بر اساس آخرین گزارش تحلیلی سامانه نماگر کووید-۱۹ اعلام شد؛

روند افزایشی بی سابقه همزمان بیماری و فوتی در کشور از فروردین/ افزایش بیش از ۲۱ درصد بیمار جدید در فروردین از کل بیماران

۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۱۲:۱۹ کد : ۶۱۳۶۴ اخبار ستادی
تعداد بازدید:۱۰۸۶
دکتر محمدجواد دهقانی رئیس مؤسسه استنادی علوم (ISC) و پایش علم و فناوری گفت: اطلاعات مستخرج از سامانه نماگرکووید-۱۹ (ISC COVID-۱۹ Visualizer) نشان می دهد که میزان افزایش آمار بیمار جدید کشور که در بهمن از ۲۰۸ هزار نفر به ۲۴۳ هزار نفر در اسفند آغاز شده بود ادامه یافته و در فروردین به افزایش بیش از دو برابری یعنی ۴۹۳ هزار نفر رسیده است.
روند افزایشی  بی سابقه  همزمان بیماری و فوتی در کشور از فروردین/ افزایش بیش از ۲۱ درصد بیمار جدید در فروردین از کل بیماران

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از موسسه استنادی علوم، دکتر دهقانی اظهار داشت: بدین ترتیب با این میزان افزایش، بیماران کشور از یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در آخر اسفند سال گذشته به بیش از ۲ میلیون و ۲۸۰ هزار نفر افزایش یافته و بنابراین ۲۱.۵۶ درصد کل بیماران کشور مربوط به فروردین ماه امسال بوده است.

وی افزود: این در حالی است که کل بیماران جدید در فروردین برای برخی کشورها از جمله روسیه (با ۴.۷ میلیون بیمار) برابر با ۲۷۰ هزار نفر، انگلیس (با ۴.۴ میلیون بیمار) برابر با ۱۰۲ هزار نفر، ایتالیا (با ۳.۹ میلیون بیمار) برابر با ۵۳۰ هزار نفر و اسپانیا (با جمعیت مبتلای بیش از ۳.۴ میلیون بیمار) برابر با ۲۲۰ هزار نفر بوده است.

رئیس مؤسسه استنادی علوم در ادامه گفت: بررسی آمار کل بیماران در میان کشورهای همزمان (۱۳ کشور همزمان در انتشار کووید -۱۹: چین، روسیه، ترکیه، برزیل، اسپانیا، آمریکا، فرانسه، ایران، کانادا، انگلیس، آلمان، پاکستان و ایتالیا) نشان می دهد که آمریکا و برزیل در فروردین با افزایش دو میلیون بیمار جدید به ترتیب به بیش از ۳۲.۵ میلیون و ۱۴ میلیون نفر رسیده است. بعد از دو کشور آمریکا و برزیل کشورهای ترکیه با ۱.۳۹ میلیون نفر، فرانسه با یک میلیون نفر، ایتالیا با ۵۳۴ هزار نفر، آلمان با ۵۲۱ هزار نفر و ایران با ۴۹۳ هزار نفر بالاترین تعداد بیمار جدید را داشته اند.

دکتر دهقانی اظهار داشت: میزان درصد بیماران جدید در فروردین نسبت به کل بیماران این کشورها نشان می دهد که کشورهای ترکیه با ۳۱.۷۵ درصد، ایران با ۲۱.۵۶ درصد و فرانسه با ۲۰.۳۶ درصد بیشترین بیمار جدید نسبت به کل بیماران را در فروردین داشته اند. به عبارت دیگر، حدود ۳۲ درصد کل آمار بیمار در ترکیه، ۲۲ درصد کل بیمار در ایران و ۲۰ درصد کل بیماران در فرانسه متعلق به فروردین ماه ۱۴۰۰ می باشد. در مقابل، کشورهای چین ۰.۴۸ درصد، انگلیس ۲.۳۲ درصد، روسیه ۵.۷۵ درصد و آمریکا ۶.۳۱ درصد سهم بیماری را در فروردین داشته‌اند.

وی ادامه داد: بر این اساس، میزان متوسط رشد روزانه بیماران کشور که در بهمن ماه به ۰.۴۹ درصد و در اسفند به ۰.۳۴ درصد رسیده بود، در فروردین ماه به بیش از دو برابر یعنی ۰.۷۹ درصد افزایش یافته است. با این افزایش، متوسط نرخ رشد بیماری در کشور، وضعیت فعلی عملاً به وضعیت مرداد ماه سال ۹۹ برگشت داده شد و البته با این تفاوت که در مرداد ماه کل آمار بیماران کشور کمتر از ۲۵۰ هزار نفر بود! جهت اطلاع، ایران از نظر میزان متوسط رشد بیماری در میان کشورهای همزمان در جایگاه دوم قرار گرفته است. همچنین در میان کل کشورهای دنیا با جمعیت بیمار بیش از ۵۰۰ هزار نفر (۴۱ کشور) ایران رتبه نهم را دارد.

