت

۳۰ خرداد ۱۴۰۰ | ۱۵:۳۶ کد : ۶۲۴۶۵ دستاوردهای پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری
تعداد بازدید:۵۲۵
طرح تحلیل وضعیت سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در اوقات فراغت با رویکرد فعالیت‌های بدنی در استان تهران و ارائه الگوی مطلوب در پژوهشگاه تربیت‌بدنی انجام شد.
طرح تحلیل وضعیت سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در اوقات فراغت

به گزارش اداره‌کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، ورزش به‌عنوان یکی از فعالیت‌های فراغتی از نوع فعال، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ سلامتی جسمی و روحی انسان‌ها دارد. داشتن زندگی سالم مستلزم داشتن تحرک و فعالیت‌های ورزشی است. برنامه‌ریزی و تدوین سیاست‌های اثربخش، نقش مهمی در این زمینه ایفا می‌کند و تدوین یک برنامه منسجم موجب حمایت دولت، مسئولان محلی، سهام‌داران و بخش خصوصی می‌شود. افزون بر این، امکان جذب سرمایه و قانون‌گذاری را افزایش داده و احتمال ناکامی را کاهش می‌دهد.

طرح تحلیل وضعیت سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در اوقات فراغت با رویکرد فعالیت‌های بدنی در استان تهران و ارائه الگوی مطلوب، توسط دکتر محسن اسمعیلی عضو هیات علمی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی انجام شد.

روش تحقیق از نوع اکتشافی و دارای ماهیت کیفی است که از روش نظریه داده بنیاد استفاده‌شده است. جامعه آماری را مدیران، کارشناسان و اعضای هیات علمی صاحب‌نظر در حوزه اوقات فراغت و ورزش جمعاً به تعداد ۱۷ نفر تشکیل می‌دادند. نمونه‌ها از سازمان‌های مختلف همچون وزارت ورزش و جوانان، اداره کل ورزش و جوانان، فدراسیون و هیات ورزش همگانی و شهرداری تهران و دانشگاه‌ها بودند. برای نمونه‌گیری از روش هدفمند و تکنیک گلوله برفی استفاده شد.

رویکرد تحقیق سیستماتیک بود و بدین منظور از کدگذاری سه مرحله‌ای باز، محوری و گزینشی استفاده شد. در فرایند کدگذاری باز مصاحبه‌های انجام‌گرفته درمجموع تعداد ۲۵۵ کد اولیه غیرتکراری ایجاد شد. این تعداد از کدها بر اساس مشابهت موضوعی در قالب ۵۹ مفهوم قرار گرفتند. سپس این مفاهیم در قالب ۳۵ مقوله فرعی و ۱۶ مقوله اصلی تقسیم‌بندی و در قالب پارادایم سیستمی قرار گرفت و مدل تحقیق ترسیم شد. برای کدگذاری از نرم‌افزار مکس کیودای ورژن ۱۰ استفاده شد.

مدل مستخرج از تحقیق با روش گروه کانونی مورد تائید مجدد چند تن از اساتید و کارشناسان قرار گرفت. شرایط علی تحقیق شامل عوامل مرتبط مستقیم و عوامل مرتبط غیرمستقیم بود. بسترهای غیرملموس و بسترهای ملموس شرایط زمینه‌ای را تشکیل می‌دادند. عوامل بیرونی و عوامل درونی شرایط مداخله‌گر بودند. راهبردهای تحقیق بر مبنای پنج محور مشتری، تغییر رویکرد برنامه، تطبیقی، ساختار و محیط قرار گرفت. پیامدهای این مدل در چهار محور فردی، اجتماعی، اقتصادی و ورزشی است.

نتایج تحقیق سعی داشته است تا منجر به پیشنهادات کاربردی برای مدیران اوقات فراغت در حوزه ورزش شود. به کارشناسان سازمان‌های مربوط به برنامه‌ریزی فراغت ورزش توصیه می‌شود از نتایج تحقیق در برنامه‌های آتی استفاده نمایند. از جمله نکاتی که موجب بااهمیت شدن موضوع برنامه‌ریزی فراغت ورزشی می‌شود موضوع فراغت به مفهوم عام می‌باشد. درواقع فراغت ورزشی زیرمجموعه حوزه اوقات فراغت به مفهوم کلی است. در بسیاری از تحقیقات نیز فراغت ورزشی در کنار توجه به سایر حوزه‌های فراغت مورد بررسی قرار گرفته است و در واقع شناخت دیگر روش‌های گذران فراغت به برنامه‌ریزی مناسب کمک می‌کند.