بر اساس آخرین گزارش تحلیلی سامانه نماگر کووید -۱۹ اعلام شد؛

روند افزایشی رشد بیماری در کشور از اسفند

۱۶ فروردین ۱۴۰۰ | ۱۰:۲۴ کد : ۶۰۹۸۴ اخبار ستادی
تعداد بازدید:۱۹۳۸
دکتر محمدجواد دهقانی سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) گفت: اطلاعات مستخرج از سامانه نماگر کووید -۱۹ (ISC COVID-۱۹ Visualizer) نشان می‌دهد که میزان افزایش جمعیت بیماران که در آبان‌ماه از حدود ۲۸۰ هزار نفر به ۳۳۰ هزار نفر در آذر افزایش‌یافته بود و در دی‌ماه به کمتر از ۱۸۴ هزار نفر کاهش‌یافته بود، مجدداً در بهمن‌ماه به ۲۰۸ هزار نفر و در اسفندماه به ۲۴۳ هزار نفر افزایش یافته است.
روند افزایشی رشد بیماری در کشور از اسفند

به گزارش اداره کل روابط‌عمومی وزارت علوم به نقل از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) ، دکتر دهقانی اظهار داشت: بدین ترتیب با این میزان افزایش جمعیت بیماران کشور به حدود ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر رسیده و ایران در جایگاه ۱۵ دنیا قرار گرفته است.

وی افزود: کل جمعیت بیمار شده در اسفند برای کشور روسیه (با جمعیت بیمار بیش از ۴ میلیون نفر) برابر با ۳۲۰ هزار نفر، آلمان (با جمعیت بیمار ۲.۶ میلیون نفر) برابر با ۲۸۶ هزار، انگلیس (با جمعیت بیمار ۴.۳ میلیون نفر) برابر با ۲۰۸ هزار، مکزیک (با جمعیت بیمار بیش از ۲ میلیون نفر) برابر با ۱۷۴ هزار نفر، کانادا (با جمعیت مبتلای بیش از ۹۰۰ هزار نفر) برابر با ۹۳ هزار نفر و اسپانیا با جمعیت مبتلای بیش از ۳.۲ میلیون نفر برابر با ۹۰ هزار نفر بوده است.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام تصریح کرد: میزان متوسط رشد روزانه مبتلایان کشور که در آبان ۱.۴۱ درصد، در آذرماه ۱.۱۳ درصد، و در دی‌ماه ۰.۵ درصد بوده است، در بهمن‌ماه به ۰.۴۹ درصد و در اسفند به ۰.۳۴ درصد کاهش یافته است. علی‌رغم اینکه میزان متوسط رشد روزانه بیماری در دی‌ماه به کمترین میزان خود از ابتدای شیوع بیماری در کشور رسیده، انتظار می‌رفت این نرخ کاهشی در بهمن نیز ادامه داشته باشد. ایران از نظر میزان متوسط رشد بیماری در میان کشورهای هم‌زمان (۱۳ کشور هم‌زمان در انتشار کووید -۱۹: چین، روسیه، ترکیه، برزیل، اسپانیا، آمریکا، فرانسه، ایران، کانادا، انگلیس، آلمان، پاکستان و ایتالیا) در جایگاه ششم قرار گرفته است.

وی افزود: میزان کاهش اندک رشد متوسط روزانه بیماری کشور از ۰.۴۹ درصد به ۰.۳۴ درصد در اسفندماه در حالی است که این میزان تقریباً برای همه ۱۳ کشور هم‌زمان روند قابل‌ملاحظه کاهشی داشته است، به طوری که کشورهای اسپانیا (از ۰.۹۳ درصد به ۰.۰۲ درصد)، انگلیس (از ۰.۵۵ درصد به ۰.۱ درصد)، کانادا (از ۰.۵۱ درصد به ۰.۲۵ درصد)، آلمان (از ۰.۴۶ درصد به ۰.۲۹ درصد) و آمریکا (از ۰.۴۷ درصد به ۰.۱۵ درصد) در بهمن نسبت به اسفند کاهش‌یافته‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ایران با رشد متوسط روزانه بیماری ۰.۳۴ درصد در اسفندماه در میان ۳۷ کشور دنیا با جمعیت مبتلای بیش از ۵۰۰ هزار نفر، به جایگاه ۱۸ رسیده است.

دکتر دهقانی ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که روند کاهشی میزان متوسط رشد فوتی روزانه کشور در آبان ۱.۱۳ درصد، در آذرماه ۰.۶۷ درصد، در دی‌ماه ۰.۲۱ درصد و در بهمن‌ماه تا ۰.۱۴ درصد ادامه داشته ولی این روند از اسفندماه متوقف شده و برابر ۰.۱۴ درصد است. هرچند این میزان کمترین میزان متوسط نرخ رشد فوتی در کشور از ابتدای شیوع بیماری می‌باشد، انتظار می‌رفت این روند کاهشی در اسفندماه نیز ادامه داشته باشد.

وی بیان کرد: ثابت ماندن میزان رشد متوسط فوتی روزانه کشور به ۰.۱۴ درصد در اسفند ماه در حالی است که این میزان تقریباً برای همه ۱۳ کشور هم‌زمان روند کاهشی داشته است، به طوری که کشورهای اسپانیا (از ۰.۷ درصد به ۰.۳ درصد)، انگلیس (از ۰.۹ درصد به ۰.۱۹ درصد)، کانادا (از ۰.۵۵ درصد به ۰.۱۸ درصد)، آلمان (از ۱.۰۶ درصد به ۰.۳۶ درصد) و آمریکا (از ۰.۶۹ درصد به ۰.۳۲ درصد) در بهمن نسبت به اسفند کاهش‌یافته‌اند. بدین ترتیب ایران از نظر میزان متوسط رشد فوتی در میان کشورهای هم‌زمان در جایگاه آخر و قبل از چین با ۰.۰۱ درصد قرار گرفته است.