دکتر دهقانی افزود: میزان متوسط رشد روزانه بیماری در کشورهای همزمان از اسفند ماه سال ۹۹ نسبت به فروردین ۱۴۰۰ به ترتیب در ترکیه (از ۰.۳۶ درصد به ۱.۲۴ درصد)، ایران (از ۰.۳۴ درصد به ۰.۷۹ درصد)، فرانسه (از ۰.۴۴ به ۰.۷۴ درصد)، پاکستان (از ۰.۲۵ به ۰.۶۸ درصد)، کانادا (از ۰.۲۵ درصد به ۰.۶۶ درصد)، آلمان (از ۰.۲۹ درصد به ۰.۵۸ درصد)، برزیل (از ۰.۴۳ به ۰.۵۳ درصد)، ایتالیا (از ۰.۴۸ درصد به ۰.۴۸ درصد)، آمریکا (از ۰.۱۵ به ۰.۲۲ درصد)، اسپانیا (از ۰.۰۲ به ۰.۲۲ درصد)، روسیه (از ۰.۱۷ به ۰.۲ درصد)، انگلیس (از ۰.۱ به ۰.۰۸ درصد) و چین (از ۰.۰۱ به ۰.۰۲ درصد) تغییر یافته اند. بدین ترتیب، همانطور که ملاحظه می شود برای اغلب کشورها میزان متوسط رشد بیماری در فروردین نسبت به اسفند افزایش داشته است ولی میزان افزایش فوق برای برخی بسیار اندک بوده است.

رئیس مؤسسه استنادی علوم در ادامه گفت: همچنین، میزان افزایش آمار فوتی جدید کشور که در اسفند ماه ۲۴۶۰ مورد بود به بیش از دو برابر یعنی ۵۸۰۱ مورد افزایش یافته است. در نتیجه، با این میزان افزایش، تعداد فوتی ها تا انتهای فروردین به ۶۷۵۲۵ نفر رسیده است. بر این اساس میزان متوسط رشد فوتی روزانه کشور که در بهمن و اسفند ماه ثابت و برابر با ۰.۱۴ درصد بود نیز با افزایش دو برابری در فروردین به ۰.۳ درصد رسیده است.

وی افزود: میزان افزایش رشد متوسط فوتی روزانه کشور در فروردین در حالی است که این میزان تقریباً برای اغلب کشورهای همزمان روند کاهشی داشته است به طوری که کشورهای روسیه (از ۰.۴۹ به ۰.۳۸ درصد)، فرانسه (از ۰.۳۴ درصد به ۰.۳۲ درصد)، آلمان (از ۰.۳۶ درصد به ۰.۲۵ درصد)، اسپانیا (از ۰.۳ درصد به ۰.۱۹ درصد)، آمریکا (از ۰.۳۲ درصد به ۰.۱۶ درصد)، کانادا (از ۰.۱۸ درصد به ۰.۱۵ درصد) و انگلیس (از ۰.۱۹ درصد به ۰.۰۴ درصد) کاهش یافته اند.

دکتر دهقانی افزود: بدین ترتیب ایران از نظر میزان متوسط رشد فوتی در میان ۱۳ کشور همزمان در جایگاه هفتم و در میان ۴۱ کشور با جمعیت بیمار بیش از ۵۰۰ هزار نفر در جایگاه ۲۴ قرار دارد. همچنین در شرایط فعلی و در مقایسه با سایر کشورها، وضعیت ایران در هر دو شاخص میزان رشد و نیز میزان فوتی نگران کننده است و امید است با رعایت شیوه نامه ها و دستور العمل ها این وضعیت بحرانی سپری شود.

وی خاطرنشان کرد: روند آمار انتشار بیماری در کشورهای همزمان با جمعیت بیماران کمتر از ۴ میلیون نفر در نمودار ۱ نشان داده شده است. در این نمودار، محور افقی بیانگر روز و از ابتدای مهر ۹۹ تا انتهای فروردین ۱۴۰۰ و محور عمودی جمعیت بیماران هر کشور می باشد. کشورهای همزمان عبارت از ۱۳ کشور چین، روسیه، ترکیه، برزیل، اسپانیا، آمریکا، فرانسه، ایران، کانادا، انگلیس، آلمان، پاکستان و ایتالیا بوده که در دو ماه اول بیماری در این کشورها شیوع پیدا کرد. همانطور که در نمودار ۱ نشان داده شده است کشورهای همزمان با جمعیت بیمار کمتر از ۴ میلیون نفر به ترتیب صعودی عبارت از ایتالیا، اسپانیا، آلمان، ایران، کانادا، پاکستان و چین بوده است. ضمناً ۶ کشور دیگر از جمله آمریکا، برزیل، فرانسه، روسیه، انگلیس و ترکیه جمعیت بیمار بالای ۴ میلیون هستند که در این نمودار ظاهر نشده اند.

نتایج و آمار در سامانه کووید -۱۹ به همراه تحلیل های مقایسه ای وضعیت بیماری در کشور و دنیا در ادامه آمده است.

نمودار زیر سرعت رشد و شتاب انتشار بیماری در فروردین ۱۴۰۰ در کشورهای ایتالیا، آلمان، ایران و کانادا را نشان می دهد.

