رئیس موسسه استنادی علوم (ISC) و پایش علم و فناوری خبر داد:

حضور ۳۴ دانشگاه ایرانی در رتبه‌بندی موضوعی شانگهای ۲۰۲۱

تعداد بازدید:۸۵۸
رئیس موسسه استنادی علوم (ISC) و پایش علم و فناوری، از حضور ۳۴ دانشگاه ایرانی در رتبه‌بندی موضوعی شانگهای ۲۰۲۱ خبر داد.
حضور ۳۴ دانشگاه ایرانی در رتبه‌بندی موضوعی شانگهای ۲۰۲۱

به گزارش اداره‌کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از موسسه استنادی علوم (ISC) و پایش علم و فناوری، دکتر محمد جواد دهقانی رییس این موسسه گفت: نظام رتبه‌بندی شانگهای یکی از معتبرترین رتبه‌بندی‌های جهانی است که نتایج آن توسط دانشگاه شانگهای ژیائوتنگ چین منتشر می‌شود. این رتبه‌بندی در قالب یک پروژه بزرگ در کشور چین برای اولین بار در ژوئن سال ۲۰۰۳ میلادی توسط دانشگاه شانگهای منتشر شد.

وی افزود: نظام رتبه‌بندی شانگهای در سال ۲۰۲۱ میلادی برای پنجمین سال، رتبه‌بندی موضوعی دانشگاه‌های برتر دنیا را منتشر کرده است. رتبه‌بندی موضوعی شانگ‌های در سال ۲۰۲۱ در ۵۴ رشته در قالب ۵ حوزه کلی شامل حوزه مهندسی (۲۲ رشته)، حوزه علوم پایه (۸ رشته)، حوزه علوم زیستی (۴ رشته)، حوزه علوم پزشکی (۶ رشته) و حوزه علوم اجتماعی (۱۴ رشته) صورت گرفته است. اسامی بیش از ۱۸۰۰ دانشگاه از بین ۴۰۰۰ دانشگاه مورد بررسی از ۹۳ کشور جهان در فهرست نهایی این رتبه‌بندی قرار گرفتند.

رییس موسسه استنادی علوم (ISC) و پایش علم و فناوری، ضمن اعلام آمار تعداد دانشگاه‌های ایرانی در این رتبه‌بندی گفت: ۳۴ دانشگاه ایران در این رتبه‌بندی حضور دارند که عبارتند از دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه‌های شهید باهنر کرمان، بین‌المللی امام خمینی (ره)، تبریز، تربیت مدرس، تهران، سمنان، شیراز، فردوسی مشهد، کاشان، کردستان، گیلان، یاسوج، دانشگاه‌های صنعتی اصفهان، امیرکبیر، خواجه نصیرالدین طوسی، سهند، شاهرود، شریف، شیراز، نوشیروانی بابل، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، اصفهان، بقیه‌الله، تبریز، تهران، جندی شاپور اهواز، شهید بهشتی، شیراز، کرمان، کرمانشاه، مازندران و مشهد.
وی اظهار داشت: تنها دانشگاه‌هایی می‌توانند در این حوزه‌ها مورد ارزیابی قرار گیرند که از حداقل تعداد تولیدات علمی در بازه زمانی ۲۰۱۹-۲۰۱۵ در پایگاه وب آو ساینس برخودار بوده‌اند. این حد آستانه در رشته‌های مختلف متفاوت است.
شانگهای در سال ۲۰۲۱ از ۵ شاخص به شرح جدول زیر جهت ارزیابی و رتبه‌بندی دانشگاه‌های برتر دنیا بهره گرفته است که وزن هر کدام از این شاخص‌ها متناسب با هر رشته تغییر می‌کند.

حوزه علوم پایه

رییس ISC در ادامه گفت: در رتبه‌بندی سال ۲۰۲۱ موضوعی شانگهای شاهد حضور دانشگاه‌های برتر کشور در ۵ رشته ریاضی، فیزیک، زمین شناسی، علوم جوی و اکولوژی در جمع برترین دانشگاه‌های دنیا هستیم.

وی افزود: در رشته ریاضیات در سال ۲۰۲۱ دانشگاه آزاد اسلامی (۲۰۱-۳۰۰) در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر و صنعتی امیرکبیر (۴۰۱-۵۰۰) در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند. شایان ذکر است که در سال ۲۰۲۰ دانشگاه آزاد اسلامی در جمع ۴۰۰ دانشگاه برتر بوده که به جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر رسیده است.