سرپرست ISC گفت: نتایج و آمار در سامانه کووید -۱۹ به همراه تحلیل مربوط به ۱۳ کشور هم‌زمان (کشورهایی که انتشار بیماری در آنها تقریباً به طور هم‌زمان پدید آمد) در ادامه آمده است.

دکتر دهقانی ادامه داد: نمودار ۱ روند شیوع بیماری در کشورهای هم‌زمان که تا پایان اسفندماه با جمعیت بیماران کمتر از ۴ میلیون نفر هستند را نشان می‌دهد. محور افقی بیانگر روز و در واقع آمار نشان داده شده ۶ ماه دوم سال (اول مهر الی آخر اسفندماه) و محور عمودی جمعیت بیماران می‌باشد. در نمودار ۱، این کشورها به ترتیب عبارت از ایتالیا، اسپانیا، ترکیه، آلمان، ایران، کانادا، پاکستان و چین بوده و روند کاهشی شیوع بیماری در کشورهای آلمان، کانادا و پاکستان کاملاً مشهود است. ولی روند افزایشی کشورهای ایتالیا، ترکیه، آلمان و ایران با شیب و شتاب‌های متفاوت ادامه دارد.

در نمودار ۲، روند گسترش و تغییرات جمعیت مبتلا در کشورهای هم‌زمان با جمعیت مبتلای بیش از ۴ میلیون نفر شامل آمریکا، برزیل، روسیه، انگلیس و فرانسه نشان داده شده است. همان‌طور که از نمودار مشاهده می‌شود کشورهای روسیه، انگلیس و فرانسه تقریباً شرایط یکسانی را تجربه می‌کنند، در حالی که روند افزایشی شیوع بیماری در دو کشور برزیل با جمعیت بیمار نزدیک ۱۲ میلیون نفر و آمریکا با جمعیت بیمار بیش از ۳۰ میلیون نفر مشهود است.

دکتر دهقانی گفت: به منظور تجزیه و تحلیل آماری و دستیابی به نتایج بهتر با استفاده از اطلاعات مستخرج از سامانه کووید -۱۹ مربوط به ۱۳ کشور هم‌زمان در طول سال گذشته آمار مربوطه در جدول ۱ نشان داده شده است. در این جدول میزان متوسط رشد روزانه بیماری در هر ماه محاسبه و تمام مقادیر محاسبه شده در اسفندماه به ترتیب صعودی مرتب شده است.

وی ادامه داد: میزان نرخ رشد متوسط در واقع متوسط‌گیری متحرک بر روی بازه‌های زمانی ماهانه بوده و در نتیجه اعداد به‌دست‌آمده قابل‌اعتماد بوده و با مقایسه این شاخص می‌توان به عملکرد کشورها در کنترل روند انتشار بیماری و نیز مقابله با بیماری پی برد. همان طور که ملاحظه می‌شود، در اسفندماه کشورهای ایتالیا با ۰.۴۸ درصد، فرانسه ۰.۴۴ درصد، برزیل ۰.۴۳ درصد، ترکیه ۰.۳۶ و ایران ۰.۳۴ درصد به ترتیب بیشترین میزان نرخ متوسط رشد روزانه شیوع بیماری را داشته‌اند و سایر کشورها دارای نرخ رشد متوسط روزانه زیر ۰.۲۹ درصد بوده‌اند.

دکتر دهقانی افزود: مقایسه عملکرد کشورها در بهمن و اسفند نشان می‌دهد که عملکرد ایران با کاهش اندک متوسط نرخ رشد روزانه بیماری از ۰.۴۹ درصد به ۰.۳۴ درصد در مقایسه با سایر کشورهای هم‌زمان ضعیف بوده است، زیرا این میزان تقریباً برای همه ۱۳ کشور هم‌زمان روند قابل‌ملاحظه کاهشی داشته است، به طوری که کشور اسپانیا (از ۰.۹۳ درصد به ۰.۰۲ درصد)، انگلیس (از ۰.۵۵ درصد به ۰.۱ درصد)، کانادا (از ۰.۵۱ درصد به ۰.۲۵ درصد)، آلمان (از ۰.۴۶ درصد به ۰.۲۹ درصد) و آمریکا (از ۰.۴۷ درصد به ۰.۱۵ درصد) در بهمن نسبت به اسفند کاهش‌یافته‌اند. همان‌طور که از جدول ۱ مشاهده می‌شود از این نظر ایران در میان ۱۳ کشور هم‌زمان جایگاه ۵ را دارد. جهت اطلاع، در بهمن‌ماه ایران جایگاه ۶ را داشته است و اگر این روند ادامه یابد، در ماه‌های آینده ایران در صدر کشورهای هم‌زمان از نظر میزان متوسط رشد روزانه بیماری قرار خواهد گرفت. میزان متوسط رشد روزانه بیماری در اسفندماه در کل دنیا برابر با ۰.۲۶ درصد بوده است.

در جدول ۱ میزان متوسط رشد روزانه بیماری برای کل سال ۹۹ نیز محاسبه و در ستون آخر درج شده است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، میزان متوسط رشد روزانه بیماری در دنیا در کل ۱۲ ماه سال ۹۹ برابر با ۱.۷۲ درصد بوده و این میزان برای ایران ۱.۲۶ درصد محاسبه شده است. برای سایر کشورهای هم‌زمان میزان متوسط روزانه رشد بیماری در سراسر سال ۹۹ به ترتیب کشور روسیه با ۲.۷۹ درصد، برزیل ۲.۷۴ درصد، ترکیه ۲.۵۱ درصد، آمریکا ۲.۱۴ درصد، پاکستان ۱.۹۸ درصد، انگلیس ۱.۹۶ درصد، کانادا ۱.۹۳ درصد، فرانسه ۱.۶۱ درصد، اسپانیا و آلمان با ۱.۴۳ درصد، ایران با ۱.۲۶ درصد، ایتالیا با ۱.۲۲ درصد و چین ۰.۰۳ درصد بوده است.