نمودار ۲ روند گسترش و تغییرات جمعیت مبتلا در کشورهای همزمان با جمعیت مبتلای بیش از ۴ میلیون نفر را نشان می دهد. در این نمودار فرانسه، روسیه، انگلیس و ترکیه نشان داده شده و کشورهای آمریکا و برزیل به دلیل جمعیت بیماران بالا در این نمودار نشان داده نشده اند. همانطور که از نمودار ۲ مشاهده می شود کشورهای فرانسه و ترکیه در فروردین ماه با موج افزایشی نسبتاً زیاد جمعیت بیمار مواجه شده اند. در مقاسیه با دو کشور روسیه و انگلیس، شیب افزایش بیماری بسیار کمتر بوده و حتی برای انگلیس روند فوق رو به کاهش می باشد.

دکتر دهقانی گفت: به منظور بررسی دقیق تر آمار کل بیماران، آمار بیماران جدید در فروردین ماه و نیز نسبت افزایش بیماران جدید به کل بیماران در جدول ۱ نشان داده شده است. همانطور که از جدول پیداست در میان کشورهای همزمان، آمار کل بیماران در کشورهای آمریکا و برزیل در فروردین با افزایش دو میلیون بیمار جدید به ترتیب به ۳۲.۵ میلیون و ۱۴ میلیون نفر رسیده است. همچنین آمار بیماران جدید در فروردین ماه در کشورهای ترکیه ۱.۳۹ میلیون نفر، فرانسه یک میلیون نفر، ایتالیا ۵۳۴ هزار نفر، آلمان ۵۲۱ هزار نفر و ایران ۴۹۳ هزار نفر بوده است. برای بررسی دقیقتر، نسبت بیماران جدید به کل بیماران کشورهای همزمان در ستون پنجم نشان داده شده است.

وی ادامه داد: نتایج حاصله نشان می دهد که کشورهای ترکیه با ۳۱.۷۵ درصد، ایران با ۲۱.۵۶ درصد و فرانسه با ۲۰.۳۶ درصد بیشترین سهم نسبت بیمار جدید به کل بیماران را در فروردین ماه داشته اند. به عبارت دیگر، از کل جمعیت بیماران کشور ترکیه ۳۱.۷۵ درصد در فروردین ماه به جمعیت بیماران افزوده شده است. کشورهای چین با ۰.۴۸ درصد، انگلیس ۲.۳۲ درصد، روسیه با ۵.۷۵ و آمریکا ۶.۳۱ درصد کمترین افزایش نسبی بیمار را در فروردین تجربه کرده اند.

رئیس مؤسسه استنادی علوم گفت: به منظور تجزیه و تحلیل آماری و دستیابی به نتایج بهتر با استفاده از اطلاعات مستخرج از سامانه کووید -۱۹ مربوط به ۱۳ کشور همزمان در طول ۷ ماه گذشته (مهر ۹۹ الی فروردین ۱۴۰۰) در جدول ۲ میزان متوسط رشد روزانه بیماری در هر ماه محاسبه و نشان داده شده است. تمام مقادیر محاسبه شده در ستون آخر (فروردین ماه) به ترتیب صعودی مرتب شده است.

وی ادامه داد: میزان نرخ رشد متوسط در واقع متوسط‌گیری متحرک بر روی بازه های زمانی ماهانه بوده و در نتیجه اعداد به دست آمده قابل اعتماد بوده است و با مقایسه این شاخص می‌توان به عملکرد کشورها در کنترل روند انتشار بیماری و نیز مقابله با بیماری پی برد. همان طور که ملاحظه می‌شود، در فروردین ماه کشورهای ترکیه با ۱.۲۴ درصد، ایران با ۰.۷۹ درصد و فرانسه با ۰.۷۴ درصد به ترتیب بیشترین میزان نرخ متوسط رشد روزانه شیوع بیماری و آمریکا، اسپانیا و روسیه با ۰.۲۲ درصد، انگلیس با ۰.۰۸ درصد و چین با ۰.۰۲ درصد کمترین نرخ رشد متوسط روزانه بیماری را در فروردین داشته اند.

دکتر دهقانی افزود: نتایج جدول ۲ نشان می دهد که متوسط نرخ رشد روزانه بیماری در ایران از ۰.۳۴ درصد به ۰.۷۹ درصد و بیش از دو برابر افزایش داشته است. به این ترتیب این میزان متوسط رشد روزانه با مرداد سال ۹۹ برابری می کند. این در حالی است که در آن زمان کل بیماران کشور برابر با ۲۵۰ هزار نفر بود و الان تقریباً ۱۰ برابر افزایش یافته است. البته این میزان روند افزایشی تقریباً برای اغلب کشورها و البته به میزان کمتر مشاهده می شود. همان طور که از جدول ۲ مشاهده می شود از این نظر ایران در میان ۱۳ کشور همزمان جایگاه دوم را داشته است. این در حالی است که ایران در اسفند ۹۹ جایگاه ۵ را در ۱۳ کشور همزمان داشت.

