برگزاری کارگاه آموزشی تعامل با دانشجو دردانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان

۲۷ آبان ۱۳۹۳ | ۱۴:۵۸ کد : ۶۲۲۹ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۸۲۵
در راستای بهبود روابط بین فردی با دانشجویان کارگاهی تحت عنوان تعامل با دانشجویان و مداخله دردانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان برگزارشد. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، این گارگاه یک روزه که ویژه کارکن...
برگزاری کارگاه آموزشی تعامل با دانشجو دردانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان
در راستای بهبود روابط بین فردی با دانشجویان کارگاهی تحت عنوان تعامل با دانشجویان و مداخله دردانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، این گارگاه یک روزه که ویژه کارکنان سرپرست خوابگاه و نیروهای حراست دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان بود باحضور دکترماهیگیر برگزارشد که وی مباحثی پیرامون مدیریت هیجان و شیوه های مناسب و تاثیرگذار ارتباط با دانشجویان را مطرح و مورد نقد و بررسی قرارداد.
گفتنی است درپایان کارگاه به شرکت کنندگان گواهی شرکت درکارگاه اعطا شد.