کسب رتبه برترتوسط مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه بجنورد

۲۵ خرداد ۱۴۰۰ | ۲۰:۴۵ کد : ۶۲۳۹۹ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۴۶۰
مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه بجنورد در سی و دومین گردهمایی سالیانه رؤسا و کارشناسان مراکز مشاوره دانشگاه‌های سراسر کشور، برای چهارمین سال متوالی، حائز رتبه برتر گردید.
کسب رتبه برترتوسط مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه بجنورد

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه بجنورد، در این دوره، ارزیابی انجام شده در زمینه ارائه خدمات مرتبط با سلامت روانی و اجتماعی دانشجویان در ایام کرونا در سال ۱۳۹۹ بوده و نشان ویژه «حامی» از طرف دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان به این مرکز اهدا شد.

س.ر ۶۲/ ر.ب ۴۵