دکتر دهقانی اضافه کرد: جدول ۳ میزان نرخ رشد متوسط روزانه بهبودی ۱۳ کشور همزمان را در ۷ ماه گذشته نشان می دهد. لازم به ذکر است تمام مقادیر محاسبه شده در ستون آخر یعنی فروردین ۹۹ به ترتیب صعودی مرتب شده اند. همان طور که از جدول ۳ پیداست میزان متوسط نرخ رشد روزانه بهبودی دنیا در اسفند ۹۹ برابر با ۰.۵ درصد بوده که در فروردین ماه به ۰.۶۷ درصد افزایش یافته است. برای ایران نیز میزان متوسط نرخ رشد بهبودی در اسفند ماه ۰.۵ درصد بود که به ۰.۵۴ درصد افزایش یافته است. این افزایش نرخ متوسط بهبودی برای همه کشورها بجز انگلیس، آمریکا، اسپانیا و روسیه مشاهده می شود. یکی از دلایل این امر کاهش همزمان متوسط نرخ رشد بیماری در این کشورهاست.

وی ادامه داد: البته باید توجه داشت متوسط نرخ رشد روزانه بهبودی علاوه بر اینکه تابعی از میزان رشد و انتشار بیماری است، تابعی از مسایلی نظیر طول درمان استاندارد برای ترخیص بیمار، ظرفیت پذیرش بیمار و امکانات بهداشتی کشورها نیز بوده و نمی‌توان انتظار داشت که متناسب با افزایش بیماران با همان نرخ میزان بهبودی افزایش یابد. با این حال میزان کوچک بودن متوسط رشد روزانه انتشار بیماری و بزرگتر بودن متوسط رشد بهبودی نشانه کنترل و مقابله و سرکوب بیماری خواهد بود.

رئیس مؤسسه استنادی علوم گفت: نمودار ۳ مقایسه میزان فوتی کشورهای همزمان با میزان جمعیت فوتی کمتر از ۱۵۰ هزار نفر را نشان می‌دهد. کشورهای امریکا با بیش از ۵۸۰ هزار نفر فوتی و برزیل با بیش از ۳۷۰ هزار نفر فوتی در صدر کشورهای همزمان و البته دنیا قرار داشته که به همین دلیل در نمودار ظاهر نشده اند. همانطور که از نمودار مشاهده می شود میزان جمعیت فوتی را می توان در سه گروه مختلف قرار داد. گروه اول شامل کشورهای انگلیس، ایتالیا، روسیه و فرانسه بوده که تعداد کل فوتی آنها تا آخر فروردین ماه در محدوده بالای ۱۰۰ هزار نفر قرار گرفته و در میان کشورهای همزمان بیشترین فوتی را داشته اند. گروه دوم شامل کشورهای آلمان، اسپانیا و ایران با میزان فوتی ۵۰ الی ۱۰۰ هزار نفر و گروه سوم با میزان فوتی کمتر از ۵۰ هزار نفر می باشد. کاهش شیب و روند فوتی ایران در چند ماه آخر سال از نمودار مشهود بوده به طوری که میزان فوتی کشورهای روسیه، آلمان و اسپانیا از میزان فوتی ایران بیشتر شده و برای این کشورها با شیب نسبتاً بالایی این روند ادامه دارد. همه کشورها بجز ایران، ترکیه، کانادا، پاکستان و اسپانیا روند افزایشی دارند. به طور خاص افزایش شیب کشورهای ایتالیا، آلمان، روسیه و فرانسه به طور کامل مشهود است.

وی ادامه داد: به منظور بررسی دقیق تر آمارهای کل فوتی، فوتی جدید در دو ماه متوالی اسفند و فروردین و نیز نسبت فوتی جدید فروردین به کل فوتی در جدول ۴ نشان داده شده است. همانطور که از جدول ۴ پیداست در میان کشورهای همزمان آمار فوتی ایران در فروردین نسبت به اسفند از ۲۴۶۰ نفر به بیش از دو برابر یعنی ۵۸۰۱ نفر افزایش یافته است. این افزایش میزان فوتی برای برخی کشورها از جمله کشور برزیل از ۴۹ هزار به ۸۵ هزار، پاکستان افزایش دو برابری از ۱۳۱۱ فوتی به ۲۶۵۴، کشور ترکیه افزایش سه برابری از ۲۱۳۸ به ۶۶۵۴ فوتی در فروردین نسبت به اسفند وجود داشته است. این در حالی است که برای سایر کشورهای همزمان، شاهد کاهش میزان فوتی در فروردین نسبت به اسفند بوده‌ایم. به طور مثال، در آمریکا کاهش از ۴۹ هزار به ۲۷ هزار و در انگلیس کاهش بسیار از ۶۷۰۰ به ۱۱۰۰ میزان فوتی مشاهده می شود. جمعیت فوتی کشورهای آمریکا با ۲۷ هزار فوتی جدید تا آخر فروردین به بیش از ۵۸۰ هزار نفر، برزیل با ۸۵ هزار فوتی جدید به ۳۷۸ هزار فوتی و نیز انگلیس با ۱۱۰۰ فوتی جدید به ۱۲۷ هزار فوتی، بالاترین میزان فوتی را در میان کشورهای همزمان داشته اند.