جدول ۱: آمار تحلیلی سامانه نماگر کووید -۱۹ متوسط نرخ رشد روزانه شیوع بیماری (درصد) در ۱۲ ماه گذشته در ۱۳ کشور هم‌زمان (کشورهای هم‌زمان در شیوع بیماری)

کشور

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

کل سال

کل دنیا

۷.۹۲

۲.۴۶

۱.۹۶

۱.۷

۱.۴۶

۱.۰۱

۰.۹۳

۱.۱۲

۰.۹۷

۰.۷۶

۰.۴۶

۰.۲۶

۱.۷۲

ایتالیا

۵.۰۴

۰.۸

۰.۱۷

۰.۰۹

۰.۱۷

۰.۵

۱.۳۷

۳.۷۳

۱.۲۵

۰.۶۹

۰.۴۸

۰.۴۸

۱.۲۲

فرانسه

۷.۶۴

۰.۷۵

۰.۳۷

۰.۳۴

۰.۹۲

۲.۱۹

۲.۴۹

۲.۶۷

۰.۵۴

۰.۵۸

۰.۶۲

۰.۴۴

۱.۶۱

برزیل

۱۴.۶۵

۶.۸۹

۴.۵۱

۲.۲۸

۱.۷

۰.۸۳

۰.۵۱

۰.۴۳

۰.۶۲

۰.۵۷

۰.۵۳

۰.۴۳

۲.۷۴

ترکیه

۲۰.۰۶

۱.۹

۰.۷

۰.۵۷

۰.۴۸

۰.۵۷

۰.۵

۰.۷

۵.۲۶

۰.۵۷

۰.۲۹

۰.۳۶

۲.۵۱

ایران

۵.۰۸

۱.۴

۱.۶۴

۱.۰۴

۰.۸۲

۰.۵۹

۰.۸۴

۱.۴۱

۱.۱۳

۰.۵

۰.۴۹

۰.۳۴

۱.۲۶

آلمان

۷.۸

۰.۶۷

۰.۲۵

۰.۲۱

۰.۴۲

۰.۵۶

۱.۱۹

۲.۸۳

۱.۷۵

۱.۰۵

۰.۴۶

۰.۲۹

۱.۴۳

کانادا

۱۳.۱

۲.۷۶

۰.۸۲

۰.۳۲

۰.۳۶

۰.۵

۱.۱۹

۱.۴۹

۱.۵۵

۱.۱۷

۰.۵۱

۰.۲۵

۱.۹۳

پاکستان

۱۰.۰۷

۵.۶۳

۴.۵

۱.۴۶

۰.۳۱

۰.۱۶

۰.۲

۰.۴۳

۰.۷۳

۰.۴۵

۰.۲۸

۰.۲۵

۱.۹۸

روسیه

۱۹.۶۲

۶.۷۱

۲.۲۱

۱

۰.۶۴

۰.۵۲

۰.۸۹

۱.۱۶

۱.۱۲

۰.۸

۰.۴۵

۰.۱۷

۲.۷۹

آمریکا

۱۴.۲۹

۲.۴۴

۱.۳۳

۱.۷۶

۱.۲۷

۰.۶۴

۰.۶۷

۱.۲

۱.۳۴

۱.۰۳

۰.۴۷

۰.۱۵

۲.۱۴

انگلیس

۱۲.۲۹

۲.۲۲

۰.۶۷

۰.۲۵

۰.۳

۰.۶۸

۲.۳۱

۲.۱۱

۱.۱

۱.۷۹

۰.۵۵

۰.۱

۱.۹۶

اسپانیا

۸.۳۲

۱.۱۴

۰.۱۷

۰.۲۱

۰.۸۷

۱.۶۳

۱.۵

۱.۴۱

۰.۴۵

۰.۸۹

۰.۹۳

۰.۰۲

۱.۴۳

چین

۰.۰۸

۰.۰۱

۰.۰۲

۰.۰۲

۰.۰۵

۰.۰۲

۰.۰۲

۰.۰۳

۰.۰۲

۰.۰۷

۰.۰۶

۰.۰۱

۰.۰۳

سرپرست ISC در ادامه گفت: جدول ۲ میزان نرخ رشد متوسط روزانه بهبودی ۱۳ کشور هم‌زمان را در ۱۲ ماه سال ۹۹ نشان می‌دهد. لازم به ذکر است تمام مقادیر محاسبه شده در اسفندماه به ترتیب صعودی مرتب شده اند. همان طور که از جدول ۲ پیداست، میزان متوسط نرخ رشد روزانه بهبودی دنیا در بهمن‌ماه ۰.۷۲ درصد بوده که در اسفندماه به ۰.۵ درصد کاهش یافته است. برای ایران نیز میزان متوسط نرخ رشد بهبودی در بهمن‌ماه ۰.۵۳ درصد بود که به ۰.۵ درصد کاهش یافته است. در اسفندماه، متوسط نرخ رشد بهبودی روزانه کشورهای انگلیس ۱.۵۱ درصد، آمریکا ۰.۶۵ درصد، اسپانیا ۰.۵۴ درصد، برزیل و ایران ۰.۵ بوده است و سایر کشورها زیر ۰.۴۲ درصد بوده است.

دکتر دهقانی افزود: البته باید توجه داشت متوسط نرخ رشد روزانه بهبودی علاوه بر اینکه تابعی از میزان رشد و انتشار بیماری است، تابعی از مسائلی نظیر طول درمان استاندارد برای ترخیص بیمار، ظرفیت پذیرش بیمار و امکانات بهداشتی کشورها نیز بوده و نمی‌توان انتظار داشت که متناسب با افزایش بیماران با همان نرخ میزان بهبودی افزایش یابد. با این حال کوچک بودن میزان متوسط رشد روزانه انتشار بیماری و بزرگ‌تر بودن متوسط رشد بهبودی نشانه کنترل و مقابله و سرکوب بیماری خواهد بود.

