برگزاری نشست تخصصی جامعه مشاوران راهبر مهندسان ساختمان در دانشگاه جامع علمی کاربردی

۲۶ خرداد ۱۳۹۴ | ۱۵:۳۶ کد : ۶۰۳۴ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۶۲۱
برگزاری نشست تخصصی جامعه مشاوران راهبر مهندسان ساختمان در دانشگاه جامع علمی کاربردی با همکاری دفتر برنامه ریزی آموزشی مهارتی انجام گرفت.به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، جامعه مشاوران راهبر مهن...
  برگزاری نشست تخصصی جامعه مشاوران راهبر مهندسان ساختمان در دانشگاه جامع علمی کاربردی با همکاری دفتر برنامه ریزی آموزشی مهارتی انجام گرفت.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، جامعه مشاوران راهبر مهندسان ساختمان با همکاری دفتر برنامه ریزی آموزشی مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی، نشست تخصصی و حرفه ای در حوزه ساختمان و شهرسازی برگزار کرد.
راهبر مهندسان ساختمان در جهت استفاده از تمامی ظرفیته ا برای مشاوره و تبادل آرا با دانش آموختگان و صاحبنظران جامعه مهندسان ساختمان کشور شکل گرفته که اهتمام برای ارتقا کیفیت ساخت و اعتلای جایگاه مهندسان ساختمان از اهداف این اقدام مهم است.
گفتنی است سلسله نشست های تخصصی در خصوص مسائل و مشکلات مهم این حرفه در دستور کار قرار گرفته و نشست تخصصی مذکور به ریاست مهندس مسعودی، عضو هیئت رئیسه گروه تخصصی عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و در جهت تقویت ارتباط صنعت با دانشگاه و هم افزایی و همفکری با مدرسان و دانشجویان در خصوص مشکلات و نارسائی های موجود در صنعت ساختمان و شهرسازی، برگزار شد.