به همت محققان پژوهشگاه رنگ صورت می‌گیرد؛

پیش‌بینی فرمولاسیون رنگ دستگاهی

تعداد بازدید:۷۲۲
به همت محققان پژوهشگاه رنگ و در قالب طرحی صنعتی، پیش‌بینی فرمولاسیون رنگ دستگاهی صورت می‌گیرد.
پیش‌بینی فرمولاسیون رنگ دستگاهی
به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از پژوهشگاه رنگ، دکتر مهدی صفی از اعضای هیئت علمی پژوهشگاه رنگ گفت: یکی از روش‌های رنگرزی الیاف نساجی رنگرزی مستربچ می‌باشد. در روش مذکور، نمونه‌های مستربچ تهیه‌شده به فام‌ها و رنگ‌های مختلف در حین ذوب‌ریسی الیاف به آن اضافه شده تا شید مورد نظر حاصل شود. برای دستیابی به الیاف با شید مشخص ضروری است نمونه‌های مستربچ با رنگ دقیق از قبل انتخاب و تهیه شوند.
وی افزود: تهیه نمونه‌های مستربچ با رنگ دقیق معمولاً در کارخانجات تولیدی با کمک کارشناس مربوطه انجام می‌گیرد. هر چند این کار نقاط ضعفی به همراه دارد که نتایج قویاً به تجربه و تخصص کارشناس وابسته است. در مواردی که کارشناس تخصص کافی در رنگ همانندی و تهیه نسخه فرمول رنگ نداشته باشد، ضروری است با تکرار دفعات آزمون، فرمول مناسب تهیه گردد. هدف فوق حتی در برخی موارد که نمونه پیگمنت های مصرفی در کارخانه از محدوده رنگی کافی بهره نبرند، هرگز محقق نخواهد شد.
به گفته دکتر صفی، در تحقیق حاضر که با درخواست یک شرکت مهم فعال در زمینه تولید مستربچ و بازیابی نمونه های مستربچ تولیدی پایه PET برای تولید الیاف بود، سامانه رنگ همانندی کامپیوتری و پیش‌بینی نسخه رنگی که در داخل کشور تهیه شده بود، نصب و راه‌‌اندازی شد. مطابق با این سامانه و نتایج به‌دست آمده شرایطی دقیق و سریع برای تهیه فرمولاسیون مناسب مستربچ برای تولید الیاف مصرفی فراهم شد.
وی افزود: از دستاوردهای این تحقیق می‌‌توان به حل مشکل تشخیص صحیح فرمول رنگ، کاهش زمان اجرای آزمایشات، کاهش هزینه‌های تولید، عدم وابستگی به تجربه انسانی و افزایش سطح توانمندی صنعت در مواجهه با تغییرات در کیفیت مواد اولیه مصرفی و ارزیابی کمی دقیق‌تر نمونه‌های تولیدی اشاره کرد.
گفتنی است طرح صنعتی با عنوان "پیش‌بینی فرمولاسیون رنگ دستگاهی" به عنوان طرح صنعتی برگزیده دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور انتخاب شده است.
س.س ۵۱/ ل.م ۵۴
 

( ۱ )