جدول ۲: آمار تحلیلی سامانه نماگر کووید -۱۹ – متوسط نرخ رشد بهبودی روزانه (درصد) در سال ۹۹ در ۱۳ کشور هم‌زمان (کشورهای هم‌زمان در شیوع بیماری)

کشور

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

م هر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

کل سال

کل دنیا

۶.۸۲

۳.۹۹

۲.۹۴

۲.۰۹

۱.۸۹

۱.۲۶

۰.۹۸

۰.۸۸

۱.۰۱

۰.۸۳

۰.۷۲

۰.۵

۱.۹۶

انگلیس

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

1.36

1.51

NIL

آمریکا

۲۳.۹۳

۵.۶۱

۳.۳۳

۲.۰۹

۱.۷۹

۱.۰۴

۰.۸۹

۰.۹

۱.۲۶

۱.۱۱

۰.۷۹

۰.۶۵

۳.۴

اسپانیا

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

0.63

NIL

ایتالیا

۸.۵۴

۳.۳۸

۱.۲۱

۰.۲۶

۰.۱۳

۰.۲۱

۰.۵۵

۲.۳۸

۳

۱.۱۶

۰.۸۴

۰.۵۴

۱.۸

برزیل

۳۴.۳۴

۷.۰۱

۵.۵۸

۳.۱۴

۲.۱۸

۱.۲۲

۰.۶۸

۰.۴۴

۰.۴۸

۰.۶۳

۰.۶

۰.۵

۴.۳۳

ایران

۷.۹۸

۱.۸۵

۱.۶۵

۱.۳۴

۰.۷۹

۰.۵۵

۰.۶۵

۰.۹۹

۱.۳۷

۰.۸۳

۰.۵۳

۰.۵

۱.۵۵

فرانسه

۱۴.۶۸

۱.۷۶

۰.۶۳

۰.۲۲

۰.۲۳

۰.۳

۰.۴۹

۱.۱۱

۰.۷

۰.۴۸

۰.۵۲

۰.۴۲

۱.۷

ترکیه

۳۶.۷۶

۷.۷۳

۱.۱۹

۰.۸۳

۰.۴۹

۰.۴۳

۰.۴۷

۰.۵۹

۵.۴۴

۰.۷۹

۰.۳۲

۰.۳۹

۴.۱۶

کانادا

۲۵.۶۱

۴.۴

۱.۵

۱.۴۴

۰.۴۱

۰.۴

۱.۱

۱.۳۲

۱.۶۳

۱.۳۹

۰.۷۳

۰.۳۷

۳.۱۲

آلمان

۲۵.۱۶

۱.۹۳

۰.۳۹

۰.۲۵

۰.۳

۰.۵۶

۰.۷۲

۲.۲

۲.۱۶

۱.۵۱

۰.۷۸

۰.۳۶

۲.۷۹

روسیه

۲۲.۲۲

۱۱.۰۴

۵.۰۶

۱.۷

۱.۰۴

۰.۵۹

۰.۶۲

۱.۱۷

۱.۲۹

۰.۹۳

۰.۶۷

۰.۳۵

۳.۶۷

پاکستان

۱۷.۹۴

۶.۴۵

۵.۷۴

۴

۰.۹۳

۰.۲۳

۰.۱۸

۰.۲

۰.۷۳

۰.۵۳

۰.۳۶

۰.۳

۲.۹۸

چین

۰.۲۲

۰.۰۶

۰.۰۱

۰.۰۲

۰.۰۴

۰.۰۳

۰.۰۲

۰.۰۳

۰.۰۲

۰.۰۳

۰.۰۹

۰.۰۳

۰.۰۵

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: نمودار ۳ مقایسه میزان فوتی کشورهای هم‌زمان با میزان جمعیت فوتی کمتر از ۱۵۰ هزار نفر را نشان می‌دهد. کشورهای امریکا با بیش از ۵۵۰ هزار نفر فوتی و برزیل با بیش از ۲۹۰ هزار نفر فوتی، در صدر کشورهای هم‌زمان و دنیا قرار داشته‌اند که در نمودار ظاهر نشده‌اند. همان‌طور که از نمودار مشاهده می‌شود، کشورهای انگلیس، ایتالیا، روسیه و فرانسه تا آخر اسفندماه در میان کشورهای هم‌زمان بیشترین فوتی را داشته‌اند. کاهش شیب و روند فوتی ایران در چند ماه آخر سال از نمودار مشهود بوده به طوری که میزان فوتی کشورهای روسیه، آلمان و اسپانیا از میزان فوتی ایران بیشتر شده و برای این کشورها با شیب نسبتاً بالایی این روند ادامه دارد. همه کشورها به جز ایران، ترکیه، کانادا، پاکستان و اسپانیا روند افزایشی دارند. به طور خاص، افزایش شیب کشورهای ایتالیا، آلمان، روسیه و فرانسه در بهمن و اسفندماه به طور کامل مشهود است.

وی ادامه داد: جدول ۳ میزان نرخ رشد متوسط روزانه فوتی ۱۳ کشور هم‌زمان را در ۱۱ ماه سال ۹۹ نشان می‌دهد. لازم به ذکر است تمام مقادیر محاسبه شده در اسفندماه به ترتیب صعودی مرتب شده اند.

دکتر دهقانی افزود: همان‌طور که از جدول ۳ پیداست، میزان متوسط رشد روزانه فوتی دنیا از ۰.۵۸ درصد در بهمن به ۰.۳۵ درصد در اسفند کاهش یافته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که روند کاهشی میزان متوسط رشد فوتی روزانه کشور در آبان ۱.۱۳ درصد، در آذرماه ۰.۶۷ درصد، در دی‌ماه ۰.۲۱ درصد و در بهمن‌ماه به ۰.۱۴ درصد ادامه داشته، ولی این روند از اسفندماه متوقف شده و برابر ۰.۱۴ درصد بوده است. هر چند این میزان کمترین میزان متوسط نرخ رشد فوتی در کشور از ابتدای شیوع بیماری می‌باشد، انتظار می‌رفت این روند کاهشی در اسفندماه نیز ادامه داشته باشد.

