برگزاری نخستین جشنواره تجاری سازی فناوری های پیشرفته دردانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته-

۲۵ مهر ۱۳۹۴ | ۱۴:۲۱ کد : ۶۰۰۲ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۵۹۳
نخستین جشنواره تجاری سازی فناوری های پیشرفته با رویکرد دانشگاه کارآفرین دردانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته برگزارشد. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکترمحمد میرزایی رئیس دانشگاه تحصیلات ...
نخستین جشنواره تجاری سازی فناوری های پیشرفته با رویکرد دانشگاه کارآفرین دردانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکترمحمد میرزایی رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته درمراسم با اشاره به چالش های توسعه فناوری کشور گفت: یکی از چالش ها و مسائل اساسی کمرنگ بودن نقش بخش خصوصی در اقتصاد است  درصورتی که این بخش سهمی بزرگ درحوزه های فناوری و نو آوری کشورداشته باشد.
وی افزود: هر وقت بخش خصوصی دراقتصاد نقش جدی نداشته باشد طبیعتاً نوآوری، پژوهش و توسعه فناوری هم رونق جدی نخواهد داشت.
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته ضعف درهمکاری های بین المللی را چالش دوم عنوان کرد و گفت: امروز نیاز به مراودات زیاد بین المللی خصوصاً در زمینه های علم و فناوری داریم.
وی رقابت را سازنده جوامع پیشرفته درقرن 21 عنوان کرد: اگر رقابت دربخش خصوصی و دولتی نباشد پیشرفتی نخواهد بود و لازمه رقابت این همکاری های بین المللی و بازشدن فضای کار خواهد بود.
وی درادامه افزود: بخش خصوصی می تواند جهت دهنده تحقیقات دانشگاهی باشد و نیرویی تربیت کنند که دراجتماع مفید واقع شود.
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته گفت: تا امروز 95% بودجه را از دولت و چاه های نفت گرفته ایم و لذا جهت گیری تنها آموزشی بوده است، ولی امروز با توجه به ارزان شدن نفت و جمعیت 80 میلیونی بایستی با توسل به علم و فناوری و تجاری سازی ایده های فناور بتوانیم شغل و ثروت ایجاد کنیم.