برگزاری هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری در دانشگاه فردوسی مشهد

۲۳ آبان ۱۳۹۴ | ۱۲:۳۰ کد : ۶۱۳۶ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۴۰۳
هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر راهبردهای توسعه شهری، دردانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، این کنفرانس باهدف گردهمایی اندیشمندان، پژوهشگران، مدیران...
هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر راهبردهای توسعه شهری، دردانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، این کنفرانس باهدف گردهمایی اندیشمندان، پژوهشگران، مدیران و کارشناسان امورشهری برای تبادل اطلاعات و دیدگاه‌ها درباره راهبردهای توسعه شهری و با همکاری دانشگاه فردوسی مشهد و شهرداری مشهد برگزارشد .
دکتربراتعلی خاکپور دانشیار گروه آموزشی جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد و دبیراجرایی این کنفرانس با تاکید برلزوم توجه به برنامه ریزی و مدیریت شهری گفت: کمک به شکل گیری شبکه‌های اطلاعاتی بین مراکز علمی و دستگاه‌های اجرایی، بهره‌گیری از تجربیات ملی و بین‌المللی در عرصه رویکردهای نوین برنامه‌ریزی شهری و بهره‌گیری از یافته‌های جدید پژوهشی در راستای تحقق توسعه پایدار شهری از اهداف این کنفرانس بوده است.
وی همچنین بررسی و شناخت راهکارهای رشد اقتصادی و کاهش فقر به منظور دستیابی به عدالت و رفاه اجتماعی، توسعه و تعمیق مسئولیت‌پذیری، مدیریت و مشارکت دراجرای رویکردهای نوین مدیریت شهری و تعامل مدیران شهری و ذی نفعان شهر درخصوص تبیین راهبردهای توسعه شهری را از اهداف دیگر این کنفرانس عنوان کرد.
دکترخاکپور با اشاره به امکانات هفتمین دوره کنفرانس خاطرنشان کرد: 4 کارگاه آموزشی و 2 نشست علمی- تخصصی در روزهای کنفرانس برگزار شد.
وی درخصوص مقاله های دریافتی کنفرانس یادآور شد: 420 عنوان مقاله در12 محور به دبیرخانه مقاله ارسال شده است که از این بین 206 مقاله توسط کمیته علمی کنفرانس مورد تایید قرارگرفت.
دکترخاکپور با اشاره به عضویت و مشارکت بیش از 100 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور در کمیته علمی و داوری کنفرانس گفت: 36 عنوان مقاله در دو روز اصلی کنفرانس به صورت سخنرانی ارائه شد.
گفتنی است مقالات پذیرفته شده درقالب کارگروه های مختلف ارائه شد و اختتامیه این کنفرانس در تاریخ 21 آبان ماه جاری در دانشگاه فردوسی مشهد برگزارشد.