انتشار مقاله مشترک محققان دانشگاه حکیم سبزواری و دانشگاه کره جنوبی

۲۵ فروردین ۱۴۰۰ | ۱۰:۰۸ کد : ۶۱۱۳۷ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۵۴۲
مقاله پژوهشی مشترک مهدی شایان نصر، دانشجوی مقطع کارشناسی مهندسی نفت دانشگاه حکیم سبزواری با راهنمایی دکتر احسان اسماعیل نژاد و دکتر احمدالله بخش و در قالب یک همکاری بین‌المللی با پروفسور چویی ازدانشگاه Inha کره جنوبی در مجله معتبر بین المللی Elsevier – Journal of Molecular Liquids به چاپ رسید.
انتشار مقاله مشترک محققان دانشگاه حکیم سبزواری و دانشگاه کره جنوبی

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه حکیم سبزواری، در این مقاله با عنوان : ” Nitrogen-doped graphene quantum dot nanofluids to improve oil recovery from carbonate and sandstone oil reservoirs “ که مستخرج از پروژه کارشناسی شایان نصر است، به بررسی تاثیر نانوسیال حاوی Nitrogen-doped graphene quantum dot برای ازدیاد برداشت از مخازن ماسه سنگی و کربناته نفتی پرداخته شده است.
بر اساس این گزارش، در این مقاله پس از بررسی تاثیر نانوسیال پیشنهادی در غلظت های مختلف بر روی کشش سطحی و ترشوندگی سنگ مخزن، آزمایش‌های سیلاب‌زنی در مغزه های ماسه سنگی و کربناته انجام شده و نتایج نشان می‌دهد که درخصوص سنگ‌های کربناته، هر دو عامل پیش گفته و در خصوص ماسه سنگ‌ها، فقط عامل اول در ازدیاد برداشت از مخازن نفتی تاثیرگذار می‌باشد.
گفتنی است مجله معتبر بین‌المللی Elsevier – Journal of Molecular Liquids دارای IF=5.065 و رتبه‌بندی علمی Q1 است.
س.س ۵۱/ ل.م ۵۴


( ۱ )