همچنین آمار فوتی های جدید در فروردین ماه در کشورهای برزیل با ۸۵ هزار، آمریکا با ۲۷ هزار، ایتالیا حدود ۱۳ هزار نفر بیشترین میزان فوتی جدید را داشته اند. برای بررسی دقیقتر نسبت فوتی جدید به کل فوتی (بر حسب درصد) کشورهای همزمان در ستون پنجم نشان داده شده است.

نتایج حاصله نشان می دهد که کشورهای برزیل ۲۲.۶ درصد، ترکیه ۱۸.۱۷ درصد و پاکستان ۱۶.۱۳ درصد از کل فوتی ها را در فروردین ماه داشته اند. کشورهای چین با صفر درصد، انگلیس ۰.۹۳ درصد، کانادا ۴.۵۱ درصد و آمریکا ۴.۷۴ درصد کمترین میزان سهم فوتی در فروردین را داشته اند.

جدول ۵ میزان نرخ رشد متوسط روزانه فوتی ۱۳ کشور همزمان را در ۷ ماه سال اخیر نشان می دهد. لازم به ذکر است تمام مقادیر محاسبه شده در فروردین ماه (ستون آخر) به ترتیب صعودی مرتب شده است.

دکتر دهقانی گفت: همان طور که از جدول ۵ پیداست، میزان متوسط رشد روزانه فوتی دنیا از ۰.۳۵ درصد در اسفند به ۰.۳۸ درصد در فروردین افزایش یافته است. بررسی ها نشان می دهد که روند کاهشی میزان متوسط رشد فوتی روزانه کشور در آبان ۱.۱۳ درصد، آذرماه ۰.۶۷ درصد، دی ماه ۰.۲۱ درصد و در بهمن ماه به ۰.۱۴ درصد ادامه داشته ولی این روند از اسفند ماه متوقف شده و برابر ۰.۱۴ درصد و در فروردین ماه با رشد بیش از دو برابری به ۰.۳ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که برای کشورهای آلمان، اسپانیا، آمریکا، کانادا، انگلیس و چین میزان متوسط رشد روزانه فوتی رو به کاهش بوده است.

به طوری که کشورهای آلمان (از ۰.۳۶ درصد به ۰.۲۵ درصد)، اسپانیا (از ۰.۳ درصد به ۰.۱۹ درصد)، آمریکا (از ۰.۳۲ درصد به ۰.۱۶ درصد)، انگلیس (از ۰.۱۹ درصد به ۰.۰۴ درصد)، در فروردین نسبت به اسفند کاهش یافته اند.

نمودار ۴ میزان متوسط نرخ رشد روزانه شیوع بیماری، متوسط نرخ رشد روزانه بهبودی و نیز متوسط نرخ رشد روزانه فوتی ایران را در ۷ ماه اخیر نشان می‌دهد. افزایش متوسط نرخ رشد بیماری و نیز میزان متوسط نرخ فوتی روزانه بیماری در فروردین واقعاً نگران کننده است.

مشخصات آماری کشورهای دنیا با بیش از ۵۰۰ هزار بیمار مبتلا به ویروس کووید- ۱۹ تا پایان فروردین ۱۴۰۰ در جدول ۶ نشان داده شده است. همانطور که از جدول ملاحظه می شود در دنیا ۴۱ کشور دارای جمیت بیمار بیش از ۵۰۰ هزار نفر می باشد.

رئیس مؤسسه استنادی علوم گفت: میزان کل جمعیت بیماران در دنیا با افزایش حدود ۱۴ میلیون نفر در بهمن به بیش از ۱۱۰ میلیون و با افزایش ۱۲.۶ میلیون نفر در اسفند به بیش از ۱۲۲ میلیون نفر و در فروردین با افزایش بیش از ۲۰ میلیون نفر به ۱۴۳ میلیون نفر تا آخر فروردین رسیده است.

بدین ترتیب میزان متوسط نرخ رشد روزانه دنیا که از ۰.۴۶ درصد در بهمن ماه به ۰.۲۶ درصد در اسفند کاهش یافته بود مجدداً در فروردین به ۰.۴۹ درصد افزایش یافت.

ضمناً ایران که در اسفند دارای نرخ رشد متوسط روزانه ۰.۳۴ درصد و در جایگاه ۱۸ دنیا قرار داشت، در فروردین ماه با افزایش بیش از دو برابری این نرخ به ۰.۷۹ درصد در جایگاه نهم دنیا قرار گرفت.

کشورهای ترکیه با متوسط نرخ رشد روزانه ۱.۲۴ درصد، فیلیپین با ۱.۲۲ درصد و هندوستان و مجارستان با ۰.۹۷ درصد دارای بالاترین میزان متوسط نرخ رشد در میان همه کشورها می باشند. همچنین کشورهای سوییس، انگلیس، آفریقای جنوبی، پرتقال و رژیم اشغالگر قدس به ترتیب با میزان متوسط رشد روزانه کمتر از ۰.۱ درصد در انتهای جدول قرار دارند.

میزان کل آمار فوتی دنیا در بهمن ماه ۳۸۷ هزار نفر افزایش یافته و در اسفند با افزایش ۲۷۰ هزار نفر و در فروردین با فوت بیش از ۳۳۵ هزار نفر مجموعاً به حدود ۳ میلیون نفر رسیده است.