در رشته فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه آزاد اسلامی (۴۰۱-۵۰۰) در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند. در رشته زمین شناسی دانشگاه شیراز و تربیت مدرس (۴۰۱-۵۰۰) در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند. در رشته علوم جوی دانشگاه آزاد اسلامی و شیراز (۳۰۱-۴۰۰) در جمع ۴۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند. در رشته اکولوژی دانشگاه تهران تنها دانشگاه از ایران با رتبه ۴۰۱-۵۰۰ در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.

حوزه مهندسی

دهقانی در خصوص رشته‌های حوزه مهندسی گفت: در رتبه‌بندی موضوعی شانگ‌های، در حوزه مهندسی در ۲۲ رشته رتبه‌بندی صورت پذیرفته است که ایران در رشته مهندسی مکانیک با حضور ۱۶ دانشگاه پر تعدادترین دانشگاه‌های ایران در این حوزه‌های موضوعی شناخته شده است.

در رشته مهندسی مکانیک، از ایران همانند سال ۲۰۲۰، تعداد ۱۶ دانشگاه از ایران حضور دارند که به ترتیب دانشگاه آزاد اسلامی (۴۳)، صنعتی نوشیروانی بابل (۷۶-۱۰۰)، دانشگاه تهران (۱۰۱-۱۵۰)، صنعتی امیرکبیر و فردوسی مشهد (۱۵۱-۲۰۰)، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، علم و صنعت ایران، صنعتی شاهرود، صنعتی شریف، تربیت مدرس، دانشگاه کاشان، گیلان و تبریز (۲۰۱-۳۰۰)، صنعتی اصفهان، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشگاه سمنان (۳۰۱-۴۰۰) در جمع ۴۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.

دهقانی همچنین گفت: در رشته مهندسی برق و الکترونیک، از ایران ۶ دانشگاه در سال ۲۰۲۱ حضور دارند که تهران (۱۵۱-۲۰۰)، صنعتی شریف (۲۰۱-۳۰۰)، صنعتی امیرکبیر، دانشگاه آزاد اسلامی، صنعتی شیراز و دانشگاه تبریز با رتبه ۴۰۱-۵۰۰ در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند. در رشته مهندسی مخابرات، از ایران ۲ دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه تهران با رتبه ۲۰۱-۳۰۰ در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر این حوزه حضور دارند.

در رشته مهندسی علوم و فناوری ابزار آلات از ایران ۸ دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه تهران (۵۱-۷۵)، دانشگاه تبریز (۱۰۱-۱۵۰)، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران، صنعتی شریف و دانشگاه شیراز (۲۰۱-۳۰۰) در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر حضور دارند.

در رشته مهندسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و علوم پزشکی تهران با رتبه ۲۰۱-۳۰۰ در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر حضور دارند. در رشته مهندسی کامپیوتر از ایران ۴ دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه تهران (۲۰۱-۳۰۰)، صنعتی امیرکبیر و صنعتی شریف با رتبه ۴۰۱-۵۰۰ در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر حضور دارند.

در رشته مهندسی عمران ۱۰ دانشگاه آزاد اسلامی (۵۱-۷۵)، صنعتی شریف و تهران (۱۰۱-۱۵۰)، صنعتی امیرکبیر، تبریز (۱۵۱-۲۰۰)، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، سمنان، تربیت مدرس، کاشان و گیلان (۲۰۱-۳۰۰) در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر حضور دارند. در رشته مهندسی شیمی از ایران ۱۳ دانشگاه آزاد اسلامی (۱۵۱-۲۰۰)، صنعتی امیرکبیر، صنعتی اصفهان، صنعتی شریف، تهران (۲۰۱-۳۰۰)، علم و صنعت ایران، تربیت مدرس، کاشان، تبریز (۳۰۱-۴۰۰)، صنعتی نوشیروانی بابل، فردوسی مشهد، شیراز و یاسوج (۴۰۱-۵۰۰) در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر حضور داشتند.