به گفته وی، میزان ثابت ماندن رشد متوسط فوتی روزانه کشور به ۰.۱۴ درصد در اسفند ماه در حالی است که این میزان تقریباً برای همه ۱۳ کشور هم‌زمان روند کاهشی داشته است، به طوری که کشورهای اسپانیا (از ۰.۷ درصد به ۰.۳ درصد)، انگلیس (از ۰.۹ درصد به ۰.۱۹ درصد)، کانادا (از ۰.۵۵ درصد به ۰.۱۸ درصد)، آلمان (از ۱.۰۶ درصد به ۰.۳۶ درصد) و آمریکا (از ۰.۶۹ درصد به ۰.۳۲ درصد) در بهمن نسبت به اسفند کاهش‌یافته‌اند.

دکتر دهقانی خاطرنشان کرد: در ستون آخر جدول ۳، میزان متوسط رشد فوتی روزانه در طول سال ۹۹ نیز نشان داده شده است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، میزان متوسط رشد فوتی دنیا در سال ۹۹ برابر با ۱.۵۸ درصد بوده و این میزان برای ایران با ۱.۱۱ درصد بوده است.

برای سایر کشورهای هم‌زمان، میزان متوسط رشد روزانه فوتی در سراسر سال ۹۹ به ترتیب کشور روسیه ۳.۱۹ درصد، برزیل ۳.۱۲ درصد، ترکیه ۲.۶۷ درصد، پاکستان ۲.۳۴ درصد، آمریکا ۲.۲۴ درصد، آلمان ۲.۱۹ درصد، کانادا ۲.۱۷ درصد، انگلیس ۱.۹۵ درصد، فرانسه ۱.۶۲ درصد، اسپانیا ۱.۳۱ درصد، ایران ۱.۱۱ درصد، ایتالیا ۰.۹۹ درصد و چین ۰.۱ درصد بوده است.

جدول ۳: آمار تحلیلی سامانه نماگر کووید -۱۹ - متوسط نرخ روزانه فوتی (درصد) روزانه در سال ۹۹

در ۱۳ کشور هم‌زمان (کشورهای هم‌زمان در شیوع بیماری)

کشور

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

کل سال

کل دنیا

۱۰.۱۹

۲.۲۹

۱.۲۲

۰.۹۱

۰.۸۹

۰.۶۲

۰.۵۴

۰.۶۵

۰.۷۱

۰.۶۶

۰.۵۸

۰.۳۵

۱.۵۸

برزیل

۲۳.۷

۷.۰۳

۳.۴۵

۱.۵۶

۱.۱۶

۰.۶۲

۰.۴۲

۰.۲۸

۰.۳۵

۰.۴۲

۰.۴۸

۰.۶۲

۳.۱۲

روسیه

۲۱.۶۹

۷.۱۲

۳.۵۲

۱.۴۸

۰.۸۶

۰.۶۱

۰.۸۳

۱.۱۷

۱.۲۳

۰.۹۱

۰.۷

۰.۴۹

۳.۱۹

آلمان

۱۸.۵۸

۱.۹۲

۰.۳

۰.۰۸

۰.۰۶

۰.۰۶

۰.۱۸

۱.۱۵

۲.۱۷

۲.۰۶

۱.۰۶

۰.۳۶

۲.۱۹

فرانسه

۱۵.۴۷

۱.۱۸

۰.۱۹

۰.۰۶

۰.۰۴

۰.۰۹

۰.۲۸

۱.۱۷

۰.۷۶

۰.۵۵

۰.۵۳

۰.۳۴

۱.۶۲

پاکستان

۱۵.۳

۶.۴۸

۴.۳۷

۱.۷

۰.۳۴

۰.۱۱

۰.۱۴

۰.۴۱

۰.۷۱

۰.۵۷

۰.۴۱

۰.۳۴

۲.۳۴

ایتالیا

۷.۱۶

۱.۰۳

۰.۲۵

۰.۰۵

۰.۰۴

۰.۰۳

۰.۱۱

۰.۹۳

۱.۱۷

۰.۶۴

۰.۴۵

۰.۳۳

۰.۹۹

آمریکا

۲۰

۲.۸۳

۰.۸۹

۰.۵۵

۰.۷۲

۰.۴۳

۰.۳۶

۰.۴۶

۰.۷۵

۰.۸

۰.۶۹

۰.۳۲

۲.۲۴

اسپانیا

۱۲.۲۶

۱.۰۳

۰.۰۷

۰.۰۲

۰.۰۵

۰.۲

۰.۳۹

۰.۷۳

۰.۴۷

۰.۳۵

۰.۷

۰.۳

۱.۳۱

ترکیه

۲۵.۹۳

۲.۴۸

۰.۵۴

۰.۳۷

۰.۳۳

۰.۷۲

۰.۷۷

۰.۸۱

۱.۳۶

۱

۰.۴۵

۰.۲۵

۲.۶۷

انگلیس

۱۸.۴۵

۲.۴۸

۰.۲۱

۰.۱

۰.۰۴

۰.۰۳

۰.۱۹

۰.۷

۰.۷۳

۱.۰۳

۰.۹

۰.۱۹

۱.۹۵

کانادا

۱۸.۵۲

۴.۷۵

۱.۱۹

۰.۱۸

۰.۰۸

۰.۰۶

۰.۲۲

۰.۴۸

۰.۷۷

۰.۸۴

۰.۵۵

۰.۱۸

۲.۱۷

ایران

۵.۱۵

۱.۱۱

۰.۹۷

۱.۴

۱.۱۳

۰.۶

۰.۸۳

۱.۱۳

۰.۶۷

۰.۲۱

۰.۱۴

۰.۱۴

۱.۱۱

چین

۱.۲

۰.۰۱

۰

۰

۰

۰

۰

۰.۰۱

۰.۰۱

۰

۰.۱

وی افزود: نمودار ۴ میزان متوسط نرخ رشد روزانه شیوع بیماری، متوسط نرخ رشد روزانه بهبودی و نیز متوسط نرخ رشد روزانه فوتی ایران را در ماه های مختلف سال ۹۹ نشان می‌دهد. کاهش میزان متوسط نرخ فوتی روزانه بیماری به ۰.۱۴ درصد در بهمن ماه و ثابت ماندن این میزان در اسفند نگران کننده است.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: جدول ۴ مشخصات آماری کشورهای دنیا با بیش از ۵۰۰ هزار بیمار مبتلا به ویروس کووید -۱۹ تا پایان اسفند ماه سال ۹۹ را نشان می دهد. همانطور که ملاحظه می شود، در دنیا ۳۷ کشور دارای جمعیت بیمار بیش از ۵۰۰ هزار نفر می باشد.