بدین ترتیب، میزان متوسط نرخ رشد روزانه فوتی دنیا که در بهمن ماه از ۰.۵۸ درصد به ۰.۳۵ درصد در اسفند کاهش یافته بود، در فروردین ماه روند صعودی گرفته و به ۰.۳۸ درصد افزایش یافت. ایران با متوسط نرخ رشد روزانه فوتی ۰.۱۴ درصد در اسفند ماه در جایگاه ۳۴ این کشورها قرار داشت که با افزایش دو برابری به میزان ۰.۳ درصد در جایگاه ۲۴ قرار گرفته است.

کشورهای اردن با متوسط نرخ رشد روزانه فوتی ۱.۲ درصد، مجارستان با ۱.۱۳ درصد و اکراین با ۰.۹۹ درصد دارای بالاترین میزان متوسط نرخ رشد فوتی در میان همه کشورها می باشند. همچنین کشورهای سوییس، مراکش، انگلیس و پرتقال به ترتیب با میزان متوسط رشد فوتی روزانه کمتر از ۰.۱ درصد در انتهای جدول قرار دارند.

 

جدول ۶: آمار تحلیلی سامانه نماگرکووید -۱۹: متوسط نرخ رشد روزانه، متوسط نرخ رشد روزانه فوتی و آمار تجمعی بیماران تا آخر فروردین ۱۴۰۰ برای کشورهای با جمعیت بیمار بیش از ۵۰۰ هزار نفر

آمار نرخ رشد فوتی

آمار فوتی

آماررشد روزانه

آمار کل تجمعی بیماران

متوسط نرخ رشد فوتی روزانه (درصد) - فروردین

میزان کل جمعیت فوتی

تا آخر فروردین ۱۴۰۰

متوسط نرخ رشد روزانه بیماری (درصد) -فروردین

میزان افزایش نسبی در فروردین نسبت به کل (درصد)

