۲۸ آوریل ۲۰۲۱روزجهانی ایمنی وبهداشت درمحیط کار

۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۱۱:۰۸ کد : ۶۱۴۵۱ ستاد سلامت
تعداد بازدید:۱۲۹۷
رفع موانع در توانمندسازی سیستم های ایمنی وبهداشت حرفه‌ای کشور با هدف تقویت تاب آوری در مقابله با بحران های امروز و فردا"
۲۸ آوریل ۲۰۲۱روزجهانی ایمنی وبهداشت درمحیط کار

بیانیه سازمان جهانی کار
پاندمی کووید -۱۹، دولت‌ها، کارفرمایان، کارکنان و عموم مردم را به رویارویی با چالش‌های بی‌سابقه‌ای در ارتباط با ویروس و اثرات بی‌شمار آن بر دنیای کار سوق داده‌است. روز جهانی ایمنی و بهداشت در محیط کار سال ۲۰۲۱ بر روی استراتژی‌های توانمندسازی سیستم‌های ملی ایمنی و بهداشت حرفه‌ای، جهت ایجاد تاب‌آوری برای مقابله با بحران‌های امروز و فردا با بهره‌گیری از آموخته‌ها و تجارب دنیای کار، متمرکز خواهد بود.

از آن هنگام که پاندمی کووید -۱۹ در اوایل سال ۲۰۲۰ به عنوان یک بحران جهانی پدیدار گشت، تأثیرات عمیقی را در تمامی زمینه‌ها بر جای گذاشت.

این پاندمی تقریباً تمامی ابعاد دنیای کار را تحت تأثیر خود قرار داده‌است: از ریسک انتقال ویروس در محیط‌های کاری تا ریسک‌های جدیدی که بر اثر تدابیر کاهش شیوع ویروس ایجاد شده‌اند. انتقال به صورت‌های جدید کاری مانند تکیه گسترده بر دورکاری موقعیت‌های جدیدی را برای کارکنان به ارمغان آورده‌است، با این حال این موقعیت‌ها ریسک‌های جدیدی مانند ریسک‌های روانی-اجتماعی یا افزایش خشونت را در بر داشته‌است.

روز جهانی ایمنی و بهداشت در محیط کار ۲۰۲۱، بر استفاده از عناصر سیستم‌های OSH همان‌گونه که در کنوانسیون «چارچوب ترفیعی برای ایمنی و بهداشت حرفه‌ای» (سال ۲۰۰۶ شماره ۱۸۷) اشاره شده‌است، تمرکز خواهد کرد. گزارش روز جهانی بررسی می‌کند که چگونه بحران فعلی، اهمیت تقویت این سیستم‌های OSH (مانند خدمات سلامت شغلی) را در سطح ملی و کسب و کارها نشان می‌دهد.
سازمان جهانی کار از این فرصت برای افزایش آگاهی و ترغیب به گفت‌و‌گو در رابطه با اهمیت ایجاد و سرمایه‌گذاری در سیستم‌های تاب‌آور OSH همراه با بیان مثال‌های منطقه‌ای و کشوری جهت جلوگیری از شیوع کووید -۱۹ در محیط کار، استفاده خواهد کرد.“

با توجه به رهنمودها و شعار سال ۱۴۰۰ رهبر معظم انقلاب با عنوان "تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها "و نیز کلید اصلی در بیانیه سازمان جهانی کار در روز جهانی ایمنی وبهداشت حرفه‌ای سال ۲۰۲۱ با عبارت "روز جهانی ایمنی و بهداشت در محیط کار سال ۲۰۲۱ بر روی استراتژی‌های توانمندسازی سیستم‌های ملی ایمنی و بهداشت حرفه‌ای، جهت ایجاد تاب‌آوری برای مقابله با بحران‌های امروز و فردا"، انجمن متخصصین بهداشت حرفه‌ای کشور، شعار منتخب بومی سازی شده روزجهانی ایمنی و بهداشت حرفه‌ای سال ۱۴۰۰ را بدین صورت اعلام می‌دارد:
رفع موانع در توانمندسازی سیستم‌های ایمنی وبهداشت حرفه‌ای کشور با هدف تقویت تاب آوری در مقابله با بحران‌های امروز و فردا"


( ۲ )