دکتر دهقانی تاکید کرد: میزان کل جمعیت بیمار در دنیا با افزایش حدود ۲۰ میلیون نفر از ۷۷ میلیون نفر در آذر به بیش از ۹۶ میلیون نفر در دی، با افزایش ۱۴ میلیون نفر به بیش از ۱۱۰ میلیون تا آخر بهمن ماه و سپس با افزایش ۱۲.۶ میلیون نفر در اسفند به بیش از ۱۲۲ میلیون نفر رسیده است.

وی ادامه داد: میزان متوسط نرخ رشد روزانه دنیا از ۰.۷۶ درصد در دی ماه به ۰.۴۶ درصد در بهمن ماه و سپس به ۰.۲۶ درصد در اسفند ماه کاهش یافته است. در ایران، دراسفند ماه با افزایش جمعیت بیمار ۲۴۰ هزار نفر، کل جمعیت بیماران کشور به حدود ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر رسید و با این جمعیت در جایگاه ۱۵ دنیا قرار دارد. این در حالی است که کل جمعیت بیمار در اسفند برای کشور روسیه ۳۲۰ هزار نفر، آلمان ۲۸۶ هزار نفر، انگلیس ۲۰۸ هزار نفر، مکزیک ۱۷۴ هزار نفر، کانادا ۹۳ هزار نفر و اسپانیا حدود ۹۰ هزار نفر بوده است.

همانطور که از جدول مشاهده می شود، میزان نرخ رشد متوسط روزانه بیماری در دنیا در اسفند ماه برابر با ۰.۲۶ بوده است. ضمناً ایران با نرخ رشد متوسط روزانه ۰.۳۴ درصد در جایگاه ۱۸ دنیا قرار دارد.

میزان نرخ رشد متوسط روزانه بیماری دنیا در کل سال ۹۹ برابر با ۱.۷۲ درصد بوده که کشورهای هند با ۳.۰۶ درصد، اکراین با ۲.۹۳ درصد، بنگالادش با ۲.۸۵ درصد، روسیه با ۲.۷۹ درصد و برزیل با ۲.۷۴ درصد، در صدر کشورهای بالای ۵۰۰ هزار نفر جمعیت بیمار قرار دارند. همچنین کشورهای آلمان و اسپانیا با ۱.۴۳ درصد، سوئیس با ۱.۳ درصد، ایران با ۱.۲۶ درصد و ایتالیا با ۱.۲۲ درصد در انتهای جدول این کشورها قرار دارند.

میزان کل جمعیت فوتی در دنیا با افزایش حدود ۳۶۵ هزار نفر در دی ماه، به ۲ میلیون و ۵۰ هزار نفر، با افزایش ۳۸۷ هزار نفر فوتی در پایان بهمن ماه، به بیش از ۲ میلیون و ۴۵۰ هزار نفر و با افزایش ۲۷۰ هزار نفر در اسفند، به بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر رسیده است.

بدین ترتیب، میزان متوسط نرخ رشد روزانه فوتی دنیا در دی ماه از ۰.۶۶ درصد به ۰.۵۸ درصد در بهمن ماه و سپس به ۰.۳۵ درصد در اسفند ماه کاهش یافته است. ایران با متوسط نرخ رشد روزانه فوتی ۰.۲۱ درصد در دی ماه، با کاهش نرخ رشد فوتی روزانه به ۰.۱۴ درصد در بهمن و با همین میزان یعنی ۰.۱۴ درصد در اسفند، در جایگاه ۳۴ قرار دارد.

همان طور که در جدول ملاحظه می شود، میزان نرخ رشد متوسط روزانه فوتی دنیا در کل سال ۹۹ برابر با ۱.۵۸ درصد بوده که کشورهای مکزیک با ۳.۴ درصد، روسیه با ۳.۱۹ درصد، برزیل با ۳.۱۲ درصد، کلمبیا با ۳.۰۷ درصد و هند با ۳.۰۳ درصد در صدر کشورها قرار دارند. همچنین کشورهای سوئیس با ۱.۳۴ درصد، اسپانیا با ۱.۳۱ درصد، مجارستان با ۱.۲۹ درصد، ایران با ۱.۱۱ درصد و ایتالیا با ۰.۹۹ درصد در انتهای جدول قرار دارند.

جدول ۴: آمار تحلیلی سامانه نماگرکووید -۱۹: متوسط نرخ رشد روزانه، متوسط نرخ رشد روزانه فوتی و آمار تجمعی مبتلایان تا آخر سال ۹۹ برای کشورهای با جمعیت مبتلای بیش از ۵۰۰ هزار نفر (و کشورهای با میزان فوتی بیش از ۹ هزار نفر)