میزان کل بیماران تا آخر فروردین

میزان افزایش مطلق بیماران در فروردین

ردیف

۰.۳۸

کل دنیا

۳,۰۵۶,۹۵۲

کل دنیا

۰.۴۹

کل دنیا

۱۴.۰۱

۱۴۳,۵۴۳,۵۸۱

۲۰,۱۱۳,۹۸۴

کل دنیا

۱.۲

اردن

۵۸۲,۴۵۶

آمریکا

۱.۲۴

ترکیه

۶.۳۱

۳۲,۵۳۶,۴۷۰

۲,۰۵۴,۳۴۳

آمریکا

۱

۱.۱۳

مجارستان

۳۷۸,۵۳۰

برزیل

۱.۲۲

فیلیپین

۲۵.۶۹

۱۵,۶۰۹,۰۰۴

۴,۰۱۰,۲۹۴

هندوستان

۲

۰.۹۹

اکراین

۲۱۲,۴۶۶

مکزیک

۰.۹۷

هندوستان

۱۴.۹۵

۱۴,۰۵۰,۸۸۵

۲,۱۰۰,۴۲۶

برزیل

۳

۰.۸۴

برزیل

۱۸۲,۵۷۰

هند

۰.۹۷

مجارستان

۲۰.۳۶

۵,۳۳۹,۳۲۰

۱,۰۸۷,۲۹۸

فرانسه

۴

۰.۷۹

لهستان

۱۲۷,۳۰۵

انگلیس

۰.۹۲

لهستان

۵.۷۵

۴,۷۱۸,۸۵۴

۲۷۱,۲۸۴

روسیه

۵

۰.۷۲

فیلیپین

۱۱۷,۶۳۳

ایتالیا

۰.۸۹

اردن

۲.۳۲

۴,۳۹۳,۳۰۷

۱۰۲,۰۳۶

انگلیس

۶

۰.۶۹

صربستان

۱۰۶,۳۰۷

روسیه

۰.۸

اکراین

۳۱.۷۵

۴,۳۸۴,۶۲۴

۱,۳۹۱,۹۳۰

ترکیه

۷

۰.۶۶

لبنان

۱۰۱,۵۶۸

فرانسه

۰.۸

بنگلادش

۱۳.۷۵

۳,۸۹۱,۰۵۵

۵۳۴,۸۳۸

ایتالیا

۸

۰.۶۵

ترکیه

۸۱,۰۸۶

آلمان

۰.۷۹

ایران

۶.۵۱

۳,۴۳۵,۸۴۰

۲۲۳,۵۰۸

اسپانیا

۹

۰.۶۵

بنگلادش

۷۷,۲۱۶

اسپانیا

۰.۷۵

عراق

۱۶.۴۱

۳,۱۸۰,۸۱۰

۵۲۱,۹۵۹

آلمان

۱۰

۰.۶

رومانی

۶۹,۱۷۷

کلمبیا

۰.۷۴

فرانسه

۱۸.۲۹

۲,۷۴۳,۶۲۰

۵۰۱,۸۸۱

آرژانتین

۱۱

۰.۵۷

پاکستان

۶۷,۵۲۵

ایران

۰.۷۱

سوئد

۲۴.۶۹

۲,۷۰۴,۵۶۷

۶۶۷,۸۶۶

لهستان

۱۲

۰.۵

ج چک

۶۲,۷۳۳

لهستان

۰.۶۸

پاکستان

۱۳.۱۵

۲,۶۸۴,۱۰۱

۳۵۲,۹۱۴

کلمبیا

۱۳

۰.۴۸

پرو

۵۹,۷۹۲

آرژانتین

۰.۶۷

شیلی

۵.۱۶

۲,۳۰۶,۹۱۰

۱۱۹,۰۰۰

مکزیک

۱۴

۰.۴۴

هندوستان

۵۷,۹۵۴

پرو

۰.۶۶

آرژانتین

۲۱.۵۶

۲,۲۸۶,۹۲۷

۴۹۳,۱۲۲

ایران

۱ ۵

۰.۴۳

شیلی

۵۳,۸۸۷

آفریقای ج

۰.۶۶

کانادا

۲۱.۷۵

۱,۹۶۱,۹۵۶

۴۲۶,۷۳۸

اکراین

۱۶

۰.۳۸

ایتالیا

۴۳,۷۷۷

اندونزی

۰.۶۵

صربستان

۱۵.۰۳

۱,۷۱۹,۰۸۸

۲۵۸,۳۰۹

پرو

۱۷

۰.۳۸

روسیه

۴۰,۳۶۷

اکراین

۰.۵۸

آلمان

۹.۸۵

۱,۶۱۴,۸۴۹

۱۵۹,۰۶۱

اندونزی

۱۸

۰.۳۶

کلمبیا

۳۶,۶۱۳

ترکیه

۰.۵۶

هلند

۸.۸۴

۱,۶۰۶,۰۷۴

۱۴۱,۹۷۰

ج چک

۱۹

۰.۳۴

اندونزی

۲۸,۶۸۳

ج چک

۰.۵۵

ژاپن

۲.۰۱

۱,۵۶۸,۳۶۶

۳۱,۵۶۵

آفریقای ج

۲۰

۰.۳۲

فرانسه

۲۶,۶۱۸

رومانی

۰.۵۳

برزیل

۱۵.۷۴

۱,۴۱۷,۷۷۲

۲۲۳,۱۹۲

هلند

۲۱

۰.۳۱

اطریش

۲۵,۵۸۰

مجارستان

۰.۵۳

پرو

۱۸.۳۱

۱,۱۳۹,۰۴۳

۲۰۸,۵۲۷

کانادا

۲۲

۰.۳۱

ژاپن

۲۵,۳۱۷

شیلی

۰.۵۳

لبنان

۱۸.۶۰

۱,۱۳۶,۴۳۵

۲۱۱,۳۴۶

شیلی

۲۳

۰.۳

ایران

۲۳,۷۸۲

بلژیک

۰.۵۱

اطریش

۱۳.۶۵

۱,۰۳۴,۰۰۳

۱۴۱,۱۵۵

رومانی

۲۴

۰.۳

آرژانتین

۲۳,۷۱۳

کانادا

۰.۴۸

ایتالیا

۲۰.۵۲

۹۹۳,۱۵۸

۲۰۳,۷۶۸

عراق

۲۵

۰.۲۸

امارات عربی

۱۶,۹۶۵

هلند

۰.۴۸

رومانی

۳۱.۱۷

۹۵۳,۰۸۰

۲۹۷,۰۴۳

فیلیپین

۲۶

۰.۲۵

مکزیک

۱۶,۹۵۱

پرتقال

۰.۴۶

کلمبیا

۱۳.۰۰

۹۵۱,۶۲۶

۱۲۳,۶۸۵

بلژیک

۲۷

۰.۲۵

آلمان

۱۶,۴۵۳

پاکستان

۰.۴۶

بلژیک

۱۹.۴۸

۹۲۴,۳۴۰

۱۸۰,۰۶۸

سوئد

۲۸

۰.۲۵

عراق

۱۶,۱۴۱

فیلیپین

۰.۴۳

امارات ع

۱.۲۱

۸۳۷,۳۵۷

۱۰,۱۳۷

رژیم اشغالگر

۲۹

۰.۱۹

اسپانیا

۱۵,۰۶۰

عراق

۰.۳۴

اندونزی

۱.۷۵

۸۳۱,۶۴۵

۱۴,۵۶۵

پرتقال

۳۰

۰.۱۶

آمریکا

۱۳,۸۲۸

سوئد

۰.۳

ج چک

۱۸.۷۴

۷۶۶,۸۸۲

۱۴۳,۷۴۷

پاکستان

۳۱

۰.۱۶

بلژیک

۱۰,۵۸۸

بنگلادش

۰.۲۲

آمریکا

۲۵.۶۸

۷۵۴,۸۳۳

۱۹۳,۸۶۲

مجارستان

۳۲

۰.۱۵

کانادا

۱۰,۵۳۲

سوئیس

۰.۲۲

اسپانیا

۲۱.۸۶

۷۲۷,۷۸۰

