برگزاری میزگرد تخصصی اولین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت در دانشگاه شاهرود

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ | ۱۵:۱۳ کد : ۵۹۹۹ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۶۵۰
اولین میزگرد تخصصی کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت در دانشگاه شاهرود برگزار شد .به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، در افتتاحیه این رویداد علمی دکتر محمد مهدی فاتح رئیس دانشگاه شاهرود، دکتر حمیدرضا کاتوزیان ر...
اولین میزگرد تخصصی کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت در دانشگاه شاهرود برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، در افتتاحیه این رویداد علمی دکتر محمد مهدی فاتح رئیس دانشگاه شاهرود، دکتر حمیدرضا کاتوزیان رئیس پژوهشگاه صنعت نفت، دکتر محمدرضا مقدم معاون پژوهش و فناوری وزیر نفت، دکتر هرمز قلاوند مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت و تنی چند از اساتید این حوزه سخنرانی کردند.