در رشته مهندسی مواد از ایران ۴ دانشگاه تهران (۳۰۱-۴۰۰)، صنعتی امیرکبیر، دانشگاه آزاد اسلامی، صنعتی شریف (۴۰۱-۵۰۰) در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند. در رشته علوم و مهندسی انرژی ۱۳ دانشگاهِ آزاد اسلامی (۱۰۱-۱۵۰)، صنعتی نوشیروانی بابل و تهران (۱۵۱-۲۰۰)، فردوسی مشهد، صنعتی اصفهان، صنعتی شریف، تربیت مدرس و تبریز (۲۰۱-۳۰۰)، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، سمنان و کاشان (۳۰۱-۴۰۰) در جمع ۴۰۰ دانشگاه برتر حضور دارند.


در رشته مهندسی علوم و فناوری محیط زیست دانشگاه تهران با رتبه ۴۰۱-۵۰۰ در این رتبه‌بندی حضور داشت. در رشته منابع آب ۵ دانشگاه تهران (۵۱-۷۵)، تبریز (۷۶-۱۰۰)، شیراز (۱۰۱-۱۵۰)، صنعتی شریف و تربیت مدرس (۱۵۱-۲۰۰) در جمع ۲۰۰ دانشگاه برتر حضور دارند. در رشته علوم و فناوری غذایی، ۹ دانشگاه تهران (۱۰۱-۱۵۰)، صنعتی اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی، علوم پزشکی شهید بهشتی، شیراز، علوم پزشکی تبریز، تربیت مدرس، علوم پزشکی تهران و دانشگاه تبریز (۲۰۱-۳۰۰) در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر این حوزه حضور دارند.

در رشته بیوتکنولوژی ۷ دانشگاه علوم پزشکی تبریز (۲۰۱-۳۰۰)، دانشگاه آزاد اسلامی، علوم پزشکی تهران، دانشگاه تهران (۳۰۱-۴۰۰)، صنعتی اصفهان، علوم پزشکی شهید بهشتی و تربیت مدرس (۴۰۱-۵۰۰) در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر این حوزه حضور دارند. در رشته علوم و فناوری حمل و نقل، دانشگاه‌های صنعتی امیرکبیر و تهران (۱۵۱-۲۰۰) در جمع ۲۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند. در رشته مهندسی معدن از ایران ۵ دانشگاه تربیت مدرس (۵۰)، صنعتی اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه تهران (۵۱-۷۵)، شهید باهنر کرمان (۷۶-۱۰۰) در جمع ۱۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.

در رشته مهندسی متالورژی ۹ دانشگاه تهران (۵۱-۷۵)، صنعتی شریف (۱۰۱-۱۵۰)، صنعتی امیرکبیر، فردوسی مشهد، علم و صنعت ایران، صنعتی اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی، صنعتی سهند و دانشگاه تربیت مدرس (۱۵۱-۲۰۰) در جمع ۲۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.

حوزه علوم زیستی

دهقانی درباره حوزه علوم زیستی گفت: در رتبه‌بندی موضوعی شانگ‌های ۲۰۲۱، رتبه‌بندی حوزه علوم زیستی در ۴ رشته صورت پذیرفته است که همانند سال گذشته شاهد حضور دانشگاه‌های برتر کشور در ۲ رشته علوم کشاورزی و علوم دامپزشکی در جمع برترین دانشگاه‌های دنیا هستیم. در رشته علوم کشاورزی ۵ دانشگاه تهران (۲۰۱-۳۰۰)، تربیت مدرس، کردستان (۳۰۱-۴۰۰) صنعتی اصفهان و شیراز (۴۰۱-۵۰۰) در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند. در رشته علوم دامپزشکی دانشگاه تهران (۱۵۱-۲۰۰) و تربیت مدرس (۲۰۱-۳۰۰) در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.

حوزه علوم پزشکی

وی در خصوص اطلاعات داده شده در حوزه پزشکی گفت: در رتبه‌بندی موضوعی شانگ‌های ۲۰۲۱، رتبه‌بندی حوزه علوم پزشکی در ۶ رشته صورت پذیرفته است که شاهد حضور دانشگاه‌های برتر کشور در ۶ رشته پزشکی بالینی، بهداشت عمومی، دندانپزشکی و علوم دهانی، پرستاری، فناوری پزشکی و داروسازی و علوم دارویی در جمع برترین دانشگاه‌های دنیا هستیم.

