از سوی دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم؛

کتابچه "مراکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی در دانشگاه‌ها" منتشر شد

۱۰ فروردین ۱۴۰۰ | ۱۲:۲۸ کد : ۶۰۹۵۵ اخبار ستادی
تعداد بازدید:۱۶۲۳
کتابچه "مراکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی در دانشگاه‌ها" از سوی دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتشر شد.
کتابچه "مراکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی در دانشگاه‌ها" منتشر شد

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، دکتر محمد سعید سیف، مدیرکل ارتباط با جامعه و صنعت این وزارت درخصوص اهمیت موضوع مراکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی در دانشگاه‌ها گفت: یکی از چالش‌های مهم در برابر نظام آموزش عالی کشور، عدم توازن در تأمین نیروی انسانی، تناسب آموخته‌ها با نیازهای کشور و عدم اشتغال مناسب دانش‌آموختگان دانشگاهی است. بنابراین بحث هدایت و مشاوره شغلی، اطلاع از وضعیت دانش‌آموختگان دانشگاهی و پیمایش مسیر شغلی آنها دارای اهمیت زیادی است.
وی با بیان اینکه با توجه به ضرورت طرح ایجاد مراکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی دانشگاهی، افزود: دفتر ارتباط باجامعه و صنعت وزارت علوم نیز در جهت سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای چنین خدماتی که همواره فقدان آنها حلقة مفقوده در طرح‌ها و برنامه‌های دانشگاه‌ها بوده، از سال ۱۳۹۸ گام‌های مهمی برداشته و سعی کرده است زمینه را برای نهاد جدیدی با هدف ارائه خدمات اشتغال برای ذی نفعان فراهم کند. بدیهی است سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در یک سازمان، نیازمند آگاهی از وضعیت، فرایندها و نحوه ارائه خدمات است.
دکتر سیف در ادامه تاکید کرد: همزمان با ایجاد این نهاد جدید لازم است محتوای مناسبی برای ارائه خدمات فراهم شود. لذا آشنایی مدیران و کارشناسان این مراکز با فرایندهای هدایت و مشاورة شغلی، نحوة ارائة خدمات، مدل‌ها و الگوهای هدایت شغلی، ساختار مرکز، الزامات هدایت شغلی و کاریابی تخصصی، ضرروی و مهم است.
وی افزود: کتاب حاضر با هدف تهیه محتوا و تعریف فرایندهای ارائه خدمات هدایت و مشاوره شغلی و کاریابی تخصصی با همکاری و حمایت دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تدوین شده است.
گفتنی است فایل کتابچه مراکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی سال ۱۳۹۹ حوزه ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از طریق لینک زیر قابل دانلود است.
ل.م ۵۴/ ر.ب ۴۵


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل

( ۲ )