دومین کنفرانس بین‌المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست - ۱۹ و ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ - دانشگاه محقق اردبیلی

۱۳ اسفند ۱۳۹۹ | ۰۸:۱۸ کد : ۶۰۴۶۷ کنفرانس‌ها
تعداد بازدید:۱۴۱۲
دومین کنفرانس بین‌المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست - ۱۹ و ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ - دانشگاه محقق اردبیلی