در رشته پزشکی بالینی ۸ دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، علوم پزشکی کرمانشاه، علوم پزشکی مازندران (۲۰۱-۳۰۰)، علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، علوم پزشکی تهران (۳۰۱-۴۰۰)، علوم پزشکی ایران و علوم پزشکی مشهد، علوم پزشکی شهید بهشتی (۴۰۱-۵۰۰) در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارد. در رشته بهداشت عمومی ۷ دانشگاه علوم پزشکی مشهد، علوم پزشکی تهران (۲۰۱-۳۰۰)، علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی کرمان، علوم پزشکی شهید بهشتی (۳۰۱-۴۰۰)، علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، علوم پزشکی شیراز (۴۰۱-۵۰۰) در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.

در رشته دندانپزشکی و علوم دهانی تنها دانشگاه علوم پزشکی تهران با رتبه ۲۰۱-۳۰۰ در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند. در رشته پرستاری ۵ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، علوم پزشکی شهید بهشتی، علوم پزشکی تبریز، تربیت مدرس و علوم پزشکی تهران با رتبه ۲۰۱-۳۰۰ در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند. در رشته فناوری پزشکی تنها دانشگاه علوم پزشکی تهران با رتبه ۳۰۱-۴۰۰ در جمع ۴۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارد. در رشته داروسازی و علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و علوم پزشکی تهران (۳۰۱-۴۰۰) در جمع ۴۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.

حوزه علوم اجتماعی

رییس ISC درباره حوزه علوم اجتماعی گفت: در رتبه‌بندی موضوعی شانگهای ۲۰۲۱، حیطه علوم اجتماعی در ۱۴ رشته صورت پذیرفته است که شاهد حضور دانشگاه‌های برتر کشور در ۲ رشته اقتصاد و مدیریت در جمع برترین دانشگاه‌های دنیا هستیم. در رشته اقتصاد دانشگاه تهران با رتبه ۳۰۱-۴۰۰ و دانشگاه آزاد اسلامی با رتبه ۴۰۱-۵۰۰ در این حوزه حضور دارد. در رشته مدیریت ۵ دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه تهران با رتبه ۲۰۱-۳۰۰ و دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه علم و صنعت ایران و صنعتی شریف با رتبه ۴۰۱-۵۰۰ در این حوزه حضور دارند.