متوسط نرخ رشدفوتی روزانه-کل سال ۹۹

نام کشور

متوسط نرخ رشد فوتی روزانه (درصد) - اسفند

نام کشور

آمار کل تجمعی

فوتی

نام کشور

متوسط نرخ رشد روزانه بیماری-کل سال ۹۹

نام کشور

متوسط نرخ رشد روزانه بیماری (درصد) - اسفند

نام کشور

آمار کل تجمعی

مبتلا

نام کشور

ردیف

۱.۵۸

کل دنیا

۰.۳۵

کل دنیا

۲,۷۲۱,۵۱ ۳

کل دنیا

۱.۷۲

کل دنیا

۰.۲۶

کل دنیا

۱۲۳,۴۲۹,۵۹۷

کل دنیا

۳.۴

مکزیک

۰.۹۲

ج چک

۵۵۴,۸۷۱

آمریکا

۳.۰۶

هند

۱.۰۴

اردن

۳۰,۴۸۲,۱۲۷

آمریکا

۱

۳.۱۹

روسیه

۰.۸۵

مجارستان

۲۹۲,۸۵۶

برزیل

۲.۹۳

اکراین

۰.۹۴

مجارستان

۱۱,۹۵۰,۴۵۹

برزیل

۲

۳.۱۲

برزیل

۰.۶۸

بلغارستان

۱۹۷,۲۱۹

مکزیک

۲.۸۵

بنگلادش

۰.۶۲

لهستان

۱۱,۵۹۸,۷۱۰

هند

۳

۳.۰۷

کلمبیا

۰.۶۲

برزیل

۱۵۹,۷۹۰

هند

۲.۷۹

روسیه

۰.۶۱

صربستان

۴,۴۴۷,۵۷۰

روسیه

۴

۳.۰۳

هند

۰.۶۱

اکراین

۱۲۶,۱۲۲

انگلیس

۲.۷۴

برزیل

۰.۵۹

ج چک

۴,۲۹۱,۲۷۱

انگلیس

۵

۳.۰۱

پرو

۰.۵۶

لهستان

۱۰۴,۶۴۲

ایتالیا

۲.۶۹

کلمبیا

۰.۴۸

ایتالیا

۴,۲۵۲,۰۲۲

فرانسه

۶

۲.۸۷

اکراین

۰.۵

اندونزی

۹۴,۶۵۹

روسیه

۲.۶۶

آرژانتین

۰.۴۵

اکراین

۳,۳۵۶,۲۱۷

ایتالیا

۷

۲.۸۱

ج چک

۰.۴۹

روسیه

۹۲,۱۶۷

فرانسه

۲.۶۴

مکزیک

۰.۴۵

فیلیپین

۳,۲۱۲,۳۳۲

اسپانیا

۸

۲.۷۸

رومانی

۰.۴۲

مصر

۷۵,۱۹۶

آلمان

۲.۵۱

ترکیه

۰.۴۴

فرانسه

۲,۹۹۲,۶۹۴

ترکیه

۹

۲.۷۸

شیلی

۰.۴

پرو

۷۲,۹۱۰

اسپانیا

۲.۴۸

آفر جنو

۰.۴۴

عراق

۲,۶۵۸,۸۵۱

آلمان

۱۰

۲.۷۲

آفریقا ج

۰.۴

رومانی

۶۱,۹۰۷

کلمبیا

۲.۴۴

مجارستا

۰.۴۳

برزیل

۲,۳۳۱,۱۸۷

کلمبیا

۱۱

۲.۶۷

ترکیه

۰.۳۸

شیلی

۶۱,۷۲۴

ایران

۲.۴۳

اردن

۰.۴۲

سوئد

۲,۲۴۱,۷۳۹

آرژانتین

۱۲

۲.۶۱

بولیوی

۰.۳۷

مکزیک

۵۴,۵۱۷

آرژانتین

۲.۴۳

پرو

۰.۴

شیلی

۲,۱۸۷,۹۱۰

مکزیک

۱۳

۲.۵۶

لهستان

۰.۳۶

آلمان

۵۲,۰۸۲

آفر جنوبی

۲.۳۵

لهستان

۰.۳۹

سوئیس

۲,۰۳۶,۷۰۱

لهستان

۱۴

۲.۴۲

آرژانتین

۰.۳۵

فیلیپین

۵۰,۰۸۵

پرو

۲.۳۱

صربستان

۰.۳۸

رومانی

۱,۷۹۳,۸۰۵

ایران

۱ ۵

۲.۳۴

پاکستان

۰.۳۴

فرانسه

۴۹,۱۶۰

لهستان

۲.۳

اندونزی

۰.۳۸

اطریش

۱,۵۳۶,۸۰۱

آفریقا ج

۱۶

۲.۳

بلغارستان

۰.۳۴

پاکستان

۳۹,۴۴۷

اندونزی

۲.۲۹

عراق

۰.۳۶

ترکیه

۱,۵۳۵,۲۱۸

اکراین

۱۷

۲.۲۴

آمریکا

۰.۳۳

ایتالیا

۲۹,۹۵۹

ترکیه

۲.۲۱

فیلیپین

۰.۳۴

ایران

۱,۴۶۴,۱۰۴

ج چک

۱۸

۲.۲

پرتقال

۰.۳۲

آمریکا

۲۹,۷۷۵

اکراین

۲.۲۱

رومانی

۰.۳۳

پرو

۱,۴۶۰,۷۷۹

پرو

۱۹

۲.۱۹

آلمان

۰.۳

اسپانیا

۲۴,۵۹۶

ج چک

۲.۱۴

آمریکا

۰.۳۳

هلند

۱,۴۵۵,۷۸۸

اندونزی

۲۰

۲.۱۷

کانادا

۰.۲۹

اطریش

۲۲,۶۵۰

بلژیک

۲.۱۳

شیلی

۰.۳۱

اندونزی

۱,۱۹۴,۵۸۰

هلند

۲۱

۲.۰۳

اطریش

۰.۲۵

ترکیه

۲۲,۶۴۳

کانادا

۲.۱

جمهورچ

۰.۲۹

آلمان

۹۳۰,۵۱۶

کانادا

۲۲

۲.۰۲

مصر

۰.۲۵

هلند

۲۲,۱۸۰

شیلی

۱.۹۸

پاکستان

۰.۲۶

بلژیک

۹۲۵,۰۸۹

شیلی

۲۳

۲

اکوادر

۰.۲۴

آرژانتین

۲۲,۱۳۲

رومانی

۱.۹۶

ر اشغالگ

۰.۲۵

کانادا

۸۹۲,۸۴۸

رومانی

۲۴

۱.۹۷

اندونزی

۰.۲۳

آفریقای ج

۱۸,۰۶۸

مجارستان

۱.۹۶

انگلیس

۰.۲۵

پاکستان

۸۲۷,۹۴۱

بلژیک

۲۵

۱.۹۵

انگلیس

۰.۲۲

بولیوی

۱۶,۷۶۲

پرتقال

۱.۹۳

کانادا

۰.۲۳

رزیم اشغا

۸۲۷,۲۲۰

رژ اشغال

۲۶

۱.۸۶

عراق

۰.۲۱

پرتقال

۱۶,۴۳۵

اکوادر

۱.۸۲

پرتقال

۰.۲۲

آرژانتین

۸۱۷,۰۸۰

پرتقال

۲۷

۱.۸۲

فیلیپین

۰.۲۱

اکوادر

۱۶,۲۶۰

هلند

۱.۶۸

سوئد

۰.۱۸

مکزیک

۷۸۹,۳۹۰

عراق

۲۸

۱.۶۹

سوئد

۰.۲

کلمبیا

