اثربخشی و میزان تولید آنتی بادی خنثی کننده ،از کم به زیاد :

۳۱ فروردین ۱۴۰۰ | ۱۰:۳۳ کد : ۶۱۲۲۲ ستاد سلامت
تعداد بازدید:۱۵۶۸
۱⃣
اثربخشی و میزان تولید آنتی بادی خنثی کننده ،از  کم به زیاد :

۱⃣ واکسن اول..
کورونو واک
یا همان سینوواک چین است
تکنولوژی ساختش ویروس غیر فعال شده است.
اثر محافطتی آن در فرد تزریق شونده حدود ۵۰ درصد است

۲⃣ واکسن دوم
واکسن آکسفورد استرازنکا ساخت انگلستان و سوئد است
تکنولوزی ساخت آن بر مبنای وکتور ادنو ویروسی است..
و اثربخشی حفاظتیش بالای ۶۰ درصد است.

۳⃣ واکسن سوم
جانسون اند جانسون امریکا است.
این واکسن هم بر مبنای وکتور ادنو ویروس ساخته شده است
و اثربخشی حدود ۷۰ درصد دارد

۴⃣ واکسن چهارم
واکسن سینوفارم چین، اثربخشی ۷۹ درصدی دارد.
واکسن سینوفارم، از ویروس غیر فعال شده ساخته شده است.

۵⃣ واکسن پنجم
کوواکسین
یا همان
بهارات بایوتک هندوستان است
اثربخشی محافطتی ۸۰ درصد دارد.
کوواکسین هند، بر مبنای ویروس غیر فعال شده ساخته شده است.

۶⃣ در رده ششم
واکسن اسپوتنیک روسیه
بر مبنای وکتور دو ادنو ویروس ۲۶ و ۵ ساخته شده است
میزان اثربخشی حفاطتی آن حدود ۹۰ درصد اعلام شده است.

۷⃣ در رده هفتم
واکسن فایزر است.
این واکسن بر مبنای تکنولوزی mRNA ساخته شده است.
میزان اثربخشی آن حدود ۹۵ درصد گزارش شده است.

۸⃣ در رده هشتم
واکسن نواواکس است.
افیکیسی حفاطتی آن، حدود ۹۵ درصد گزارش شده است.

۹⃣ در رده نهم، بالاترین رده،
واکسن مدرنا آمریکا قرار دارد
واکسن mRNA1273
همان مدرنا است.
میزان افیکیسی حفاطتی این واکسن
بالاتر از ۹۵ درصد میباشد.

 


( ۱۸ )