۱۵۹,۰۷۴

بنگلادش

۳۳

۰.۱۴

هلند

۹,۹۵۹

اطریش

۰.۲

روسیه

۲۳.۹۱

۶۹۲,۱۸۱

۱۶۵,۵۱۵

اردن

۳۴

۰.۱۴

سوئد

۹,۶۷۱

ژاپن

۰.۱۸

مکزیک

۱۸.۱۲

۶۶۷,۹۳۷

۱۲۱,۰۴۱

صربستان

۳۵

۰.۱۴

رژیم اشغالگر

۸,۹۵۹

مراکش

۰.۱

مراکش

۲.۵۵

۶۳۹,۴۴۵

۱۶,۳۱۰

سوئیس

۳۶

۰.۱۱

آفریقای ج

۸,۳۷۲

اردن

۰.۰۹

سوئیس

۱۴.۴۱

۵۹۷,۵۶۶

۸۶,۱۲۶

اطریش

۳۷

۰.۱

سوئیس

۶,۹۹۵

لبنان

۰.۰۸

انگلیس

۱۵.۴۵

۵۳۷,۱۵۴

۸۲,۹۹۶

ژاپن

۳۸

۰.۰۸

مراکش

۶,۳۴۵

رژیم اشغالگر

۰.۰۷

آفریقای ج

۱۴.۹۰

۵۱۳,۰۰۶

۷۶,۴۳۱

لبنان

۳۹

۰.۰۴

انگلیس

۶,۰۵۸

صربستان

۰.۰۶

پرتقال

۳.۰۰

۵۰۶,۶۶۹

۱۵,۲۰۶

مراکش

۴۰

۰.۰۴

پرتقال

۱,۵۵۹

امارات عربی

۰.۰۴

رژیم اشغالگر

۱۲.۴۲

۵۰۰,۸۶۰

۶۲,۲۲۲

امارات عربی

۴۱

 

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ( ISC جهت تسریع فرایند اطلاع رسانی در زمینه یافته های جدید علمی در مورد ویروس کووید -۱۹ و کمک به پژوهشگران، سیاست‌گذاران حوزه سلامت و عموم مردم و نیز پاسخ دهی مطلوب به همه گیری جهانی، سامانه نماگرکووید -۱۹ ( ISC COVID-19 Visualizer ) را از ابتدای بروز بیماری راه اندازی کرده است. اطلاعات این پایگاه شامل جدیدترین مقالات علمی تمام متن منتشر شده و پیش چاپ و نیز آمار مربوط به وضعیت انتشار بیماری بر اساس نقشه جهانی از وضعیت همه‌گیری بیماری کووید -۱۹ بوده و با جستجو در آن تازه ترین آمار مبتلایان، مرگ و میر، درمان‌شدگان و همچنین نسبت های ابتلا به جمعیت به تفکیک هر کشور و مقایسه بر اساس نمودار زمانی-مکانی قابل مشاهده است. آدرس وبگاه این سامانه https://maps.isc.ac/covid19/)) بوده که از طریق وبگاه اصلی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ( ISC ) https://www.isc.ac) ) در دسترس می‌باشد. این سامانه همچنین به درخواست سازمان همکاری های اقتصادی کشورهای عضو دی هشت (D8) برای بهره برداری کشورهای عضو، در فروردین ماه با حضور نمایندگان کشورهای عضو این سازمان به دعوت مرکز بهداشت و حمایت اجتماعی سازمان D8 (D8-HSP) و نیز مرکز بهداشت جهانی ( Chatham House ) لندن به صورت ویدیو کنفرانس رونمایی و در وبگاه آن سازمان به آدرس (http://developing8.org/) قرار گرفت.

در حال حاضر حدود ۱۸۰۰۹ مدرک از آخرین یافته های علمی در خصوص ویروس کووید -۱۹ در قالب مقاله تمام متن چاپ شده و پیش چاپ در این سامانه در دسترس محققان و پژوهشگران قرار دارد و البته این اطلاعات به طور روزانه به روز رسانی می‌شود. از این تعداد پژوهش، کشورهای آمریکا، چین و انگلیس به ترتیب با ۲۸۱۲، ۲۴۰۶ و ۱۲۲۴ مقاله بیشترین مشارکت علمی را در مقایسه با سایر کشورهای دنیا در این حوزه داشته اند. سایر کشورها از جمله ایتالیا (۱۱۷۹ مدرک)، فرانسه (۴۴۷ مدرک)، کانادا (۴۳۹ مدرک)، هند (۴۱۷ مدرک)، آلمان (۴۱۲ مدرک) و استرالیا (۳۳۵ مدرک) به ترتیب در جایگاه های چهارم الی نهم قرار دارند. ضمناً کشور ایران با ۲۸۳ مقاله جایگاه دهم دنیا را در پژوهش و تحقیق و یافته های جدید در خصوص ویروس کووید -۱۹ دارد. در این سامانه همچنین مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های صادر شده توسط سازمان‌های معتبر دنیا از جمله سازمان بهداشت جهانی ( WHO ) در حوزه بهداشت، سلامت و مقابله با شیوع بیماری کووید ۱۹ قرار دارد که می‌تواند مورد استفاده عموم قرار گیرد.

ل.م ۵۴/ ر.ب ۴۵