۱۳,۹۶۹

عراق

۱.۶۶

هلند

۰.۱۷

روسیه

۷۴۴,۲۷۲

سوئد

۲۹

۱.۶۲

فرانسه

۰.۱۹

انگلیس

۱۳,۷۹۹

پاکستان

۱.۶۴

بلژیک

۰.۱۵

آمریکا

۶۵۶,۰۳۷

فیلیپین

۳۰

۱.۵۲

بلژیک

۰.۱۹

عراق

۱۳,۲۶۲

سوئد

۱.۶۱

فرانسه

۰.۱۵

هند

۶۲۳,۱۳۵

پاکستان

۳۱

۱.۳۹

هلند

۰.۱۸

کانادا

۱۲,۹۲۹

فیلیپین

۱.۴۶

اطریش

۰.۱۴

بنگلادش

۶۲۳,۱۳۵

سوئیس

۳۲

۱.۳۴

سوئیس

۰.۱۸

سوئد

۱۲,۰۴۱

بولیوی

۱.۴۳

آلمان

۰.۱۳

کلمبیا

۵۶۸,۷۰۶

بنگلادش

۳۳

۱.۳۱

اسپانیا

۰.۱۴

ایران

۱۱,۹۶۶

بلغارستان

۱.۴۳

اسپانیا

۰.۱

انگلیس

۵۶۰,۹۷۱

مجارستان

۳۴

۱.۲۹

مجارستان

۰.۱۳

بلژیک

۱۱,۵۵۷

مصر

۱.۳

سوئیس

۰.۰۶

آفرجنوبی

۵۴۶,۸۹۶

صربستان

۳۵

۱.۱۱

ایران

۰.۱۲

سوئیس

۱۰,۲۱۲

سوئیس

۱.۲۶

ایران

۰.۰۶

پرتقال

۵۲۶,۶۶۶

اردن

۳۶

۰.۹۹

ایتالیا

۰.۰۸

هندوستان

۹,۰۵۲

اطریش

۱.۲۲

ایتالیا

۰.۰۲

اسپانیا

۵۱۱,۴۴۰

اطریش

۳۷

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ( ISC جهت تسریع فرایند اطلاع رسانی در زمینه یافته های جدید علمی در مورد ویروس کووید -۱۹ و کمک به پژوهشگران، سیاست‌گذاران حوزه سلامت و عموم مردم و نیز پاسخ دهی مطلوب به همه گیری جهانی، سامانه نماگرکووید -۱۹ ( ISC COVID-19 Visualizer ) را از ابتدای بروز بیماری راه اندازی کرده است. اطلاعات این پایگاه شامل جدیدترین مقالات علمی تمام متن منتشر شده و پیش چاپ و نیز آمار مربوط به وضعیت انتشار بیماری بر اساس نقشه جهانی از وضعیت همه‌گیری بیماری کووید -۱۹ بوده و با جستجو در آن تازه ترین آمار مبتلایان، مرگ و میر، درمان‌شدگان و همچنین نسبت های ابتلا به جمعیت به تفکیک هر کشور و مقایسه بر اساس نمودار زمانی-مکانی قابل مشاهده است. آدرس وبگاه این سامانه https://maps.isc.ac/covid19/)) بوده که از طریق وبگاه اصلی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ( ISC ) https://www.isc.ac) ) در دسترس می‌باشد. این سامانه همچنین به درخواست سازمان همکاری های اقتصادی کشورهای عضو دی هشت (D8) برای بهره برداری کشورهای عضو، در فروردین ماه با حضور نمایندگان کشورهای عضو این سازمان به دعوت مرکز بهداشت و حمایت اجتماعی سازمان D8 (D8-HSP) و نیز مرکز بهداشت جهانی ( Chatham House ) لندن به صورت ویدیو کنفرانس رونمایی و در وبگاه آن سازمان به آدرس (http://developing8.org/) قرار گرفت.

در حال حاضر حدود ۱۸۰۰۹ مدرک از آخرین یافته های علمی در خصوص ویروس کووید -۱۹ در قالب مقاله تمام متن چاپ شده و پیش چاپ در این سامانه در دسترس محققان و پژوهشگران قرار دارد و البته این اطلاعات به طور روزانه به روز رسانی می شود. از این تعداد پژوهش، کشورهای آمریکا، چین و انگلیس به ترتیب با ۲۸۱۲، ۲۴۰۶ و ۱۲۲۴ مقاله بیشترین مشارکت علمی را در مقایسه با سایر کشورهای دنیا در این حوزه داشته اند. سایر کشورها از جمله ایتالیا (۱۱۷۹ مدرک)، فرانسه (۴۴۷ مدرک)، کانادا (۴۳۹ مدرک)، هند (۴۱۷ مدرک)، آلمان (۴۱۲ مدرک) و استرالیا (۳۳۵ مدرک) به ترتیب در جایگاه های چهارم الی نهم قرار دارند. ضمناً کشور ایران با ۲۸۳ مقاله جایگاه دهم دنیا را در پژوهش و تحقیق و یافته های جدید در خصوص ویروس کووید -۱۹ دارد. در این سامانه همچنین مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های صادر شده توسط سازمان‌های معتبر دنیا از جمله سازمان بهداشت جهانی ( WHO ) در حوزه بهداشت، سلامت و مقابله با شیوع بیماری کووید ۱۹ قرار دارد که می‌تواند مورد استفاده عموم قرار گیرد.

https://maps.isc.ac/covid19/#/world