جایگاه دانشگاه‌های ایران در رتبه‌بندی موضوعی شانگ‌های ۲۰۲۱

حوزه اصلی رشته نام دانشگاه رتبه
علوم پایه ریاضیات دانشگاه آزاد اسلامی ۲۰۱-۳۰۰
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۴۰۱-۵۰۰
فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی ۴۰۱-۵۰۰
زمین شناسی دانشگاه شیراز، دانشگاه تربیت مدرس ۴۰۱-۵۰۰
علوم جوی دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه شیراز ۳۰۱-۴۰۰
اکولوژی دانشگاه تهران ۴۰۱-۵۰۰
مهندسی مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی ۴۳
صنعتی نوشیروانی بابل ۷۶-۱۰۰
دانشگاه تهران ۱۰۱-۱۵۰
صنعتی امیرکبیر، فردوسی مشهد ۱۵۱-۲۰۰
دانشگاه بین المللی امام خمینی، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه صنعتی شاهرود، صنعتی شریف، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه کاشان، دانشگاه گیلان، دانشگاه تبریز ۲۰۱-۳۰۰
دانشگاه صنعتی اصفهان، خواجه نصیرالدین طوسی، دانشگاه سمنان ۳۰۱-۴۰۰
مهندسی برق و الکترونیک دانشگاه تهران ۱۵۱-۲۰۰
دانشگاه صنعتی شریف ۲۰۱-۳۰۰
صنعتی امیرکبیر، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشگاه تبریز ۴۰۱-۵۰۰
مهندسی مخابرات دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه تهران ۲۰۱-۳۰۰
علوم و فناوری ابزار آلات دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد اسلامی ۵۱-۷۵
دانشگاه تبریز ۱۰۱-۱۵۰
صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران، صنعتی شریف، دانشگاه شیراز ۲۰۱-۳۰۰
مهندسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲۰۱-۳۰۰
مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد اسلامی ۲۰۱-۳۰۰
دانشگاه صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف ۴۰۱-۵۰۰
مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی ۵۱-۷۵
دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه تهران ۱۰۱-۱۵۰
دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه تبریز ۱۵۱-۲۰۰
صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشگاه سمنان، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه کاشان، دانشگاه گیلان ۲۰۱-۳۰۰
مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۵۱-۲۰۰
صنعتی امیرکبیر، صنعتی اصفهان، صنعتی شریف، دانشگاه تهران ۲۰۱-۳۰۰
علم و صنعت ایران، تربیت مدرس، دانشگاه کاشان، دانشگاه تبریز ۳۰۱-۴۰۰
صنعتی نوشیروانی بابل، فردوسی مشهد، دانشگاه شیراز، دانشگاه یاسوج ۴۰۱-۵۰۰
مهندسی مواد دانشگاه تهران ۳۰۱-۴۰۰
دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه آزاد اسلامی، صنعتی شریف ۴۰۱-۵۰۰
علوم و مهندسی انرژی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۰۱-۱۵۰
صنعتی نوشیروانی بابل، دانشگاه تهران ۱۵۱-۲۰۰
فردوسی مشهد، صنعتی اصفهان، صنعتی شریف، تربیت مدرس، دانشگاه تبریز ۲۰۱-۳۰۰
صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشگاه سمنان، دانشگاه کاشان ۳۰۱-۴۰۰
علوم و فناوری محیط زیست دانشگاه تهران ۴۰۱-۵۰۰
منابع آب دانشگاه تهران ۵۱-۷۵
دانشگاه تبریز ۷۶-۱۰۰
دانشگاه شیراز ۱۰۱-۱۵۰
دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه تربیت مدرس ۱۵۱-۲۰۰
علوم و فناوری غذایی دانشگاه تهران ۱۰۱-۱۵۰
صنعتی اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی، علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه شیراز، علوم پزشکی تبریز تربیت مدرس، علوم پزشکی تهران، دانشگاه تبریز ۲۰۱-۳۰۰
بیوتکنولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۲۰۱-۳۰۰
دانشگاه آزاد اسلامی، علوم پزشکی تهران، دانشگاه تهران ۳۰۱-۴۰۰
صنعتی اصفهان، علوم پزشکی شهید بهشتی، تربیت مدرس ۴۰۱-۵۰۰
علوم و فناوری حمل و نقل دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه تهران ۱۵۱-۲۰۰
مهندسی معدن دانشگاه تربیت مدرس ۵۰
دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه تهران ۵۱-۷۵
دانشگاه شهید باهنر کرمان ۷۶-۱۰۰
مهندسی متالورژی دانشگاه تهران ۵۱-۷۵
صنعتی شریف ۱۰۱-۱۵۰
صنعتی امیرکبیر، فردوسی مشهد، علم و صنعت ایران، صنعتی اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی، صنعتی سهند، دانشگاه تربیت مدرس ۱۵۱-۲۰۰
علوم زیستی علوم کشاورزی دانشگاه تهران ۲۰۱-۳۰۰
دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه کردستان ۳۰۱-۴۰۰
دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه شیراز ۴۰۱-۵۰۰
علوم دامپزشکی دانشگاه تهران ۱۵۱-۲۰۰
دانشگاه تربیت مدرس ۲۰۱-۳۰۰
علوم پزشکی پزشکی بالینی علوم پزشکی بقیه الله، علوم پزشکی کرمانشاه، علوم پزشکی مازندران ۲۰۱-۳۰۰
علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، علوم پزشکی تهران ۳۰۱-۴۰۰
علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی مشهد، علوم پزشکی شهید بهشتی ۴۰۱-۵۰۰
بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، علوم پزشکی تهران ۲۰۱-۳۰۰
علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی کرمان، علوم پزشکی شهید بهشتی ۳۰۱-۴۰۰
علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، علوم پزشکی شیراز ۴۰۱-۵۰۰
دندانپزشکی و علوم دهانی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲۰۱-۳۰۰
پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تربیت مدرس، علوم پزشکی تهران ۲۰۱-۳۰۰
فناوری پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۳۰۱-۴۰۰
داروسازی و علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی تهران ۳۰۱-۴۰۰
علوم اجتماعی اقتصاد دانشگاه تهران ۳۰۱-۴۰۰
دانشگاه آزاد اسلامی ۴۰۱-۵۰۰
مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه تهران ۲۰۱-۳۰۰
دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه علم و صنعت ایران، صنعتی شریف ۴۰۱-۵۰۰