برگزاری نشست معاونان پژوهشی و فناوری اطلاعات دردانشگاه رازی کرمانشاه

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ | ۱۶:۲۷ کد : ۶۰۸۳ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۴۹۳
نشست معاونان پژوهش و فناوری اطلاعات دانشگاه های منطقه 7 کشور دردانشگاه رازی کرمانشاه برگزارشد. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دراین درنشست به بررسی وضعیت استقرار نظام شاعا، ارائه نظرات درخصوص آیین نا...
نشست معاونان پژوهش و فناوری اطلاعات دانشگاه های منطقه 7 کشور دردانشگاه رازی کرمانشاه برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دراین درنشست به بررسی وضعیت استقرار نظام شاعا، ارائه نظرات درخصوص آیین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، فرهنگ سازی و ایجاد بستر مناسب برای جهت دهی دانشگاهیان به سمت دانشگاه کارآفرین، نحو همکاری دانشگاه ها و مراکز پژوهشی با صنایع کشور و به اشتراک گذاری توان علمی، فنی و آزمایشگاهی خود با صنعت و همچنین تشریح فرصت ها و چالش های ارتباط با صنعت در آن منطقه مورد بحث و گفتگو قرارگرفت.