برگزاری کارگاه آموزشی «چالش های موجود درتحقیقات هیدروژئولوژیکی و هیدروشیمیایی» در دانشگاه محقق اردبیلی

۲۸ مهر ۱۳۹۴ | ۱۴:۵۰ کد : ۶۲۰۲ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۸۰۷
به همت گروه همکاری های علمی و بین المللی و معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی کارگاه آموزشی« challenges in hydrogeological and hydrochemical research» دراین دانشگاه برگزارشد. به گزارش روابط عم...
به همت گروه همکاری های علمی و بین المللی و معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی کارگاه آموزشی« challenges in hydrogeological and hydrochemical research» دراین دانشگاه برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، پروفسور Broder J.Merkel معاون پژوهشی و رئیس گروه زمین شناسی دانشگاه صنعتی Freiberg آلمان دراین کارگاه با اشاره به چالش های موجود درپژوهش های هیدروژئولوژیکی و هیدروشیمیایی، گفت: موضوع بحران آب و لزوم بهره برداری مناسب از آب های زیرزمینی و ممانعت از آلودگی منابع آبی و دستیابی به آب سالم ازموضوعات مهمی است که جوامع بشری با آن روبه رو هستند.
وی همچنین به موضوع استفاده از آب های گرم و انرژی های ژئوترمال تاکید کرد.
Merkel ضمن تبیین وضعیت پژوهش های موجود دراین حیطه، لزوم اجرای تحقیقات جامع و ژرف اندیشانه و لحاظ کردن نسل های بعدی را دربهره برداری بهینه از آب مورد تأکید قرار داد.
معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی  Freiberg آلمان، ضمن معرفی پتانسیل های علمی و پژوهشی دانشگاه صنعتی Freiberg،  زمینه های همکاری های آتی بین دو دانشگاه را تشریح کرد.