برگزاری کارگاه آموزشی تئوری و عملی بیوانفورماتیک دردانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ | ۱۵:۱۷ کد : ۶۲۲۶ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۹۷۱
کارگاه آموزشی تئوری و عملی بیوانفورماتیک به همت حوزه معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان و باشرکت‌ جمعی از اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه‌های مختلف برگزارشد. به گزار...
کارگاه آموزشی تئوری و عملی بیوانفورماتیک به همت حوزه معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان و باشرکت‌ جمعی از اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه‌های مختلف برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، کارگاه آموزشی تئوری و عملی بیوانفورماتیک به همت حوزه معاونت  پژوهشی و فناوری دانشگاه باحضور اساتید و دانشجویان دانشگاه های مختلف درسایت دانشکده جدید کشاورزی این دانشگاه برگزارشد.
دراین کارگاه تخصصی، دکترفیاضی، دکترشافعی نیا و مهندس قلی زاده، دانش‌پژوهان را با مفاهیم علم بیوانفورماتیک، بانک‌های اطلاعاتی اولیه و ثانویه در زمینه توالی های نوکلئوتیدی و پروتئینی، Alignment و BLAST، پیش بینی ساختار دوم پروتئین، رسم و تفسیر درخت فیلوژنتیک، پرایمر و طراحی پرایمر به همراه استفاده از نرم افزارهای کاربردی این علم، آشنا کردند.
دکترفیاضی  یکی از مدرسین این گارگاه گفت: زیست‌داده‌ورزی یا بیوانفورماتیک، دانش استفاده ازعلوم کامپیوتر و آمار برای ذخیره‌سازی، بازیابی، سازماندهی و آنالیز داده‌های زیستی شامل توالی نوکلئیک اسید یا پروتئین‌ها است.
همچنین حجم فوق العاده زیاد داده‌ها جهت نگهداری و مقایسه میلیونی رکوردها بسیار مشکل و گاهی غیر ممکن است. یکی از کاربردهای بیوانفورماتیک تحلیل این داده‌ها جهت پی بردن به معمای تکامل هستی است. حل این معما، درمیلیاردها نوکلئوتید در ژنوم موجودات زنده، نهفته است. گسترش روزافزون حجم عظیم داده‌های ژنومی و نیاز به ذخیره، بازیابی و تحلیل مناسب این داده‌ها، موجب پیدایش علم بیوانفورماتیک شده‌است.