برگزاری کارگاه آموزشی شهرسازی، ساختمان سازی و محیط زیست دردانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

۲۸ فروردین ۱۳۹۵ | ۱۵:۴۱ کد : ۶۲۳۷ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۹۵۷
از سوی  دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، اولین جلسه کارگاه های آموزشی مهندسی محیط زیست با عنوان شهرسازی، ساختمان سازی و محیط زیست دراین دانشگاه برگزار می شود.به گزارش روابط عموم...
از سوی  دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، اولین جلسه کارگاه های آموزشی مهندسی محیط زیست با عنوان شهرسازی، ساختمان سازی و محیط زیست دراین دانشگاه برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، این کارگاه به کوشش دکتر عزیر عابسی عضو هیئت علمی گروه مهندسی محیط زیست دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل و با همکاری سایر استادان این گروه دکتر فرهاد قادری، دکتر حسن امینی راد و دکتر داریوش یوسفی کبریا برپا می شود.
در این کارگاه مباحثی چون محیط زیست شهری، محیط های مصنوع و طبیعی، تاسیسات شهری، زیرساخت ها و مبلمان شهری، توان سرزمینی، ظرفیت بارگذاری و قوانین ساخت و ساز و ارتباط آن با منافع جمعی و عمومی در سطح استان مازندارن مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
 سخنران اصلی و مدرس این دوره مهندس محمد رضا حائری مازندرانی معمار و شهرساز و سردبیر و مدیر مسئول نشریه اندیشه ایرانشهر می باشد .

( ۱ )